Програма оздоровлення та відпочинку дітей Великосеверинівської сільської ради на 2021-2023 роки

ПРОГРАМА   оздоровлення та відпочинку дітей Великосеверинівської сільської ради на 2021-2023 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення 
Великосеверинівської сільської ради

«28» грудня  2020 року №60

Зміни до Програми оздоровлення та відпочинку дітей Великосеверинівської сільської ради на 2021-2023 роки ( рішення Великосеверинівської сільської ради від 23 грудня 2021 року № 1144)

 1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

  Ініціатор розроблення програми Виконавчий комітет Великосеверинівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області
  Підстави для розробки Програми Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону дитинства», «Про оздоровлення та відпочинок дітей»
  Розробник Програми  Служба у справах дітей та соціального захисту населення Великосеверинівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області
  Головна мета Програми Реалізація конституційного права дитини на оздоровлення та відпочинок, збільшення кількості дітей, охоплених послугами оздоровлення та відпочинку, створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей. Розвиток сфери оздоровлення і відпочинку дітей є передумовою сприятливого соціально-економічного і демографічного майбутнього, отже потребує першочергового вирішення як проблеми національного значення
  Термін реалізації програми 2021-2023 роки
  Відповідальний виконавець програми Служба у справах дітей та соціального захисту населення Великосеверинівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області
  Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Сільський бюджет, інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством
  Обсяг фінансових ресурсів  для реалізації програми 621,0 тис. грн.

   

  1 Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, може змінюватися шляхом внесення відповідних змін до сільського бюджету впродовж терміну дії Програми.