Відділи ради

Загальний  відділ severunka2014@ukr.net

Керуючий справами виконавчого комітету, начальник загального відділуГубська Ольга Миколаївна
Головний  спеціалістКошкіна Катерина Петрівна
Головний  спеціалістМельник Леся Володимирівна
Головний спеціалістЗеленська Людмила Юріївна

Основними завданнями відділу є:

1) забезпечення єдиної системи діловодства в виконавчому комітеті сільської ради;

   2) контроль за термінами проходження і виконання службових документів та дотриманням вимог до документування управлінської інформації та організації роботи з документами в сільській раді незалежно від способу фіксації та відтворення інформації, яка міститься в документах, включаючи їх підготовку, реєстрацію, облік і контроль за виконанням;

    3) надання методичної допомоги з організації роботи щодо ведення діловодства структурним підрозділам сільської ради;

         4) підготовка проектів рішень, розпоряджень і доручень сільського голови, зокрема з питань, що належать до компетенції відділу.

Відділ організаційної    роботи, інформаційної  діяльності  та комунікацій  з громадськістю – severinkaorg@ukr.net

Начальник  відділуЧернява Алла Олександрівна

Основними завданнями відділу є:

1) організаційне забезпечення діяльності сільської ради  у відповідності з вимогами Конституції України, та інших законодавчих актів України;

2) реалізація державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства  та забезпечення конституційного права громадян на свободу слова шляхом сприяння безперешкодній діяльності засобів масової інформації, інформування громадськості про діяльність сільської ради;

3) реалізація державної політики у сфері інформації та видавничої справи,  розвиток інформаційного простору та інформаційної інфраструктури сільської ради. 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності severunka2014@ukr.net

Начальник відділу, головний бухгалтерКохан Наталія Віталіївна
Головний спеціалістКолісник Людмила Миколаївна
Провідний спеціалістЛевченко Оксана Іванівна

Основними завданнями відділу є:

1) ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності виконавчого комітету Великосеверинівської сільської ради та складання звітності;

2) відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

3) забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

4) забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів та інше.

Відділ земельних відносин, комунальної власності, інфраструктури та житлово-комунального господарства  severunka2014@ukr.net

Начальник відділуКосарчук Лідія Георгіївна
Головний спеціалістУшакова Людмила Анатоліївна
Спеціаліст  І категоріїПалій Микола Володимирович
Інспектор з благоустроюГаїна Олександр Іванович

                                                  Основними завданнями відділу є:

1) організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав громадян  та  юридичних  осіб  на  землю  відповідно  до  Земельного  кодексу України та інших законних нормативних актів України;

2) організація роботи розгляду звернень громадян та юридичних осіб;

3)  внесення  пропозицій  до  відповідних  інстанцій,  при  формуванні  та підготовці  проектів  нормативно-правових  актів  у  галузі  регулюванняземельних відносин;

4) надання  пропозицій  сільській  раді  при  вирішенні  питань  у  галузі земельних  відносин, інфраструктури та житлово – комунального господарства,  виконання  Законів  України,  актів  та  доручень Президента  України,  постанов  Кабінету  Міністрів  України,  актів центральних органів виконавчої влади та інше.

Відділ державної реєстрації

Державний реєстратор
Державний реєстраторЗарубіна Олена Володимирівна
                                                      Основними завданнями відділу є

1)забезпечення реалізації на території сільської ради (об’єднаної громади) державної політики у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців.

2)забезпечення відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державної реєстрації прав; ведення Державного реєстру прав; взяття на облік безхазяйного нерухомого майна; формування реєстраційних справ;

3)забезпечення відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» проведенняеєстраційних дій; ведення Єдиного державного реєстру та надання відомостей з нього; формування реєстраційних справ;

4)забезпечення у межах своїх повноважень захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб та інше.

Фінансово-економічний відділ  severunka2014@ukr.net

Начальник відділуКоробко Інна Миколаївна
Головний спеціалістБаландюк Тетяна Вікторівна
Головний спеціалістВолошина Тетяна Валентинівна
Основними завданнями відділу є:

1) забезпечення реалізації державної бюджетної політики, дотримання законодавства та виконання функцій управління у сфері: економічного розвитку, інвестицій, регуляторної діяльності.

2) складання проекту бюджету об’єднаної територіальної громади і забезпечення його виконання відповідно до вимог бюджетного законодавства;

3) підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку Великосеверинівської сільської територіальної громади;

4) здійснення у встановленому законом порядку фінансування видатків місцевого бюджету та інше.

Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму –  osvita_kultura@ukr.net

Начальник відділуПілюгін Роман Леонідович
Головний спеціалістМосієнко Анатолій Іванович
Провідний спеціалістМатвєєнко Вікторія Ярославівна
Головний бухгалтерМеленич Віта Романівна
БухгалтерКоваленко Олена Вікторівна
Інженер з охорони праціМузиченко Валентина Андріївна
Основними завданнями відділу є:

1) здійснення реалізації державної політики в сферах освіти, культури, туризму, молоді та спорту;

2) створення рівних та доступних умов для здобуття дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, надання населенню якісних послуг в сфері фізичної культури і спорту;

3) здійснення навчально-методичного керівництва, контроль за дотриманням стандартів освіти в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах;

4) здійснення комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками на конкурсній основі, в тому числі керівними кадрами; вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація  та інше.

Служба у справах дітей та соціального захисту  населення 

Начальник служби Хайнацька Юлія Юліанівна
Головний спеціалістДіманова Тетяна Анатоліївна
Провідний спеціалістЦапушел Анастасія Сергіївна
 Основними завданнями служби є:

1) реалізація на території об`єднаної громади державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячої  бездоглядності а безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

2) участь у здійсненні заходів щодо соціального захисту  і захисту  прав  та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, несе відповідальність за їх дотримання, а також координує здійснення таких заходів;

3) забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, виконання програм і здійснення заходів у цій сфері;

4) організація виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання, перебування та інше.