Паспорт громади

Паспорт  Великосеверинівської  сільської ради Кіровоградського району станом на 01.01.2018 року

 I. Адміністративно-політична характеристика територіальної громади

1. Загальні відомості.

 

Кількість населених пунктів що входять до складу ради Кількість населення Загальна площа (км2) Кордони

(з якими територіальними громадами межує)

              6 3526       13894,37 Високобайрацька с/рада

Катеринівська ОТГ

Трепівська с/рада

Олексіївська с/рада

Підлісна с/рада

Родніковська с/рада

Букварська с/рада

м.Кропивницький

2.Відомості про населені пункти, що входять до складу ради

 

Назва населеного

пункту

Кількість

населення

Кількість дворів Загальна

площа (га)

Відстань до центра ради/

старост. округу

Всього з них виборців Всього з них жилих
Велика Северинка 1024 814 436 ___ ___
Підгайці 1306 1129 461 ___   2 км.
Лозуватка 168 133 138 ___   7 км.
Кандаурове 24 22 47 ___   6 км.
Оситняжка 997 809 480 ___   ___
Петрове 7 5 12 ___   4 км.

3.Відомості про орган місцевого самоврядування.

 

Юридична адреса ради Номер

телефону/

факсу

Адреса електронної пошти ради Чисельність апарату ради, осіб
Всього

(за штатом)

Кількість наявних працюючих
с.Велика  Северинка вул. Мира 1   31-21-22 severunka2014@ukr.net 33 26

4.Відомості про структуру органу місцевого самоврядування.

 

Назва структурного підрозділу Кількість працюючих, осіб
Керівництво територіальної громади 6
Загальний відділ 5
Відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 3
Відділ бухгалтерського обліку та звітності 4
Відділ  земельных відносин, комунальної власності, інфраструктури та житлово-комунального господарства 4
Відділ держреєстрації 2
Фінансово-економічний відділ 4
Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму 1
Відділ охорони здоров’я та соціального захисту 2
Технічний персонал 2
Всього 33

5.Відомості про сільського голову.

 

Прізвище, ім’я

по батькові

Левченко Сергій

Володимирович

Суб’єкт висування на посаду самовисування
Дата народження 19 липня 1974 року Місце роботи до

обрання на посаду

Великосеверинівська сільська  рада
Освіта

(в т.ч. у галузі державного управління)

Повна вища Кількість скликань на посаді вдруге
Партійність Безпартійний Телефон

службовий

мобільний

31-21-22

моб.0669705291


6.Відомості про секретаря сільської ради.

 

Прізвище, ім’я

по батькові

Коломієць Ганна

Сергіївна

Місце роботи до

обрання на посаду

Великосеверинівська сільська  рада
Дата народження 10 червня 1983 року Кількість скликань на посаді вдруге
Освіта

(в т.ч. у галузі державного управління)

Міжрегіональна  Академія Управління персоналом Телефон

службовий

мобільний

31-21-22

моб.0667812885

Партійність Безпартійна  

7.Відомості про депутатів ради

 

Кількість депутатських мандатів всього 14
Обрано депутатів 14
з них:
Самовисунення 2
Висунуті політичними партіями 12
з них: (перелік партій та кількість депутатів)

ВО «Батьківщина»

Аграрна партія України

Партія пенсіонерів

Наш край

політична партія «Українське об’єднання патріотів — УКРОП»

 

1

6

1

3

1

За освітою:  
Вища: 5
Незакінчена вища:
Середня-технічна: 5
Середня-спеціальна:
Середня: 4
За віком:  
До 30 років: 1
Від 30 до 60 років: 13
Старше 60 років:
За родом діяльності:  
Працівники промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку 1
Працівники агропромислового комплексу 1
Працівники житлово-комунального господарства 1
Працівники охорони здоров’я
Працівники освіти, культури 1
Працівники місцевих держадміністрацій
Пенсіонерів
Осіб, що не працюють
Інші 10

8.Відомості про постійні комісії ради

 

Назва постійної

комісії

Кількість депутатів Прізвище, ім’я, по батькові голови Від якої партії обрано Телефон
Комісія з питань регламенту, законності, депутатської діяльності, етики та запобігання корупції 3 Салов С.В. Наш край 31-21-22
Мелющенко Н.О. Аграрна партія України
Мельникова Н.М. Аграрна партія України
Комісія з питань планування, фінансів, бюджету, соцільно-економічного розвитку та інвестицій 4

 

 

Таровик А.П. Аграрна партія України 31-21-22

 

 

 

 

Кім Є.Ю. Безпартійний
Комісарук В.С. ВО Батьківщина
Поповічев В.С. Наш край
Комісія  з  питань  земельних відносин, будівництва, транспорту,  зв’язку, екології, благоустрою,  комунальної власності. житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища 3

 

 

 

Шуляренко О.А. Партія пенсіонерів 31-21-22

 

 

 

 

Кравченко П.В Аграрна партія України
Голинський А.М Аграрна партія України
Комісія з питань освіти, фізичного виховання, культури, охорони здоров’я та  соціального захисту 3 Таровик Н.С. Аграрна партія України 31-21-22
Кудрявцева Л.І. політична партія «Українське об’єднання патріотів — УКРОП»
Кладніцька А.Д Наш край

9.Відомості про фракції та депутатські групи ради.

 

Назва депутатської фракції/групи Кількість депутатів Прізвище, ім’я, по батькові

уповноваженого представника

Наш край 3 Салов Сергій Віталійович

9. Відомості про склад виконавчого комітету

 

Прізвище, ім’я, по батькові Посада та місце роботи
Левченко Сергій Володимирович сільський голова
Коломієць Ганна Сергіївна секретар сільської ради
Манукян Юлія Володимрівна в.о. старости Оситнязького старостинського округу
Кравченко Михайло Васильович заступник сільського голови з господарських питань та охорони праці
Губська Ольга Миколаївна керуючий справами, начальник загального відділу

10.Відомості про органи самоорганізації населення.

 

 

Всього

з них:
будинкові комітети/

кількість членів

вуличні комітети/

кількість членів

квартальні

комітети/

кількість членів

Інші (передбачені відповідним Законом України)
__ __ __ __ __

11. Відомості про матеріально-технічне забезпечення ради

 

Приміщення (власне/орендоване) Наявність службового транспорту Наявність оргтехніки: телефон/факс/

комп’ютер/принтер/

копіювальний апарат

Підключено до мережі Інтернет (так/ні)
Власне Автомобіль «Таврія»                  Так Так

 ІІ. Економічна характеристика територіальної громади

12. Відомості про загальну характеристику земельного фонду.

 

з/п

Структура земель Площа,  га  Відсотків до загальної         площі
  Всього земель  13894,37
  у тому числі:
1. землі сільськогосподарського призначення 11280,17 81,2
2. землі житлової та громадської забудови 466,17 3,4
3. землі оздоровчого призначення —– —–
4. землі природно-заповідного та іншого природоохоронного

призначення

17,5 0,1
5. землі рекреаційного призначення 10,50 0,1
6. землі історико-культурного призначення 10,92 0,1
7. землі лісогосподарського призначення 523,3 3,8
8. землі водного фонду 475,7 3,4
9. землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення 223,3 1,6

14.Відомості про бюджет органу місцевого самоврядування.

 а) Доходи:

                                                                                                                                                            тис. грн..

ДОХОДИ Затверджено на 2016 рік %

виконання

Затверджено на 2017 рік
Загальний фонд (без субвенцій з державного бюджету, крім освітніх та медичних) 4855,0 106,68 24601,9
у  тому числі:
Власні і  закріплені  доходи 4855,0 106,68 13496,9
з них:
Базова дотація з державного бюджету 1495,7
Реверсна дотація з державного бюджету
Стабілізаційна дотація
Субвенція з державного бюджету  на освіту та  охорону здоров’я 8082,7
у тому числі:
освітня 5412,4
медична 2670,3
Інші субвенції (крім освітніх та медичних)
РАЗОМ загальний фонд 4855,0 106,68 24601,9
Спеціальний фонд (без субвенцій з державного

бюджету)

____ 105,0
у  тому числі:
Субвенції з державного бюджету —– —– —–
у  тому числі:
РАЗОМ спеціальний фонд ——- 105,0
Усього доходи І (без субвенцій) 4855,0 106,68 24706,9
Усього доходи ІІ (із субвенціями) 4855,0 106,68 24706,9

б) Видатки:

                                                                                                                                                             тис. грн.

ВИДАТКИ Затверджено на 2016 рік % виконання Затверджено на 2017  рік
Загальний фонд (без субвенцій з державного бюджету, крім освітніх та медичних) 4545,0 91,64 24381,9
Державне управління 1466,3 98,9 4556,0
Освіта 191,0 67,60 12685,3
у  тому числі  за  рахунок субвенції з державного бюджету  на освіту —– ——– —–
Охорона здоров’я —– —— 2877,5
у  тому числі  за  рахунок субвенції з державного бюджету  на  охорону здоров’я —– —— 2670,3
Соціальний  захист та соціальне забезпечення —- —- —-
Культура і мистецтво 207,0 89,56 1260,0
Фізична культура і спорт —– —– 90,0
Засоби масової інформації —– —– —–
Будівництво —- —– —-
Сільське  господарство —– —- —–
Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю 215,0 99,93 —–
Видатки, не віднесені до основних груп 2444,7 92,4 2913,0
Видатки за  рахунок субвенцій  з державного бюджету —- —— —-
у  тому числі на: —- —– —-
Проведення  виборів —-           —– —-
РАЗОМ загальний фонд 4545,0 90,1 24381,9
Спеціальний фонд (без субвенцій з державного бюджету) 310,0 100 325,0
у  тому числі: —– —– —–
—– —– —–
Видатки за  рахунок субвенції з державного бюджету —- —– —-
у  тому числі: —– —- —–
  —– —- —–
РАЗОМ спеціальний фонд 310,0 100 325,0
Усього видатки І (без субвенцій, крім освітніх та медичних) 4855,0 94,5 24706,9
Усього видатки  ІІ

(із субвенціями)

4855,0 94,5 24706,9

15.Відомості про підприємства та установи розташовані на території ради

 

Кількість підприємств та установ 12 Кількість малих підприємств 310
з них: Кількість підприємців фізичних осіб 100
сільськогосподарських 2 Кількість підприємців юридичних осіб 117
промислових 0 Кількість фермерських господарств 31
інших 10 Кількість особистих

селянських господарств

62

16.Відомості про обсяг залучених інвестицій.

 

Обсяг залучених інвестицій: 2016рік 2017рік
——- —–

 III. Соціальна характеристика територіальної громади

17.Відомості про демографічну ситуацію

  Загальна

чисельність населення

Кількість народжених Кількість

померлих

Природний приріст (скорочення) (+/-)
2016 рік 2536 45 63 – 18
2017 рік 3526 37 78 – 41

18.Відомості про населення територіальної громади

 

Всього населення: 3526 Всього працездатне населення 2146
з них: дітей дошкільного віку 198 Всього непрацездатного населення 1380
дітей шкільного віку 437 Всього зайнятого населення 1320
пенсіонерів 1178 з них:
працездатних громадян 2146 зайнятого населення на території ради 926
міграція населення:

вибулих

43 зайнятого населення за межами ради 394
прибулих 139 Всього безробітних 538

 19.Відомості про освіту

 

Всього навчальних закладів 2 Всього кількість дітей та учнів: 329
з них: з них:
дошкільних навчальних закладів 2 дошкільних навчальних закладах 76
загальноосвітні школи 2 кількість учнів 1- 4 класів 111
позашкільних навчальних закладів кількість учнів 5-9 класів 120
школи – інтернати кількість учнів 10-11 класів 22
професійно-технічних навчальних закладів Всього працюючих вчителів:

наявних вакансій

36

1

20.Відомості про охорону здоров’я

 

Всього лікувально-профілактичних закладів та аптек 3 Всього медичного персоналу 14
з них: з них:
лікарень всього лікарів 1
поліклінік наявних вакансій 1
амбулаторій 2 всього середнього медичного персоналу 2
фельдшерсько-акушерських пунктів 1 наявних вакансій
аптеки наявність спеціального транспорту 2

21.Відомості про заклади культури та самодіяльні колективи 

Всього закладів культури 8 дитячі художні школи
з них: дитячі музичні школи
бібліотеки 4 дитячі школи мистецтв
будинки культури та клуби 4 самодіяльні творчі колективи 6
музеї дитячі
навчальні заклади дорослі 6

22.Відомості про спортивні споруди 

Всього спортивних об’єктів 4 спортивні майданчики 1
з них: спортивні бази
стадіони 1 плавальні басейни
спортивні зали 2

ІV. Інфраструктурна характеристика територіальної громади

23.Відомості про відстань центру територіальної громади до:

                                                                                                                                                                      (км)

До автомагістралі 100м. До центрів сусідніх рад  
з них дорога з твердим покриттям 100м. з них дорога з твердим покриттям

Оситняжська с/рада

11 км.
Обознівська с/рада 10 км.
Созонівська с/рада
До залізничної станції 12км. До районного центру 18км.
з них дорога з твердим покриттям 12км. з них дорога з твердим покриттям 18км.
До населених пунктів ради До обласного центру 15км.
з них дорога з твердим покриттям з них дорога з твердим покриттям 15км.
с.Підгайці 4км.
с.Лозуватка 7км.
с.Кандаурове 3км.

24.Відомості про регулярне транспортне сполучення

Автомобільним транспортом Кількість рейсів на добу або тиждень Залізничним транспортом Кількість рейсів на добу або тиждень
до районного центру до районного центру —-
до обласного центру 24 рази  на  добу до обласного центру —-
до центрів сусідніх громад Оситняжська с/рада – 3 рази  на  добу до центрів сусідніх громад —-

25.Відомості про розмежування земель та наявність містобудівної документації

Відомості про дату затвердження документації або стадію розроблення проекту Орієнтовна вартість розроблення

документації (тис. грн.)

Відомості про розмежування земель державної та комунальної власності Затверджено 14.04.2009р. №214-р 9 тис.грн.
Відомості про розроблення схеми планування території ради ——— ——–
Відомості про розроблення генерального плану населених пунктів ради Розроблений  генеральний  план  с.Підгайці

Рішення №498 від 31.01.2017р.

230 тис.грн.
Відомості про розроблення детального плану території с.Підгайці вул.Садова (проектування) с. Велика Северинка пров.Тепличний та детальний план, що обмежується вул. Річна і вул.Підлісна. ———

26. Відомості про участь у інвестиційних проектах, короткий опис проектів.

Відомості про участь у проектах Короткий опис проектів та результати участі
——— ——–

27. Відомості про основні проблеми території

 

Зміст проблемного питання Пропозиції щодо шляхів вирішення проблемних питань
Поводження  з  твердими  побутовими  відходами  Розроблення  схеми  санітарного  очищення  населених  пунктів  сільської  ради  відповідно  до ДБН Б2.2-6:2013 «Склад  та  зміст  схеми  санітарного  очищення  населеного  пункту»

 

_____________________________________

Паспорт  Великосеверинівської  сільської ради Кіровоградського району станом на 01.09.2017 року 

 1. Адміністративно-політична характеристика територіальної громади

 1.1. Загальні відомості

Кількість населених пунктів що входять до складу ради Кількість населення Загальна площа (га)

Кордони (з якими територіальними громадами межує)

6 3570 13894,37 Високобайрацька с/рада

Обознівська с/рада

Трепівська с/рада

Олексіївська с/рада

м.Кропивницький

 1.2. Відомості про населені пункти, що входять до складу ради 

Назва населеного

пункту

Кількість

населення

Кількість дворів Загальна

площа (га)

Відстань до центра ради/

старост. округу

Всього з них виборців Всього з них жилих
Велика Северинка 1025 820 436 ___ ___
Підгайці 1316 1064 461 ___   2 км.
Лозуватка 171 128 138 ___   7 км.
Кандаурове 24 18 47 ___   6 км.
Оситняжка 1025 833 480 ___   ___
Петрово 7 5 12 ___   4 км.

 1.3. Відомості про орган місцевого самоврядування

Юридична адреса ради Номер

телефону/

факсу

Адреса електронної пошти ради Чисельність апарату ради, осіб
Всього

(за штатом)

Кількість наявних працюючих
с.Велика  Северинка вул. Мира 1   31-21-22 severunka2014@ukr.net 36 26

 1.4. Відомості про структуру органу місцевого самоврядування

Назва структурного підрозділу Кількість працюючих, осіб
Керівництво територіальної громади 5
Загальний відділ 4
Відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 2
Відділ бухгалтерського обліку та звітності 2
Відділ  земельных відносин, комунальної власності, інфраструктури та житлово-комунального господарства 4
Відділ держреєстрації 1
Фінансово-економічний відділ 4
Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму 2
Відділ охорони здоров’я та соціального захисту
Технічний персонал 3
Всього 27

 1.5. Відомості про сільського голову

Прізвище, ім’я по батькові Левченко Сергій Володимирович Суб’єкт висування на посаду самовисування
Дата народження 19 липня 1974 року Місце роботи до обрання на посаду Великосеверинівська сільська  рада
Освіта (в т.ч. у галузі державного управління) Повна вища Кількість скликань на посаді вдруге
Партійність Безпартійний Телефон 

службовий

мобільний

 

31-21-22

моб. 0669705291

1.6. Відомості про секретаря сільської ради

Прізвище, ім’я по батькові Коломієць Ганна Сергіївна Місце роботи до обрання на посаду Великосеверинівська сільська  рада
Дата народження 10 червня 1983 року Кількість скликань на посаді вдруге
Освіта (в т.ч. у галузі державного управління) Міжрегіональна  Академія Управління персоналом Телефон

службовий

мобільний

 

31-21-22

моб. 0667812885

Партійність Безпартійна  

1.7. Відомості про депутатів ради

Кількість депутатських мандатів всього 14
Обрано депутатів 14
з них:
Самовисунення 2
Висунуті політичними партіями 12
з них: (перелік партій та кількість депутатів)

ВО «Батьківщина»

Аграрна партія України

Партія пенсіонерів

Наш край

політична партія «Українське об’єднання патріотів — УКРОП»

 

1

6

1

3

1

За освітою:  
Вища: 5
Незакінчена вища:
Середня-технічна: 5
Середня-спеціальна:
Середня: 4
За віком:  
До 30 років: 1
Від 30 до 60 років: 13
Старше 60 років:
За родом діяльності:  
Працівники промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку 1
Працівники агропромислового комплексу 1
Працівники житлово-комунального господарства 1
Працівники охорони здоров’я
Працівники освіти, культури 1
Працівники місцевих держадміністрацій
Пенсіонерів
Осіб, що не працюють
Інші 10

1.8. Відомості про постійні комісії ради

Назва постійної комісії Кількість депутатів Прізвище, ім’я, по батькові голови Від якої партії обрано Телефон
Комісія з питань регламенту, законності, депутатської діяльності, етики та запобігання корупції 3 Салов С.В. Наш край 31-21-22
Мелющенко Н.О. Аграрна партія України
Мельникова Н.М. Аграрна партія України
Комісія з питань планування, фінансів, бюджету, соцільно-економічного розвитку та інвестицій 4

 

 

Таровик А.П. Аграрна партія України 31-21-22

 

 

 

 

Кім Є.Ю. Самовисунення
Комісарук В.С. ВО Батьківщина
Поповічев В.С. Наш край
Комісія  з  питань  земельних відносин, будівництва, транспорту,  зв’язку, екології, благоустрою,  комунальної власності. житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища 3

 

 

 

Шуляренко О.А. Партія пенсіонерів 31-21-22

 

 

 

 

Кравченко П.В Аграрна партія України
Голинський А.М Аграрна партія України
Комісія з питань освіти, фізичного виховання, культури, охорони здоров’я та  соціального захисту 3 Таровик Н.С. Аграрна партія України 31-21-22
Кудрявцева Л.І. Політична партія «Українське об’єднання патріотів — УКРОП»
Кладніцька А.Д Наш край

1.9. Відомості про фракції та депутатські групи ради

Назва депутатської фракції/групи Кількість депутатів Прізвище, ім’я, по батькові уповноваженого представника
Наш край 3 Салов Сергій Віталійович

 1.10. Відомості про склад виконавчого комітету

Прізвище, ім’я, по батькові Посада та місце роботи
Левченко Сергій Володимирович сільський голова
Коломієць Ганна Сергіївна секретар сільської ради
Манукян Юлія Володимрівна в.о. старости Оситнязького старостинського округу
Савченко Олена Юріївна заступник сільського голови, начальник фінансово-економічного відділу
Губська Ольга Миколаївна керуючий справами, начальник загального відділу

 1.11.  Відомості про органи самоорганізації населення

 

Всього

з них:
будинкові комітети/кількість членів вуличні комітети/кількість членів квартальні комітети/кількість членів Інші (передбачені відповідним Законом України)
__ __ __ __ __

 1.12. Відомості про матеріально-технічне забезпечення ради 

Приміщення (власне/орендоване) Наявність службового транспорту Наявність оргтехніки: телефон/факс/

комп’ютер/принтер/

копіювальний апарат

Підключено до мережі Інтернет (так/ні)
Власне Автомобіль «Таврія» Так Так

 2. Економічна характеристика територіальної громади 

2.1. Відомості про загальну характеристику земельного фонду 

Структура земель Площа, га  Відсотків до загальної площі
  Всього земель  13894,37
  у тому числі:
1. землі сільськогосподарського призначення 11280,17 81,2
2. землі житлової та громадської забудови 466,17 3,4
3. землі оздоровчого призначення —– —–
4. землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення 17,5 0,1
5. землі рекреаційного призначення 10,50 0,1
6. землі історико-культурного призначення 10,92 0,1
7. землі лісогосподарського призначення 523,3 3,8
8. землі водного фонду 475,7 3,4
9. землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення 223,3 1,6

 2.2. Відомості про бюджет органу місцевого самоврядування

 2.3. Відомості про підприємства та установи розташовані на території ради 

Кількість підприємств та установ 13 Кількість малих підприємств 223
з них: Кількість підприємців фізичних осіб 95
сільськогосподарських 1 Кількість підприємців юридичних осіб 46
промислових —– Кількість фермерських господарств 25
інших 10 Кількість особистих селянських господарств 57

 2.4. Відомості про обсяг залучених інвестицій

Обсяг залучених інвестицій 2016рік 2017рік
——- —–

 3. Соціальна характеристика територіальної громади 

3.1. Відомості про демографічну ситуацію 

  Загальна чисельність населення Кількість народжених Кількість померлих Природний приріст (скорочення) (+/-)
2016 рік 3570 27 38 – 11

 3.2. Відомості про населення територіальної громади 

Всього населення: 3570 Всього працездатне населення 1954
з них: дітей дошкільного віку 167 Всього непрацездатного населення 1616
дітей шкільного віку 414 Всього зайнятого населення 1207
пенсіонерів 1161 з них:
працездатних громадян 1954 зайнятого населення на території ради 904
міграція населення: вибулих 95 зайнятого населення за межами ради 303
прибулих 136 Всього безробітних 47

 3.3. Відомості про освіту 

Всього навчальних закладів 4 Всього кількість дітей та учнів: 367
з них: з них:
дошкільних навчальних закладів 2 дошкільних навчальних закладах 79
загальноосвітні школи 2 кількість учнів 1- 4 класів 98
позашкільних навчальних закладів кількість учнів 5-9 класів 114
школи – інтернати кількість учнів 10-11 класів 18
професійно-технічних навчальних закладів Всього працюючих вчителів:

наявних вакансій

37

 3.4. Відомості про охорону здоров’я 

Всього лікувально-профілактичних закладів та аптек 3 Всього медичного персоналу 8
з них: з них:
лікарень всього лікарів 3
поліклінік наявних вакансій
амбулаторій 2 всього середнього медичного персоналу 5
фельдшерсько-акушерських пунктів 1 наявних вакансій
аптеки наявність спеціального транспорту 2

3.5. Відомості про заклади культури та самодіяльні колективи 

Всього закладів культури 9 дитячі художні школи
з них: дитячі музичні школи
бібліотеки 4 дитячі школи мистецтв
будинки культури та клуби 4 самодіяльні творчі колективи 4
музеї 1 дитячі
навчальні заклади дорослі 4

 3.6. Відомості про спортивні споруди 

Всього спортивних об’єктів 8 спортивні майданчики 4
з них: спортивні бази
стадіони 2 плавальні басейни
спортивні зали 2

4. Інфраструктурна характеристика територіальної громади 

4.1. Відомості про відстань центру територіальної громади до:

До автомагістралі 100 м До центрів сусідніх рад  
  Обознівська с/рада 10 км
Созонівська с/рада
До залізничної станції 12 км До районного центру 18 км
З них дорога з твердим покриттям 12 км З них дорога з твердим покриттям 18 км
До населених пунктів ради До обласного центру 15 км
З них дорога з твердим покриттям з них дорога з твердим покриттям 15 км
с.Підгайці 4 км
с.Лозуватка 7 км
с.Кандаурове 3 км
с. Оситняжка 11 км

 4.2. Відомості про регулярне транспортне сполучення

Автомобільним транспортом Кількість рейсів на добу або тиждень Залізничним транспортом Кількість рейсів на добу або тиждень
до обласного центру 24 рази  на  добу до обласного центру —-

 4.3. Відомості про розмежування земель та наявність містобудівної документації

Відомості про дату затвердження документації або стадію розроблення проекту Орієнтовна вартість розроблення документації (тис. грн.)
Відомості про розмежування земель державної та комунальної власності Затверджено 14.04.2009р. №214-р 9 тис.грн.
Відомості про розроблення схеми планування території ради ——— ——–
Відомості про розроблення генерального плану населених пунктів ради Розроблений  генеральний  план  с.Підгайці

Рішення №498 від 31.01.2017р.

230 тис.грн.
Відомості про розроблення детального плану території с.Підгайці вул.Садова (проектування) с. Велика Северинка пров.Тепличний та детальний  план , що  обмежується вул. Річна і вул.Підлісна. ———

 4.4. Відомості про участь у інвестиційних проектах, короткий опис проектів

Відомості про участь у проектах Короткий опис проектів та результати участі
——— ——–

 4.5. Відомості про основні проблеми території 

Зміст проблемного питання Пропозиції щодо шляхів вирішення проблемних питань
Поводження  з  твердими  побутовими  відходами Розроблення  схеми  санітарного  очищення  населених  пунктів  сільської  ради  відповідно  до ДБН Б2.2-6:2013 «Склад  та  зміст  схеми  санітарного  очищення  населеного  пункту»
Відсутність  генерального  плану по с.Кандаурове Розроблення   генерального плану населеного  пункту
Перехід через р.Кондаурові Води в с.Велика  Северинка Залучення  коштів  для  відновлення  переходу з джерел  не  заборонених  чинним  законодавством.