Програма розвитку малого та середнього підприємництва у Великосеверинівській територіальній громаді 2021-2023 роки

ПРОГРАМА розвитку малого та середнього підприємництва у Великосеверинівській територіальній громаді 2021-2023 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення 
Великосеверинівської сільської ради

«28» грудня  2020 року №87

 1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

  1. Ініціатор розроблення програми Великосеверинівська сільська рада
  2. Підстава для розроблення Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні»
  3. Розробник програми Великосеверинівська сільська рада
  4. Співрозробник програми Підприємці, громадські об’єднання (за згодою)
  5. Відповідальний виконавець програми Великосеверинівська сільська рада
  6. Мета програми Головною метою Програми на 2021–2023 роки є визначення комплексу заходів, виконання яких сприятиме динамічному розвитку підприємництва у громаді  в напрямах, які відповідають пріоритетам соціально-економічного розвитку, підвищенню ефективності діяльності підприємницьких структур з урахуванням існуючого природно ресурсного, економічного та кадрового потенціалів
  7. Учасники програми Великосеверинівська сільська рада, підприємці, громадські об’єднання
  8. Термін реалізації програми 2021-2023 роки
  9. Перелік  бюджетів, які беруть участь у виконанні програми Бюджет Великосеверинівської сільської територіальної громади
  10. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

  У тому числі:

  100,0 тис. грн.
  10.1. коштів місцевих бюджетів 100,0 тис. грн.
  10.2 коштів інших джерел

   1 Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, може змінюватися шляхом внесення відповідних змін до сільського бюджету впродовж терміну дії Програми.