Програма сприяння залученню інвестицій до Великосеверинівської територіальної громади на 2022-2024 роки

ПРОГРАМА  сприяння залученню інвестицій до Великосеверинівської територіальної громади на 2022-2024 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Великосеверинівської сільської ради

«23» грудня 2021 року №1151

Паспорт програми

 

1 Назва програми Програма сприяння залученню інвестицій до Великосеверинівської територіальної громади на 2022-2024 роки
2 Ініціатор розроблення програми Відділ правового забезпечення та проєктно-інвестиційної діяльності Великосеверинівської сільської ради
3 Розробник програми Відділ правового забезпечення та проєктно-інвестиційної діяльності Великосеверинівської сільської ради
4 Мета програми Створення умов для залучення інвестиційних ресурсів для соціально-економічного розвитку Великосеверинівської територіальної громади через впровадження механізмів формування привабливого інвестиційного іміджу, безпосереднього збільшення обсягів прямих інвестицій в економіку громади.
5 Термін реалізації  програми 2022 – 2024 роки
6 Загальний обсяг фінансування, необхідного для реалізації програми, всього , у тому числі : 348 000 грн.
6.1 коштів державного бюджету
6.2. коштів місцевого бюджету 198 000 грн.
6.3. коштів інших джерел 150 000 грн.
7 Очікувані результати виконання Виконання заходів, що заплановані відповідно до додатку 2 , як результат збільшення обсягів прямих інвестицій в громаду.
8 Контроль за виконання програми Комісія з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій Великосеверинівської сільської ради