Постійні комісії

Velykaseverynka Gerb

Постійна комісія з питань  регламенту, законності, депутатської  діяльності, етики та  запобігання  корупції Великосеверинівської сільської ради

КОМІСАРУК Володимира Степановичголова комісії
СЕМЕНЯКА Ігор Миколайовиччлен комісії
ШУЛЯРЕНКО Олександр Андрійовиччлен комісії

 

Постійна  комісія з питань  планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного  розвитку та інвестицій Великосеверинівської  сільської ради

САЛОВ Сергій Віталійовичголова комісії
ГРИШИН Олексій В’ячеславовиччлен комісії
МОРОЗ Кузьма Олександровиччлен комісії
СЕМЕНЕНКО Тетяна Дмитрівначлен комісії
СОТНИК Олена Вікторівначлен комісії

 

Постійна комісія з  питань  освіти, фізичного  виховання, культури, охорони здоров’я та  соціального  захисту Великосеверинівської  сільської ради

ЄВЧИК Володимир Васильовичголова комісії
БОЙКО Олена Іванівначлен комісії
ЄФІМОВА Оксана  Анатоліївначлен комісії
ЛИТОВКА Ольга Володимирівначлен комісії
РОМАНЕНКО Михайло Івановиччлен комісії

 

Постійна  комісія  з  питань земельних  відносин, будівництва,транспорту, зв’язку, екології, та  охорони  навколишнього  середовища Великосеверинівської  сільської ради

ВАСЕНКО Олександр Валерійовичголова комісії
ГЕРАСИМОВА Ольга Олексіївначлен комісії
КРИВОЛАПОВ Олександр  Миколайовиччлен комісії
МЕЛЬНИЧЕНКО Василь Олексійовиччлен комісії
НАЗАРЕНКО Євген Юрійовиччлен комісії

 

Постійна комісія з  питань благоустрою, комунальної власності, житлово-комунального  господарства Великосеверинівської  сільської ради

КУЛИК Віктор Олександровичголова комісії
КОПИЛ Юрій Володимировиччлен комісії
ЦАТРЯН Віталій Едуардовиччлен комісії

ПОЛОЖЕННЯ про постійні комісії Великосеверинівської сільської ради (затверджене рішенням сесії Великосеверинівської сільської ради від 27 листопада 2020 року №15)

Зміни  до Положення про постійні комісії Великосеверинівської сільської ради (затверджені рішенням сесії Великосеверинівської сільської ради від 05.05.2021 року №478)

Зміни до рішення сесії Великосеверинівської сільської ради від 27.11.2020 року №19 «Про обрання голови та членів постійної комісії з питань земельних відносин, будівництва, транспорту, зв’язку, екології, та охорони навколишнього середовища Великосеверинівської сільської ради» (затверджені рішенням сесії  Великосеверинівської сільської ради від 07.12. 2021 року №1000)

Загальні положення

1.1.Постійна комісія Великосеверинівської сільської ради (далі – постійна комісія) є органом ради, що обирається з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання ради, здійснення контролю за виконанням рішень ради, контролю за рішеннями виконавчого комітету.
1.2.Постійна комісія обирається радою на строк її повноважень у складі голови і членів постійної комісії. Всі інші питання структури постійної комісії вирішуються постійною комісією.
1.3.До складу постійної комісії не можуть бути обрані сільський голова та секретар ради.
1.4.Постійна комісія підзвітна Великосеверинівській сільській раді та відповідальна перед нею.
1.5.У своїй діяльності постійна комісія ради керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, рішеннями ради, Регламентом ради та цим Положенням.
1.6.Діяльність постійної комісії ради здійснюється на основі планів роботи, прийнятих на засіданні постійної комісії, доручень громади, сільського голови або секретаря ради.
1.7.Постійна комісія в своїй діяльності взаємодіє з іншими постійними та тимчасовими комісіями ради, управліннями та відділами виконавчих органів Великосеверинівської сільської ради, іншими особами, незалежно від організаційно-правової форми та форми власності.
1.8.Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу в квартал і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.
1.9.Перелік і функціональна спрямованість постійних комісій визначаються з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями відповідної ради.
1.10.Депутати працюють у постійній комісії на громадських засадах…