УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
КІРОВОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XХІІ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 05/12/2018 року №626 Велика Северинка
Про прийняття Стратегічного плану (Стратегії) розвитку Великосеверинівської сільської об`єднаної територіальної громади на 20018-2022 роки.

Керуючись ст.8 ст.19, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», Указом президента України «Про стратегію сталого розвитку «Україна – 2020», Стратегією розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року,

  1. Прийняти Стратегічний план (Стратегію) розвитку Великосеверинівської сільської об’єднаної територіальної громади на 2018-2022 роки згідно додатка №1.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісії з  питань  планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного  розвитку та інвестицій.

 

Сільський голова С.ЛЕВЧЕНКО

Додатки :

Стратегічний план розвитку Великосеверинівської громади на 2018-2022 роки