Відділи ради

 СТРУКТУРА та ЧИСЕЛЬНІСТЬ Великосеверинівської сільської ради на 2022 рік

(затверджені рішенням Великосеверинівської сільської ради від “23”  грудня 2020 року №1133)

 

№ з/п Назва структурного підрозділу та посадаКількість штатних посад
Керівний склад
1Сільський голова1
2Секретар сільської ради1
3Староста сільської ради3
РАЗОМ:5

Відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

1Начальник відділу1
2Головний спеціаліст3
3Програміст системний1
РАЗОМ:5
Відділ бухгалтерського обліку, звітності та економіки
1Начальник відділу, головний бухгалтер1
2Головний спеціаліст3
РАЗОМ:4

Відділ земельних відносин, комунальної власності, інфраструктури та житлово-комунального господарства

1Начальник відділу1
2Головний спеціаліст2
3Провідний спеціаліст1
4Інспектор з благоустрою1
РАЗОМ:5
Відділ правового забезпечення та проектно-інвестиційної діяльності
1Начальник відділу1
2Головний спеціаліст2
РАЗОМ:3
Професіонали
1Фахівець з публічних закупівель1
2Державний реєстратор1
РАЗОМ:2
Служба у справах дітей
1Начальник служби1 
2Головний спеціаліст1 
РАЗОМ:2
Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я
1Начальник відділу1 
2Головний спеціаліст1 
РАЗОМ:2 

Технічний персонал

 

1Водій автотранспортних засобів1
2Опалювач1
3Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування1
4Робітник з благоустрою4
5Прибиральник службових приміщень4
РАЗОМ:11
 ВСЬОГО39 
Фінансовий відділ (зі статусом юридичної особи)
1Начальник відділу1 
2Головний спеціаліст1 
 РАЗОМ:2 

Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму (зі статусом юридичної особи)

1Начальник відділу1 
2Головний спеціаліст2 
3Завідувач сектору культури, туризму та культурної спадщини1 
4Головний спеціаліст1 
5Головний бухгалтер1 
6Бухгалтер2 
7Фахівець з публічних закупівель1 
8Інженер з охорони праці1 
9Інструктор з фізкультури1,5 
10Водій автотранспортних засобів2 
РАЗОМ: 13,5 

Штатний розпис на 2022 рік 

 

              Відділ організаційної    роботи, інформаційної  діяльності  та комунікацій  з                                                                                          громадськістю

severinkaorg@ukr.net
Начальник відділуКошкіна Катерина Петрівна
Головний  спеціалістМельник Леся Володимирівна
Головний  спеціалістЗеленська Людмила Юріївна
Головний спеціалістШепель Оксана Анатоліївна
Програміст системний Кірпітньов Олександр Віталійович

ПОЛОЖЕННЯ  про  відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Великосеверинівської сільської ради

Затверджене   рішенням сесії Великосеверинівської сільської ради «17» лютого  20021 року №275

Основними завданнями відділу є:

1) організаційне забезпечення діяльності сільської ради, виконавчого комітету, депутатів сільської ради;

2) організаційне забезпечення роботи різних форм зборів та  заходів за участі представників сторін соціального діалогу,  що проводяться виконавчим комітетом сільської ради;

3) організація та  ведення діловодства, архівної  справи у виконавчому комітеті  сільської ради, забезпечення єдиного порядку роботи з документами відповідно до норм чинного законодавства;

4) реалізація державної кадрової політики у сфері органів місцевого самоврядування;

5) організація та ведення військового обліку призовників та військовозобов’язаних на території сільської ради відповідно норм чинного законодавства;

6) забезпечення виконання покладених на місцеве самоврядування повноважень щодо здійснення реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб;

7) сприяння реалізації на території сільської ради державної політики у сфері інформаційної діяльності,  комунікацій з громадськістю,  розвитку громадянського суспільства;

8) забезпечення реалізації державної політики у сфері інформаційних технологій; інше

Відділ бухгалтерського обліку та звітності 

severunka2014@ukr.net
Начальник відділу, головний бухгалтерКохан Наталія Віталіївна
Головний спеціалістКолісник Людмила Миколаївна
Провідний спеціалістЛевченко Оксана Іванівна

ПОЛОЖЕННЯ  про відділ бухгалтерського обліку та звітності Великосеверинівської сільської ради

Затверджене  рішенням сесії Великосеверинівської сільської ради «02» червня  2017 №32

Основними завданнями відділу є:

1) ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності виконавчого комітету Великосеверинівської сільської ради та складання звітності;

2) відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

3) забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

4) забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів та інше.

Відділ земельних відносин, комунальної власності, інфраструктури та житлово-комунального господарства

severunka2014@ukr.net
Начальник відділуКосарчук Лідія Георгіївна
Головний спеціалістУшакова Людмила Анатоліївна
Головний спеціаліст Палій Микола Володимирович
Провідний спеціалістКриволапов Олександр Миколайович
Інспектор з благоустроюГаїна Олександр Іванович

ПОЛОЖЕННЯ про відділ земельних відносин, комунальної власності, житлово-комунального господарства, інфраструктури та економічного розвитку Великосеверинівської сільської ради
Затверджене   рішенням сесії Великосеверинівської сільської ради «23» грудня  2021 року №1136

Основними завданнями відділу є:

1) організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав громадян та юридичних осіб на землю відповідно до Земельного Кодексу України та інших законних нормативних актів України;
2) організація роботи розгляду звернень громадян та юридичних осіб;
3) внесення пропозицій до відповідних інстанцій, при формуванні та підготовці проектів нормативно-правових актів у галузі регулювання
земельних відносин;
4) надання пропозицій сільській раді при вирішенні питань у галузі земельних відносин, інфраструктури та житлово – комунального господарства, виконання законів України, актів та доручень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, актів центральних органів виконавчої влади та інше;
5) надання методичної допомоги управлінням, відділам, службам сільської ради при розгляді питань щодо земельних ресурсів, житлово–комунального господарства та інфраструктури;
інше

Відділ правового забезпечення та проектно-інвестиційної діяльності 

Начальник відділу
Головний спеціаліст
Головний спеціаліст Волошина Тетяна Валентинівна 

ПОЛОЖЕННЯ  про відділ правового забезпечення та проектно-інвестиційної діяльності Великосеверинівської сільської ради

Затверджене   рішенням сесії Великосеверинівської сільської ради 

Професіонали

Фахівець з публічних закупівельБоднарчук Віталій Романович
Державний реєстраторКлюшник Анна Олександрівна

 

                                                           Фінансовий  відділ (зі статусом юридичної особи)                               

finans.velsever@gmail.com
Начальник відділуКоробко Інна Миколаївна
Головний спеціалістБаландюк Тетяна Вікторівна
Головний спеціалістКасянчук Тетяна Петрівна

ПОЛОЖЕННЯ про  фінансовий відділ Великосеверинівської сільської ради

Затверджене рішенням сесії Великосеверинівської сільської ради «10»листопада 2020 року №1926

Основними завданнями відділу є:

1) забезпечення реалізації державної бюджетної політики в межах Великосеверинівської сільської ради Кропивницького району;
2) розроблення в установленому порядку проєкту місцевого бюджету;
3) підготовка розрахунків до проєкту місцевого бюджету та прогнозу на наступні за планованим два бюджетні періоди і подання таких документів на розгляд виконавчого комітету та сільської ради;
4) забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів;
5) розроблення пропозицій щодо удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;
6) проведення разом з іншими структурними підрозділами сільської ради та її виконавчого комітету аналізу фінансово-економічного стану сільської ради, перспектив її подальшого розвитку;
7) здійснення державного контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів; інше

Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму (зі статусом юридичної особи) 

osvita_kultura@ukr.net
Начальник відділуПілюгін Роман Леонідович
Головний спеціалістМосієнко Анатолій Іванович
Головний спеціалістМатвєєнко Вікторія Ярославівна
Завідувач сектору культури, туризму та культурної спадщини 
Головний  спеціаліст
Головний бухгалтерМеленич Віта Романівна
БухгалтерКоваленко Олена Вікторівна
БухгалтерБак Ірина Миколаївна
Інженер з охорони праціМузиченко Валентина Андріївна

ПОЛОЖЕННЯ  про відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради

Затверджене   рішенням сесії Великосеверинівської сільської ради «17» лютого  2021 року №274

Основними завданнями відділу є:

1) забезпечення формування та реалізація державної політики у сферах освіти, фізичної культури і спорту, у молодіжній сфері, національно-патріотичного виховання, участь у формуванні та реалізація в межах повноважень, передбачених законом, державної політики у сфері волонтерської діяльності, в галузі культури, мистецтв, культурної спадщини та туризму на території сільської ради;
2) підготовка проєктів розпорядчих актів сільської ради, її виконавчих органів і сільського голови, в т. ч. нормативного характеру;
3) підвищення та забезпечення якості освіти та освітньої діяльності, створення рівних та доступних умов для здобуття дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення соціального захисту учасників освітнього процесу;
4) створення умов для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами з урахуванням індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів, а також забезпечення виявлення та усунення факторів, що перешкоджають реалізації прав і задоволенню потреб таких осіб у сфері освіти; інше

Служба у справах дітей  – slyzhbaseverunka@ukr.net 

Начальник службиХайнацька Юлія Юліанівна
Головний спеціалістБашакова Юлія Анатоліївна

ПОЛОЖЕННЯ  про Службу у справах дітей Великосеверинівської сільської ради

Затверджене  рішенням сесії Великосеверинівської сільської ради «05» травня   2021 року  №481

Основними завданнями служби є:

1) реалізація державної політики у сфері соціального захисту дітей та запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
2) розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;
3) здійснення функцій щодо опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. Надання пропозицій на розгляд виконавчого комітету Великосеверинівської сільської ради щодо встановлення опіки та піклування над малолітніми і неповнолітніми дітьми, які цього потребують;
4) здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності; інше

Відділ соціального захисту населення та охорони здоров` я

Начальник відділуЦапушел Анастасія Сергіївна
Провідний спеціалістСайчук Ірина Олексіївна
Спеціаліст І категорії Колінько Світлана Степанівна 
Спеціаліст І категоріїКравчук Наталія Сергіївна 

ПОЛОЖЕННЯ  про відділ соціального захисту населення та охорони здоров` я Великосеверинівської сільської ради

Затверджене  рішенням сесії Великосеверинівської сільської ради «23» грудня   2021  року №1137

Основними завданнями відділу  є:

1) Здійснення в межах повноважень контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері охорони здоров’я, соціального захисту населення, сімейної та ґендерної політики, протидії торгівлі людьми, оздоровлення дітей.
2) Створення умов для розвитку місцевих програм з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, охорони праці, сімейної та ґендерної політики, протидії торгівлі людьми, запобігання насильству в сім’ї, оздоровлення та відпочинку дітей, та реалізації цих заходів.
3) Забезпечення в межах наданих повноважень безоплатності та доступності медицини на території громади, якості медичної допомоги, створення належних умов в закладах охорони здоров’я для перебування в них хворих та роботи персоналу.
4) Здійснення заходів щодо розвитку профілактичного напрямку в охороні здоров’я, формуванню здорового способу життя, забезпеченню високого рівня працездатності та довголіття;
5) Контроль за дотриманням законодавства в галузі охорони здоров’я, стандартів лікування та соціальних нормативів надання медичної допомоги в закладах охорони здоров’я.