Відділи ради

 СТРУКТУРА ТА ЧИСЕЛЬНІСТЬ   

Великосеверинівської сільської ради на 2020 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО   рішенням сесії Великосеверинівської сільської ради «21» грудня 2019 №1201

з/п Назва структурного підрозділу та посадаКількість штатних посад
І.Структура та чисельність апарату (виконавчого комітету) сільської ради
Керівництво територіальної громади 
1Сільський голова1
2Секретар сільської ради1
3Заступник сільського голови з господарських питань та охорони праці1
4В.о. старости Оситнязького старостинського округу1
5Керуючий справами виконавчого комітету, начальник загального відділу1
РАЗОМ:5
Загальний відділ
1Головний спеціаліст3
2Провідний спеціаліст1
РАЗОМ:4
Відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
1Начальник відділу1
РАЗОМ:1 
Відділ бухгалтерського обліку та звітності
1Начальник відділу, головний бухгалтер1
2Головний спеціаліст1
3Провідний спеціаліст1
РАЗОМ:3
Відділ земельних відносин, комунальної власності, інфраструктури та житлово-комунального господарства
1Начальник відділу1
2Головний спеціаліст1
3Спеціаліст І категорії1
4Інспектор з благоустрою1
РАЗОМ:4
Відділ державної реєстрації
1Державний реєстратор2
РАЗОМ:2
Фінансово – економічний відділ
1Начальник відділу1
2Головний спеціаліст2
3Провідний спеціаліст1
РАЗОМ:4
Технічний персонал

 

1Водій1
2Водій автобуса1
3Опалювач1
4Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування1
РАЗОМ:4
 ВСЬОГО27 
ІІ. Структурні підрозділи (виконавчі органи) сільської ради
Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму
1Начальник відділу1 
2Головний спеціаліст1 
3Провідний спеціаліст1 
4Головний бухгалтер1 
5Бухгалтер1 
6Інженер з охорони праці1 
РАЗОМ:6 
Служба у справах дітей та соціального захисту населення
1Начальник служби1
2Головний спеціаліст1
3Провідний спеціаліст1
РАЗОМ:3

__________________________

Зміни  до  структури та штатного розпису Великосеверинівської сільської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення  Великосеверинівської сільської ради

«22» травня 2020 року №1438

 

 

ШТАТНИЙ РОЗПИС

Великосеверинівської сільської рада на 2020 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням сесії Великосеверинівської сільської ради

«21» грудня 2019 №1201

Зміни  до штатного розпису Великосеверинівської сільської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення  Великосеверинівської сільської ради

«23» червня 2020 року №1529

Відділи ради

Загальний  відділ severunka2014@ukr.net

Керуючий справами виконавчого комітету, начальник загального відділуГубська Ольга Миколаївна
Головний  спеціалістКошкіна Катерина Петрівна
Головний  спеціалістМельник Леся Володимирівна
Головний спеціалістЗеленська Людмила Юріївна

ПОЛОЖЕННЯ  про загальний відділ Великосеверинівської сільської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО   рішенням сесії Великосеверинівської сільської ради «02» червня  2017 №34

Основними завданнями відділу є:

1) забезпечення єдиної системи діловодства в виконавчому комітеті сільської ради;

2) контроль за термінами проходження і виконання службових документів та дотриманням вимог до документування управлінської інформації та організації роботи з документами в сільській раді незалежно від способу фіксації та відтворення інформації, яка міститься в документах, включаючи їх підготовку, реєстрацію, облік і контроль за виконанням;

3) надання методичної допомоги з організації роботи щодо ведення діловодства структурним підрозділам сільської ради;

4) підготовка проектів рішень, розпоряджень і доручень сільського голови, зокрема з питань, що належать до компетенції відділу.

Відділ організаційної    роботи, інформаційної  діяльності  та комунікацій  з громадськістю  severinkaorg@ukr.net

Начальник  відділуЧернява Алла Олександрівна

ПОЛОЖЕННЯ  про відділ організаційної    роботи, інформаційної  діяльності  та комунікацій  з громадськістю  Великосеверинівської сільської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО   рішенням сесії Великосеверинівської сільської ради «02» червня  2017 №31

Основними завданнями відділу є:

1) організаційне забезпечення діяльності сільської ради;

2) реалізація державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства, інформування громадськості про діяльність сільської ради;

3)  в межах повноважень сприяє здійсненню взаємодії і зв’язків сільської ради з іншими територіальними громадами, органами та посадовими особами місцевого самоврядування,  місцевими органами виконавчої влади, партійними осередками, громадськими організаціями тощо.

Відділ бухгалтерського обліку та звітності severunka2014@ukr.net

Начальник відділу, головний бухгалтерКохан Наталія Віталіївна
Головний спеціалістКолісник Людмила Миколаївна
Провідний спеціалістЛевченко Оксана Іванівна

ПОЛОЖЕННЯ  про відділ бухгалтерського обліку та звітності Великосеверинівської сільської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО   рішенням сесії Великосеверинівської сільської ради «02» червня  2017 №32

Основними завданнями відділу є:

1) ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності виконавчого комітету Великосеверинівської сільської ради та складання звітності;

2) відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

3) забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

4) забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів та інше.

Відділ земельних відносин, комунальної власності, інфраструктури та житлово-комунального господарства  severunka2014@ukr.net

Начальник відділуКосарчук Лідія Георгіївна
Головний спеціалістУшакова Людмила Анатоліївна
Спеціаліст  І категоріїПалій Микола Володимирович
Інспектор з благоустроюГаїна Олександр Іванович

ПОЛОЖЕННЯ  про відділ земельних відносин, комунальної власності, інфраструктури та житлово-комунального господарства  Великосеверинівської сільської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО   рішенням сесії Великосеверинівської сільської ради «02» червня  2017 №33

Основними завданнями відділу є:

1) організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав громадян  та  юридичних  осіб  на  землю  відповідно  до  Земельного  кодексу України та інших законних нормативних актів України;

2) організація роботи розгляду звернень громадян та юридичних осіб;

3)  внесення  пропозицій  до  відповідних  інстанцій,  при  формуванні  та підготовці  проектів  нормативно-правових  актів  у  галузі  регулюванняземельних відносин;

4) надання  пропозицій  сільській  раді  при  вирішенні  питань  у  галузі земельних  відносин, інфраструктури та житлово – комунального господарства,  виконання  Законів  України,  актів  та  доручень Президента  України,  постанов  Кабінету  Міністрів  України,  актів центральних органів виконавчої влади та інше.

Відділ державної реєстрації

Державний реєстраторЗарубіна Олена Володимирівна
Державний реєстраторДротянко Марія Валеріївна

ПОЛОЖЕННЯ  про відділ державної реєстрації Великосеверинівської сільської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО   рішенням сесії Великосеверинівської сільської ради «02» червня  2017 №35

Основними завданнями відділу є:

1)забезпечення реалізації на території сільської ради (об’єднаної громади) державної політики у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців.

2)забезпечення відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державної реєстрації прав; ведення Державного реєстру прав; взяття на облік безхазяйного нерухомого майна; формування реєстраційних справ;

3)забезпечення відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» проведенняеєстраційних дій; ведення Єдиного державного реєстру та надання відомостей з нього; формування реєстраційних справ;

4)забезпечення у межах своїх повноважень захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб та інше.

 

Фінансово-економічний відділ –  severunka2014@ukr.net

Начальник відділуКоробко Інна Миколаївна
Головний спеціалістБаландюк Тетяна Вікторівна
Головний спеціалістВолошина Тетяна Валентинівна

ПОЛОЖЕННЯ  про фінансово-економічний відділ Великосеверинівської сільської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО   рішенням сесії Великосеверинівської сільської ради «02» червня  2017 №36

Основними завданнями відділу є:

1) забезпечення реалізації державної бюджетної політики, дотримання законодавства та виконання функцій управління у сфері: економічного розвитку, інвестицій, регуляторної діяльності.

2) складання проекту бюджету об’єднаної територіальної громади і забезпечення його виконання відповідно до вимог бюджетного законодавства;

3) підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку Великосеверинівської сільської територіальної громади;

4) здійснення у встановленому законом порядку фінансування видатків місцевого бюджету та інше.

Структурні підрозділи (виконавчі органи) сільської ради

Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму –  osvita_kultura@ukr.net

Начальник відділуПілюгін Роман Леонідович
Головний спеціалістМосієнко Анатолій Іванович
Провідний спеціалістМатвєєнко Вікторія Ярославівна
Головний бухгалтерМеленич Віта Романівна
БухгалтерКоваленко Олена Вікторівна
Інженер з охорони праціМузиченко Валентина Андріївна

ПОЛОЖЕННЯ  про відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму

ЗАТВЕРДЖЕНО   рішенням сесії Великосеверинівської сільської ради «22» грудня  2017 №288

Основними завданнями відділу є:

1) здійснення реалізації державної політики в сферах освіти, культури, туризму, молоді та спорту;

2) створення рівних та доступних умов для здобуття дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, надання населенню якісних послуг в сфері фізичної культури і спорту;

3) здійснення навчально-методичного керівництва, контроль за дотриманням стандартів освіти в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах;

4) здійснення комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками на конкурсній основі, в тому числі керівними кадрами; вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація  та інше.

Служба у справах дітей та соціального захисту  населення – slyzhbaseverunka@ukr.net 

Начальник службиХайнацька Юлія Юліанівна
Головний спеціалістМельник Тетяна Володимирівна
Провідний спеціалістЦапушел Анастасія Сергіївна

ПОЛОЖЕННЯ  про службу у справах дітей та соціального захисту  населення

ЗАТВЕРДЖЕНО   рішенням сесії Великосеверинівської сільської ради «10» жовтня  2018 №518

Основними завданнями служби є:

1) реалізація на території об`єднаної громади державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячої  бездоглядності а безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

2) участь у здійсненні заходів щодо соціального захисту  і захисту  прав  та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, несе відповідальність за їх дотримання, а також координує здійснення таких заходів;

3) забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, виконання програм і здійснення заходів у цій сфері;

4) організація виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання, перебування та інше.