Актуальні питання у сфері захисту прав споживачів

17.04.2018

– Закон України «Про  захист  прав  споживачів»;

– Розпорядження Кабінету  Міністрів України  від  29.03.2017 року №217 «Про схваленяя Концепції державної  політики  у  сфері  захисту  прав  споживачів  на  період  до 2020 року»;

– Розпорядження Кабінету  Міністрів України  від  27.12.2017 №983-р «Про  затвердження плану  заходів з  реалізації  Концепції державної  політики у  сфері  захисту  прав  споживачів  на  період  до 2020 року»;

– постанова Кабінету  Міністрів України  від 15.06.2006 №833 «Про затвердження Порядку провадження  торговельної  діяльності  та  правил  торговельного  обслуговування  на  ринку  споживчих  товарів»;

– постанова Кабінету  Міністрів України  від 02.09.2015 року №667 «Про  затвердження Положення про Державну службу України з  питань безпечності  харчових продуктів та  захисту  споживачів»;

– зразки  скарг про  порушення  законодавства про  захист прав споживачів.