Звіт сільського голови

Звіт Великосеверинівського сільського  голови  про роботу   за 2018 рік

Доходи бюджету об’єднаної територіальної громади за 2018 рік

Станом на 01.01. 2018 року залишок коштів складав 2277,125 тис. грн. Протягом 2018 року до бюджету об’єднаної територіальної громади (далі бюджет ОТГ) надійшло 31276,7 тис. грн.  доходів, з них по загальному фонду – 30787,1 тис.  .грн. і  489,6 тис. грн до спеціального фонду.

Із 30787,1.тис грн. доходів загального фонду 53,1% або 16362,8 тис. грн. склали закріплені доходи, а 46,9 відсотків   або 14424,4  тис.грн. – трансферти з державного, місцевих  бюджетів.

В структурі доходів спеціального фонду закріплені доходи склали 24 відсотка, що складає 117,5 тис.грн.,  трансферти з місцевого  бюджету –76 відсотків або 372,1тис. грн., з них 100,9 тис.грн. складає субвенція місцевого  бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду.

 Основні джерела надходження доходів до загального фонду бюджету ОТГ за 2018 рік  

І. Власні доходи

Всього до загального фонду бюджету ОТГ надійшло 16362,8 тис. грн.  власних доходів, що становить 103,6% до плану звітного періоду,  а саме (дані надаються  в розрізі населених пунктів ОТГ):

Податки з територій сіл Велика Северинка, Лозуватка, Підгайці на загальну суму 10320,2 тис.грн. (63% від загальних надходжень), з них: податки на на доходи фізичних осіб – 3904,9 тис.грн (37,8% у загальному обсязі надходжень), акцизний податок  – 2905,5 тис.грн. (28,2%), податки на майно,  туристичний збір, транспортний податок та рентна плата – 1634,3тис.грн. (15,9%), єдиний податок (місцевий податок) -1620,5 тис.грн. (15,7%), неподаткові надходження 255,0 тис. грн. (2,4%).

Податки з території Оситнязького старостинського округу на загальну суму 5194,4 тис. рн.. (32% від загальних надходжень)

з них: податки на доходи фізичних осіб – 2371,5 тис.грн. (45,6% у загальному обсязі надходжень), єдиний податок (місцевий податок) -1635,4тис.грн.. (31,5%), податки на майно, рентна плата – 1085,6 тис.грн. (20,8%), , неподаткові надходження 101,9 тис.грн. (2,1%)

Також до загального фонду  надійшло 848,2 тис.грн.  податків, платники яких не  розмежовані по територіям (5% від загальних надходжень).

ІІ.Трансферти з державного, місцевих бюджетів

Офіційні трансферти загального фонду у 2018 році  складали  14424,4 тис. грн.. з них : базова дотація  – 1495,7 тис.грн. (10,4%); субвенція на формування інфраструктури ОТГ – 1725,1 тис.грн.(11,95%); освітня субвенція з державного бюджету (оплата праці педагогічних працівників) – 5412,4 тис. грн.. (37,5%); медична субвенція з державного бюджету – 3153,1 тис.грн. (21,86%); субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій -1000,0 тис.грн. (6,93 %);  дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 1526,5 тис.грн. (10,59%); субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребам– 35,8 тис.грн. (0,25 %)  субвенція «Нова Українська школа» – 75,7 тис.грн. (0,52%).

 Основні джерела надходження доходів до спеціального фонду бюджету ОТГ за 2018 рік  

До спеціального фонду бюджету ОТГ за 2018 рік надійшло 117,5 тис. грн., що на 45,9 тис. грн. більше за планові показники та становить 164,24%. Основним джерелом надходжень спеціального фонду за 2018 рік є власні надходження бюджетних установ ,які складають 110,7 тис.грн.

Офіційні трансферти спеціального фонду – 372,1 тис. грн., а саме :

  • Субвенція з місцевих бюджету за рахунок залишків коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду- 100,9 тис.грн. (27,12%) ;
  • Інші субвенції з місцевих бюджетів ( здійснення заходів землеустрою) – 271,2 тис.грн. ( 72,88 %).

Видатки бюджету об’єднаної територіальної громади за 2018 рік  (завантажити)