Виконавчий комітет

Velykaseverynka Gerb

СКЛАД ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ВЕЛИКОСЕВЕРИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

(Затверджений рішеннями сесій Великосеверинівської сільської ради від 27.01.2021 року №195; 25.03.2021 №325; 18.06.2021 №602

 

Прізвище, ім’я, по батьковіПосада та місце роботи
Левченко Сергій Володимировичсільський голова
Коломієць Ганна Сергіївнасекретар сільської ради
Перов Іван Олександровичстароста   Оситнязького старостинського округу
Гавриленко Тетяна Анатоліївнастароста сіл староста сіл Високі Байраки, Андросове, Рожнятівка, Червоний Кут
Колінько Віктор Олексійовичстароста села Созонівка
Кохан Наталія Віталіївна

 

головний бухгалтер, начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
Косарчук Лідія Георгіївнаначальник відділу земельних відносин, комунальної власності, житлово-комунального господарства, інфраструктури та економічного розвитку
Коробко Інна Миколаївнаначальник фінансового відділу
Кошкіна Катерина Петрівнаначальник відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю
Хайнацька Юлія Юліанівнаначальник служби у справах дітей та соціального захисту населення
Пілюгін Роман Леонідовичначальник відділу освіти,  молоді та спорту, культури та туризму
Крадожон Наталія Леонідівначлен Кіровоградської районної громадської організації захисників Вітчизни «Бойове братство»
Коваленко Вадим Олександровичдиректор Високобайрацького навчально-виховного комплексу «заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти – заклад позашкільної освіти» Великосеверинівської сільської ради
Золотоверх Людмила Іванівнадиректор закладу Созонівського навчально-виховного комплексу «заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти – заклад позашкільної освіти» Великосеверинівської сільської ради
Ситник Катерина Миколаївназавідувач Оситнязької ЗШ І-ІІ ступенів – філія КЗ “Великосеверинівська ЗШ І-ІІІ ступенів, Позашкільний центр” Великосеверинівської сільської ради

 

ПОЛОЖЕННЯ
про виконавчий комітет Великосеверинівської сільської ради

(Затверджене рішенням сесії Великосеверинівської сільської ради від 24.12. 2020 року №31)

1. Загальні положення

1.1. Виконавчий комітет сільської ради (далі виконавчий комітет) є її виконавчим і розпорядчим органом, який утворюється радою на строк її повноважень у порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
1.2. Після закінчення повноважень ради, сільського голови, її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.
1.3. Кількісний склад виконавчого комітету визначається сільською радою.
1.4. Персональний склад виконавчого комітету затверджується радою за пропозицією сільського голови шляхом відкритого голосування.
1.5. Виконавчий комітет утворюється у складі: сільського голови, заступників сільського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів влади, інших осіб.
1.6. До складу виконавчого комітету сільської ради входять також за посадою секретар ради, староста.
1.7. До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати ради, крім секретаря ради.
1.8. Очолює виконавчий комітет сільської ради відповідно сільський голова. У разі його відсутності або неможливості виконання ним своїх обов’язків, роботу виконавчого комітету організує особа, на яку покладено виконання обов’язків голови.
1.9. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи.
1.10. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю).
1.11. Повноваження виконавчого комітету ради визначені статтями 51, 52, 53 глава 2 «Повноваження виконавчих органів ради», статтями 27 – 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
1.12. Порядок скликання засідання виконавчого комітету та порядок прийняття ним рішень визначаються Регламентом виконавчого комітету, який затверджується виконавчим комітетом та відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законодавчих актів регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету.
1.13. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним сільській раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним органам виконавчої влади.

                                                    РЕГЛАМЕНТ роботи  виконавчого комітету                                                   Великосеверинівської  сільської ради

(Затверджений рішенням сесії Великосеверинівської сільської ради від 24.12.2020 року №32)

1. Загальні положення

1.1. Виконавчий комітет Великосеверинівської сільської ради (далі виконавчий комітет) є виконавчим органом ради, який утворюється нею на строк її повноважень. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила.
1.2. Регламент виконавчого комітету Великосеверинівської сільської ради (далі – Регламент) є актом, який відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету.
1.3. Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, проведення яких здійснюється відповідно до плану роботи виконавчого комітету, що затверджується рішенням виконавчого комітету. Засідання виконавчого комітету проводяться кожного місяця. За необхідності скликаються позачергові засідання виконавчого комітету. Засідання виконавчого комітету проводяться відкрито. В окремих випадках засідання виконавчого комітету може бути закритим. Рішення з цього питання приймається більшістю від складу присутніх членів виконавчого комітету. Проведення закритого засідання виконкому (закритого обговорення окремих питань) передбачає підготовку рішень з дотриманням установлених правил роботи з документами обмеженого доступу.
1.4. Засідання виконавчого комітету є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів виконавчого комітету від загального його складу. Члени виконавчого комітету зобов’язані брати участь у його засіданнях. Уразі, якщо з поважних причин член виконавчого комітету немає можливості взяти участь у засіданні, він про це заздалегідь повідомляє сільського голову або секретаря виконавчого комітету. У разі відсутності члена виконкому без поважних причин більш ніж половини засідань виконкому протягом року, сільський голова вносить пропозиції на розгляд ради про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету.
1.5. У засіданні виконавчого комітету можуть бути присутні депутати ради, керівники виконавчих органів ради, а також запрошені особи.
1.6. Повідомлення членів виконавчого комітету і доповідачів, співдоповідачів про дату, час і місце проведення засідання виконавчого комітету, завчасне ознайомлення їх з проєктами рішень здійснює секретар виконавчого комітету. Присутність запрошених осіб на засідання виконавчого комітету з розгляду основного питання забезпечує секретар виконавчого комітету, відповідальні за підготовку зазначеного питання на засідання виконавчого комітету.
1.7. Засідання виконавчого комітету здійснюється відповідно до порядку денного, який формує секретар виконавчого комітету. Не пізніше як за 2 робочі дні до засідання, порядок денний та проєкти рішень надаються членам виконавчого комітету.
1.8. Відкриває і веде засідання виконавчого комітету сільський голова, а у разі його відсутності з поважних причин, – посадова особа, яка здійснює його повноваження.
1.9. У процесі розгляду питань порядку денного з дозволу головуючого може проводитися обмін думками членів виконавчого комітету та запрошених.
1.10. На засіданні виконавчого комітету секретарем виконавчого комітету ведеться протокол.
1.11. Офіційним документом, який приймається на засіданні виконавчого комітету, є рішення, що має відповідні реквізити: віддруковане на бланку встановленого зразка, має реєстраційний номер, дату і підпис сільського голови, а у разі його відсутності з поважних причин, – посадової особи, яка здійснює його повноваження.
1.12. Діяльність виконавчого комітету забезпечує апарат виконавчого комітету.