Безпечне проведення збирально польових робіт

31.05.2018

Images (41)

Шановні роботодавці!

Створюйте безпечні умови праці для своїх працівників.

Біду краще попередити, ніж потім намагатись усувати її наслідки!

 

  1. ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ПОЛІВ

1.1. Земельні ділянки для роботи машинно-тракторних агрегатів повинні бути завчасно підготовлені:

— прибране каміння, солома, засипані ями та ліквідовані інші перешкоди;

— виставлені віхи біля великих каменів, розмитих ділянок та інших перешкод;

— поля розбиті на загінки, обкошені й підготовлені прокоси;

— проведені контрольні розори;

— відбиті поворотні смуги; під час роботи на схилах і поблизу ярів ширина поворотної смуги має бути не менше величини, що дорівнює подвійному мінімальному радіусу розвороту комбайна чи машинно-тракторного агрегату;

— позначені місця для відпочинку.

1.2. Перед початком польових робіт на полях, над якими проходять повітряні ЛЕП, власник організовує перевірку спеціалізованими організаціями величини провисання проводів із тим, щоб відстань по вертикалі від найвищої точки машини (вантажу) до електричних проводів була не менше значень, вказаних у п.21 Правил охорони електричних мереж:

1 м   — до 35 кВ,                                               1,5 м —110 кВ,

2 м   —150 кВ,                                                   2,5 м —220 кВ,

3,5 м — 330 кВ,                                                 4,5 м — 400-500 кВ,

6м   — 750 кВ.

  1. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ

2.1. Заправка сільськогосподарських машин і агрегатів технологічними матеріалами (насінним, розсадою, рідкими та твердими агрохімікатами і пестицидами) повинна здійснюватися на технологічних дорогах поля із застосуванням засобів механізації.

2.2.  При груповому методі роботи дистанція повинна бути між:

— орними, посівними, садильними і збиральними машинами і агрегатами — не менше 30 м;

— агрегатами з роторними (крім контурного обрізування гілок) робочими  органами — не менше 50м.

2.3.  Відкриті майданчики для стоянки машин під час проведення масових польових робіт повинні бути віддалені не менше, ніж на:

30 м — від місць тимчасового зберігання пально-мастильних матеріалів;

100 м — від хлібних масивів, скирт соломи, сіна, токів;    50 м — від будівель.

2.4. Пересування машин і агрегатів до місця роботи і під час виконання робіт повинно здійснюватися відповідно до розроблених маршрутів і технологій.

  1. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

3.1. Перед початком збиральних робіт власниками (керівниками підприємств) повинні бути проведені такі організаційні заходи:

— закінчена підготовка збирально-транспортних агрегатів та перевірено стан інструментів і пристосувань для забезпечення їх ремонту;

— закріплена техніка за працівниками;

— організовані ланки технічного обслуговування машин;

— на відведених ділянках обладнані польові стани й місця для відпочинку працівників, майданчики для зберігання техніки і пально-мастильних матеріалів;

— підготовлені поля і перевірено провисання проводів ліній електропередач;

— проведений інструктаж з питань охорони праці та пожежної безпеки.

3.3. При організації інструктажу з охорони праці на робочому місці повинні враховуватися стан культури, що збирається, погодні умови, стан збиральної техніки і транспортних засобів, кількість і кваліфікація працівників, а також інформація про виробничі небезпеки та випадки травмування під час збирання врожаю.

3.4.Персонал, який обслуговує збиральні агрегати, потрібно комплектувати працівниками з врахуванням їхньої кваліфікації.

3.5.Під час проведення технічного обслуговування збиральних машин і транспортних агрегатів у темний час доби повинно бути забезпечено штучне освітлення майданчиків. Освітленість поверхні в будь-якому місці робочої зони має бути не менше 50 люкс.

3.6. При виборі способу збирання зернових, зернобобових та круп’яних культур перевагу слід надавати технологіям, які мають вищу надійність і безпеку технологічного процесу.

3.7. Запасні ножі збиральних машин необхідно зберігати в дерев’яних чохлах на польовому стані. Як виняток, допускається зберігання запасного ножа на жатці в безпечному місці.

3.8. Під час роботи в полі і руху по дорогах нікому, крім комбайнера, не дозволяється знаходитися на зернозбиральному комбайні.

3.9. Не дозволяється перебування людей у кузові автомашини або тракторного причепа при заповненні їх технологічним продуктом, а також при транспортуванні продукту до місця складування.

3.11. Комбайни слід забезпечити дерев’яними лопатами для проштовхування злежаного зерна в бункерах до вивантажувального шнека.

3.12. Збиральні машини повинні бути забезпечені міцними дерев’яними підкладками для встановлення домкрата. Перед підніманням машину необхідно загальмувати, а під колеса встановити противідкатні башмаки. Домкрат потрібно установлювати тільки у спеціально позначених місцях, попередньо впевнившись у його справності.

3.13. Під час переїздів вивантажувальні шнеки та інші робочі органи збиральних машин повинні бути переведені у транспортне положення. Дистанція між машинами має бути не менше 50 м.

  1. ВИМОГИ ДО ПІСЛЯЗБИРАЛЬНОЇ ДОРОБКИ ТА ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНОВИХ, ЗЕРНОБОБОВИХ ТА КРУП’ЯНИХ КУЛЬТУР

4.1.Післязбиральна доробка зерна повинна проводитися у виробничих приміщеннях і на виробничих майданчиках, які відповідають нормам технологічного проектування підприємств сільського господарства, вимогам санітарних та будівельних норм і правил.

 4.2.Дозволяється проводити  післязбиральну обробку зерна у приміщеннях зерносховищ, які мають окремі спеціальні відділення для протруєння, очищення, сушіння і зберігання зерна, оснащені системою аспірації і протипожежним інвентарем.

4.3.Безпека  виробничих процесів післязбиральної доробки зерна повинна бути забезпечена:

– вибором технологічних процесів, прийомів, режимів роботи й  порядку обслуговування виробничого устаткування;

– вибором виробничих приміщень та майданчиків;

– вибором виробничого обладнання;

– розміщенням виробничого обладнання и організацією   робочих місць;

– застосуванням   колективних   та індивідуальних   засобів захисту працюючих;

– виконанням діючих норм і правил, визначених вимогами до конструкції будівель,споруд, машин;

4.4. Технічний стан обладнання зернових токів, зерноочисних агрегатів, зерноочисно – сушильних   комплексів    спеціалізованих насіннєочисних підприємств, цехів і дільниць повинен відповідати вимогам експлуатаційної документації.

4.6. При розміщенні обладнання на виробничому майданчику (у зерносховищі) потрібно забезпечити зручність та безпеку обслуговування і можливість евакуації працівників в аварійних ситуаціях. Інтервал між обладнанням у зоні обслуговування повинен бути 0,8-1,0м.

4.7. Ширина проїзду в зерносховищах повинна бути на 1,4 м більше від ширини навантажувальних засобів (прохід для людей — 0,7 м з кожного боку).

4.8. Не дозволяється використовувати  для протруювання насіння  обладнання агрегатів, комплексів токів, що призначене для післязбиральної доробки продовольчого и фуражного зерна.

4.9.   Візуальна й звукова сигналізація повинна забезпечувати надійний і зрозумілий зв’язок для безпечних сумісних  дій обслуговуючого персоналу, в тому числі в темний час доби.

4.10. Під час проведення технічного обслуговування зерноочисних машин й обладнання необхідно зупинити їх і відключити напругу. На рубильниках і пускачах вивісити плакат«Не вмикати! Працюють люди».

4.11.Захисні  огородження після закінчення  технологічних регулювань і технічного обслуговування машин і обладнання повинні бути встановлені на свої місця. Експлуатувати машини и обладнання без захисних огороджень не дозволяється.

4.12. При монтажі зернового навантажувача, щоб уникнути поздовжнього перекидання, спочатку необхідно установити живильники, а потім завантажувальний транспортер. Демонтаж проводять у зворотному порядку.

4.13.Технічне обслуговування сушарок проводять після зупинки їх роботи й охолодження до 45 °С.

       4.14. При технічному обслуговуванні сушарок потрібно прибрати пил і бруд з повітропроводів і шахт, перевірити стан топки. Виявлені тріщини і нещільності необхідно усунути.

4.15. Під час проведення технічного обслуговування внутрішньої поверхні сушильного агрегату або бункерів засувки для впускання і випускання зерна повинні бути щільно зачинені. З пускових пристроїв електродвигунів необхідно зняти напругу і вивісити на них і засувках бункерів плакати «Не вмикати! Працюють люди»,  «Не відкривати! Працюють люди». Знімати плакат допускається лише з дозволу особи, яка проводила обслуговування.

4.17. Світильники повинні бути в герметичному виконанні, а електродвигуни — у вибухобезпечному, з відповідним захистом.

4.18. На розподільному щиті зернотоку, агрегату, комплексу необхідно встановлювати загальні апарати, які відключають живлення усіх електроустановок.

4.19. Переміщення електрифікованих машин на інше робоче місце потрібно проводити при вимкненому рубильнику або автоматі і від’єднаному живильному проводі.

Живильний кабель самохідних машин по довжині повинен перевищувати максимально можливий шлях переміщення машини. Не можна допускати, щоб він був на шляху руху машин.

Працівники не повинні знаходитися в зоні переміщення машин.

4.20. Не дозволяється підключення двох і більше машин до одного рубильника.

4.21. При експлуатації повітряних ліній електропередач напругою до 1000 В на зернотоках необхідно, щоб відстань від нижнього проводу до поверхні землі при найбільшій стрілі провисання (найвища температура повітря, ожеледь) була не менше 6 м для будь-якої місцевості.

  1. ВИМОГИ ДО ЗБИРАННЯ ТА ЗАГОТІВЛІ СОЛОМИ, СІНА, СІНАЖУ І СИЛОСУ

5.1. При збиранні зернових з одночасним подрібненням і збиранням полови та соломи в причіпні транспортні засоби безпеку працівників потрібно забезпечити:

— обладнанням зернозбиральних комбайнів і транспортних засобів автоматичною зчіпкою, яка дозволяє здійснювати від’єднання наповненого причепа і приєднання порожнього під час руху агрегату без участі допоміжного працівника;

– погодження траєкторії та швидкостей руху трактора й комбайна під час заміни причепа на ходу.

5.2. До скиртування сіна або соломи допускаються особи, які мають дозвіл до робіт на висоті.

5.3. Під чає скиртування потрібно виконувати такі вимоги:

— кількість скиртоправів, що одночасно знаходяться на скирті, не повинна перевищувати шістьох, і щоб розміщувалися вони не ближче ніж 1,5 м від краю скирти;

— при досягненні скиртою висоти 2 м навколо неї необхідно вистелити шар соломи шириною 2 м і висотою 1 м (для пом’якшення удару у разі падіння працівника зі скирти);

— скиртоправи не повинні бути на скирті під час перерви в роботі;

— не дозволяється використовувати скиртоукладач для підйому на скирту і спуску з неї;

—при завершенні формування скирти на ній мають залишитися не більше двох скиртоправів;

— скиртоправи не повинні знаходитися ближче 3 м від грабельної решітки під час подавання соломи (сіна) скиртоукладачем на скирту; — при підніманні й спусканні працівників зі скирти слід застосовувати приставні або мотузяні драбини, які у верхній частині повинні кріпитися страхувальними мотузками, з’єднаними з металевим стрижнем, введеним перпендикулярно вертикальній площині у нижню частину скирти зі зворотного боку на глибину не менше 1 м.

5.4.Безпека працівників під час збирання соломи і сіна з валків механізованим способом з використанням прес-підбирачів та підбирачів-копнувачів повинна бути забезпечена:

— співпадінням ширини валків із шириною захвату підбиральних машин;

— контролюванням наявності та справності захисних засобів на карданних валах трактора і агрегатованих машин.

5.5. Під час роботи прес-підбирача не допускається:

— знаходитися на прес-підбирачі;

— заглядати в пресувальну камеру;

— поправляти руками в’язальний шпагат у в’язальному апараті;

— знаходитися в зоні обертання маховика;

— проштовхувати руками масу в приймальну камеру.

 

  1. ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВИКОНАННЯ ТРАНСПОРТНИХ РОБІТ

6.1.Посадові особи, які відповідають за експлуатацію і технічний стан транспортних засобів, зобов’язані:

— забезпечувати належний технічний стан транспортних засобів та дотримання екологічних вимог їх експлуатації,

— не допускати до керування транспортними засобами осіб, які не мають права на керування транспортним засобом відповідної категорії, не пройшли у встановлений строк медичного огляду (в т.ч. і передрейсового), перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, у хворобливому стані або під впливом ліків, що знижують реакцію й увагу;

— не випускати на лінію транспортні засоби, технічний стан яких не відповідає вимогам державних стандартів, правил дорожнього руху, а також якщо вони не зареєстровані у встановленому порядку, переобладнані з порушенням вимог законодавства або не пройшли державний технічний огляд.

  1. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ

У ПОЛЬОВИХ УМОВАХ

7.1. Перед виконанням ремонтних робіт в польових умовах машина повинна бути вимкнена, загальмована, а під колеса встановлені противідкатні башмаки.

7.2. Про необхідність виконання будь-яких незапланованих ремонтних робіт у польових умовах негайно повідомити за допомогою телефонного зв′язку керівника робіт (бригадира, механіка чи голову господарства). Виконувати вказівки керівника, враховуючи можливість самостійного безпечного виконання робіт. При необхідності – чекати  сторонньої допомоги.

7.3. Забороняється виконання електрогазозварювальних робіт у польових умовах без забезпечення засобами протипожежного захисту та дотримання Правил пожежної безпеки.

7.4. При необхідності виконання робіт під машиною домкрат потрібно установлювати тільки у спеціально позначених місцях, попередньо впевнившись у його справності.

7.5. Забороняється виконання робіт під піддомкраченими частинами машин без встановлення інвентарних підставок, козликів.

7.6. Забороняється використання в якості підставок під частини машини, яка ремонтується встановленою на домкраті, випадкових предметів.

7.7. При виконанні робіт під машиною, а також при використанні під час ремонту молотка, зубила, інших ударних інструментів використовувати захисні окуляри закритого типу для захисту від травмування очей.

7.8. Не використовувати при затягуванні гайок додаткові важелі на ключі (труби тощо).

7.9. Не користуватися ключами зі «злизаними» гранями, не ставити підкладки під грані ключів, що може призвести до зриву ключа з гайки (болта) і травмування.

7.10. Забороняється використання відкритого вогню та куріння при ремонті паливної системи (баку), огляді машини, перевірці рівня палива тощо.

7.11. При необхідності поповнення чи перевірки рівня охолоджуючої рідини в радіаторі, який «закипів» або чекати його охолодження, або обережно відкривати кришку в рукавицях в напрямку до себе, щоб не обпектися гарячим паром.

  1. ВИМОГИ ПРОТИПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ЖНИВ

8.1. Перед дозріванням колосових місця прилягання хлібних полів до насаджень дерев (просадок), лісових і торф’яних масивів, автомобільних і залізничних шляхів обкошують та оборюють смугою завширшки не менше 4 м, в період дозрівання хлібів для охорони полів виділяють дозорних і польових  об’їждчиків.

8.2. Перед косовицею хлібні масиви розбивають на ділянки площею, що не перевищує денної норми виробітку комбайна. Між ними роблять прокоси шириною не менш 8 м. Посередині прокошувань орють смугу шириною не менше 4 м. У безпосередній близькості від збираних хлібів на випадок пожежі повинен знаходитися трактор з плугом.

8.3. На відстані не менше 100 м від хлібних масивів, токів, скирт можна розташовувати тимчасові польові стани. Майданчики, відведені для них, оборюють смугою не менше 4 м і обладнують первинними засобами пожежогасіння. Ремонт і стоянка збиральних машин і агрегатів допускається не ближче 30 м від хлібних масивів. Зварювання потрібно робити тільки на оброблених ділянках поля.

8.4. В польових умовах заправлення комбайнів повинно проводитися паливозаправниками при заглушених двигунах. У нічний час місце заправлення машин повинне освітлюватися.

8.5. Трактори, комбайни, самохідні шасі і автомобілі допускаються до збирання врожаю тільки після ретельного  регулювання систем живлення, запалення і змащення. Всі збиральні агрегати повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння, а випускні труби двигунів – справними іскрогасниками.

8.6. У місцях роботи комбайнів повинна знаходитися пожежна або пристосована для цілей пожежогасіння техніка. Чергові повинні бути забезпечені стійким радіозв’язком з диспетчерською службою господарства.

8.7. На хлібних масивах забороняється палити, проводити зварювальні роботи, спалювати стерню, пожнивні залишки і траву, розводити багаття.

Пам’ятка розроблена на основі діючих Правил охорони праці у сільському господарстві, Правил охорони праці на автомобільному транспорті, Правил безпечної експлуатації електроустановок, Правил пожежної безпеки України.