Відділи ради

Рішення сесії Великосеверинівської сільської ради  від «24» грудня 2020року №50

СТРУКТУРА та чисельність Великосеверинівської сільської ради на 2021 рік

 

№ з/п Назва структурного підрозділу та посада

Кількість штатних посад

І.Структура та чисельність апарату (виконавчого комітету) сільської ради

Керівництво територіальної громади

1Сільський голова1
2Секретар сільської ради1
3Староста сільської ради3
РАЗОМ:5

Відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

1Начальник відділу1
2Головний спеціаліст3
3Програміст системний1
РАЗОМ:5

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

1Начальник відділу, головний бухгалтер1
2Головний спеціаліст1
3Провідний спеціаліст1
РАЗОМ:3

Відділ земельних відносин, комунальної власності, житлово-комунального господарства, інфраструктури та економічного розвитку

1Начальник відділу1
2Головний спеціаліст2
3Провідний спеціаліст1
4Інспектор з благоустрою1
РАЗОМ:5

Відділ правової роботи, державної реєстрації, запобігання та виявлення корупції

1Начальник відділу1
2Державний реєстратор1
3Головний спеціаліст1
РАЗОМ:3

Професіонали

1Фахівець з публічних закупівель1
РАЗОМ:1

Технічний персонал 

1Водій1
2Опалювач1
3Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування1
РАЗОМ:3
 ВСЬОГО25 

ІІ. Структурні підрозділи (виконавчі органи) сільської ради

Фінансовий відділ

1Начальник відділу1 
2Головний спеціаліст2 
 РАЗОМ:3 

Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму

1Начальник відділу1 
2Головний спеціаліст2 
3Провідний спеціаліст1 
4Головний бухгалтер1 
5Бухгалтер2 
6Фахівець з публічних закупівель1 
7Інженер з охорони праці1 
8Інструктор по спорту1,5 
9Водій автотранспортних засобів2 
РАЗОМ: 12,5 

Служба у справах дітей та соціального захисту населення

1Начальник служби1
2Головний спеціаліст2
3Спеціаліст I категорії2
РАЗОМ:5

 

ШТАТНИЙ РОЗПИС на 2021 рік  завантажити

 

                                                               Загальний  відділ severunka2014@ukr.net

Керуючий справами виконавчого комітету, начальник загального відділуГубська Ольга Миколаївна
Головний  спеціалістКошкіна Катерина Петрівна
Головний  спеціалістМельник Леся Володимирівна
Головний спеціалістЗеленська Людмила Юріївна

ПОЛОЖЕННЯ  про загальний відділ Великосеверинівської сільської ради

Затверджене   рішенням сесії Великосеверинівської сільської ради «02» червня  2017  року №34

Основними завданнями відділу є:

1) забезпечення єдиної системи діловодства в виконавчому комітеті сільської ради;

2) контроль за термінами проходження і виконання службових документів та дотриманням вимог до документування управлінської інформації та організації роботи з документами в сільській раді незалежно від способу фіксації та відтворення інформації, яка міститься в документах, включаючи їх підготовку, реєстрацію, облік і контроль за виконанням;

3) надання методичної допомоги з організації роботи щодо ведення діловодства структурним підрозділам сільської ради;

4) підготовка проектів рішень, розпоряджень і доручень сільського голови, зокрема з питань, що належать до компетенції відділу.

Відділ організаційної    роботи, інформаційної  діяльності  та комунікацій  з громадськістю  severinkaorg@ukr.net

Начальник  відділуЧернява Алла Олександрівна

ПОЛОЖЕННЯ  про відділ організаційної    роботи, інформаційної  діяльності  та комунікацій  з громадськістю  Великосеверинівської сільської ради

Затерджене   рішенням сесії Великосеверинівської сільської ради «02» червня  2017  року №31

Основними завданнями відділу є:

1) організаційне забезпечення діяльності сільської ради;

2) реалізація державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства, інформування громадськості про діяльність сільської ради;

3)  в межах повноважень сприяє здійсненню взаємодії і зв’язків сільської ради з іншими територіальними громадами, органами та посадовими особами місцевого самоврядування,  місцевими органами виконавчої влади, партійними осередками, громадськими організаціями тощо.

Відділ бухгалтерського обліку та звітності severunka2014@ukr.net

Начальник відділу, головний бухгалтерКохан Наталія Віталіївна
Головний спеціалістКолісник Людмила Миколаївна
Провідний спеціалістЛевченко Оксана Іванівна

ПОЛОЖЕННЯ  про відділ бухгалтерського обліку та звітності Великосеверинівської сільської ради

Затверджене  рішенням сесії Великосеверинівської сільської ради «02» червня  2017 №32

Основними завданнями відділу є:

1) ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності виконавчого комітету Великосеверинівської сільської ради та складання звітності;

2) відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

3) забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

4) забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів та інше.

Відділ земельних відносин, комунальної власності, житлово-комунального господарства, інфраструктури та економічного розвитку
severunka2014@ukr.net

Начальник відділуКосарчук Лідія Георгіївна
Головний спеціалістУшакова Людмила Анатоліївна
Головний спеціаліст 
Спеціаліст  І категоріїПалій Микола Володимирович
Інспектор з благоустроюГаїна Олександр Іванович

ПОЛОЖЕННЯ про відділ земельних відносин, комунальної власності, житлово-комунального господарства, інфраструктури та економічного розвитку Великосеверинівської сільської ради
Затверджене   рішенням сесії Великосеверинівської сільської ради «27» листопада  2020 року №28

Основними завданнями відділу є:

1) організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав громадян та юридичних осіб на землю відповідно до Земельного кодексу України та інших законних нормативних актів України;
2) підготовка  пропозицій сільській раді при вирішенні питань у галузі земельних відносин, інфраструктури та житлово – комунального господарства, виконання Законів України, актів та доручень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, актів центральних органів виконавчої влади;
3) розробка і реалізація місцевих програм у сфері земельних відносин, поліпшення інфраструктури, житлово-комунального господарства та житлового будівництва, подання пропозицій до проектів місцевих програм соціально-економічного розвитку громади щодо поліпшення рівня комунального обслуговування населення та благоустрою населених пунктів, охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження;
4) контроль за дотриманням правил благоустрою території Великосеверинівської сільської ради об’єднаної територіальної громади;
6) оперативно – методична робота по охороні праці, координація та перевірка роботи служб охорони праці в установах Великосеверинівської сільської ради;  інше

Відділ правової роботи, державної реєстрації,
запобігання та виявлення корупції

Начальник відділу
Державний реєстраторЗарубіна Олена Володимирівна
Головний спеціаліст 

ПОЛОЖЕННЯ  про відділ правової роботи, державної реєстрації, запобігання та виявлення корупції Великосеверинівської сільської ради

Затверджене   рішенням сесії Великосеверинівської сільської ради «27» листопада 2020 року  №27

Основними завданнями відділу є:

1)організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів сільською радою, її керівництвом та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків;
2)представлення інтересів сільської ради в судах;
3)забезпечення реалізації повноважень сільської ради в галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян в частині здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку;
4)проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
5)ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; інше

Структурні підрозділи (виконавчі органи) сільської ради

                                                           Фінансовий  відділ  finans.velsever@gmail.com

Начальник відділуКоробко Інна Миколаївна
Головний спеціалістБаландюк Тетяна Вікторівна
Гоовний спеціаліст Волошина Тетяна Валентинівна 

ПОЛОЖЕННЯ про про фінансовий відділ Великосеверинівської сільської ради

Затверджене рішенням сесії Великосеверинівської сільської ради «10»листопада 2020 року №1926

Основними завданнями відділу є:

1) забезпечення реалізації державної бюджетної політики в межах Великосеверинівської сільської ради Кропивницького району;
2)розроблення в установленому порядку проєкту місцевого бюджету;
3)підготовка розрахунків до проєкту місцевого бюджету та прогнозу на наступні за планованим два бюджетні періоди і подання таких документів на розгляд виконавчого комітету та сільської ради;
4)забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів;
5)розроблення пропозицій щодо удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;
6)проведення разом з іншими структурними підрозділами сільської ради та її виконавчого комітету аналізу фінансово-економічного стану сільської ради, перспектив її подальшого розвитку;
7)здійснення державного контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів; інше

Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму –  osvita_kultura@ukr.net

Начальник відділуПілюгін Роман Леонідович
Головний спеціалістМосієнко Анатолій Іванович
Провідний спеціалістМатвєєнко Вікторія Ярославівна
Головний бухгалтерМеленич Віта Романівна
БухгалтерКоваленко Олена Вікторівна
Інженер з охорони праціМузиченко Валентина Андріївна

ПОЛОЖЕННЯ  про відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму

Затверджене   рішенням сесії Великосеверинівської сільської ради «22» грудня  2017 року №288

Основними завданнями відділу є:

1) здійснення реалізації державної політики в сферах освіти, культури, туризму, молоді та спорту;

2) створення рівних та доступних умов для здобуття дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, надання населенню якісних послуг в сфері фізичної культури і спорту;

3) здійснення навчально-методичного керівництва, контроль за дотриманням стандартів освіти в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах;

4) здійснення комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками на конкурсній основі, в тому числі керівними кадрами; вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація  та інше.

Служба у справах дітей та соціального захисту  населення – slyzhbaseverunka@ukr.net 

Начальник службиХайнацька Юлія Юліанівна
Головний спеціалістМельник Тетяна Володимирівна
Провідний спеціалістЦапушел Анастасія Сергіївна

ПОЛОЖЕННЯ  про службу у справах дітей та соціального захисту  населення

Затверджене  рішенням сесії Великосеверинівської сільської ради «10» жовтня  2018 №518

Основними завданнями служби є:

1) реалізація на території об`єднаної громади державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячої  бездоглядності а безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

2) участь у здійсненні заходів щодо соціального захисту  і захисту  прав  та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, несе відповідальність за їх дотримання, а також координує здійснення таких заходів;

3) забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, виконання програм і здійснення заходів у цій сфері;4) організація виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання, перебування та інше.