Стратегія розвитку ОТГ

Стратегічний план розвитку Великосеверинівської громади на 2018-2022 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення  Великосеверинівської сільської ради

«05» грудня 2018 року №626

Процес децентралізації влади розпочався в Україні у 2014 р..Перша сесія Великосеверинівської сільської ради відбулася 26 травня 2018 року, і вважається офіційною датою початку роботиВеликосеверинівської сільської об’єднаної територіальної громади у новому форматі.

Спроможні об‘єднані територіальні громади (далі ОТГ) повинні стати базовим елементом ефективної системи влади в Україні. На етапі створення громада зустрілася з багатьма викликами, серед яких є:

  • відсутність загальноприйнятих пріоритетів щодо забезпечення надання базових послуг мешканцям ОТГ. Кожен орган місцевого самоврядування, який увійшов до складу ОТГ, до об‘єднання мав власні пріоритети розвитку та власну систему цінностей щодо управління ресурсами. Після об‘єднання ці пріоритети, очевидно мають бути переглянуті та мають бути вироблені підходи до управління «об‘єднаними» ресурсами.
  • потреба ефективного управління новими земельними, бюджетними ресурсами, які стали доступними для ОТГ і можуть бути використані для розвитку,
  • збільшення кількості зацікавлених сторін, з якими потрібно узгоджувати прийняття рішень у межах ОТГ.

В перспективному (середньо- та довгострокове) плануванні ОТГважливим є не тільки результат(планувальний документ), скільки сам процес його створення за участі широкого кола зацікавлених сторін – представників різних населених пунктів, різних підприємств, установ та організацій, різних політичних поглядів.

Під час дискусій, що відбувалися у процесі розробки стратегічного плану розвитку Великосеверинівської громади на 2018-2022 роки (далі – Стратегія), переважно, використовувався термін «стратегічне планування об‘єднаної громади». Однак, цей термін («стратегічне планування») не може бути повноцінно застосованим на першому етапі створення ОТГ(у 2017-2018 рр.) з наступних причин:

  • Однією з ознак «стратегічності» плану є довгостроковий (понад 7 років) період планування. У новоствореної Великосеверинівської ОТГ, умовно кажучи, відсутня «історія», тобто, неможливо відстежити поведінку територіальної громади як цілісної територіальної соціально-економічної системи за попередні періоди, а період ідентифікації базових умов, які матимуть суттєвий вплив на подальшу суб‘єктність ОТГ, відбуватиметься упродовж 2018-2020 років.
  • Стратегія громади повинна узгоджуватися зі стратегіями вищого рівня – області, країни. Наразі, стратегії вищого рівня розроблені на період до 2020 року.

Тому у цей період становлення розроблено середньостроковий (на 2018-2022 рр.) план розвитку ОТГ. У 2022 році, коли будуть сформовані базові умови функціонування ОТГ, можна буде розробити більш довгостроковий(на 7 років) стратегічний план розвитку ОТГ.

Стратегічний план розвитку Великосеверинівської громади на 2018-2022 роки