Безпека під час застосування пестицидів

16.04.2024

 Головне управління Держпродспоживслужби

в Кіровоградській області

Південно-Східне

міжрегіональне управління Державної служби з питань праці

ЗАКОНОДАВСТВО

Закони України «Про пестициди і агрохімікати», «Про захист рослин», «Про охорону праці», Правила  охорони праці у сільськогосподарському виробництві, ДСанПіН 8.8.1.2.001-98 Державні санітарні правила «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві»

111

ПЕСТИЦИД – НЕБЕЗПЕКА

–       токсичні речовини, їх сполуки або суміші речовин хімічного чи біологічного походження, призначені для знищення, регуляції та припинення розвитку шкідливих організмів, внаслідок діяльності яких вражаються рослини, тварини, люди і завдається шкода матеріальним цінностям, а також гризунів, бур’янів, деревної, чагарникової рослинності, засмічуючих видів риб.

       Застосовуються тільки пестициди, що зареєстровані в «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні».

Перевірити реєстрацію – https://mepr.gov.ua/upravlinnya-vidhodamy/derzhavnyj-reyestr-pestytsydiv-i-agrohimikativ-dozvolenyh-do-vykorystannya-v-ukrayini/

В інформації на етикетках упаковок  пестицидів  зазначається:

клас небезпечності та лімітуючий показник по кожній з трьох груп  критеріїв за діючою гігієнічною класифікацією пестицидів (токсичність препаративної форми, віддалені ефекти діючої речовини, гігієнічна характеристика діючої речовини);

рекомендації по транспортуванню, зберіганню, застосуванню та знешкодженню, індивідуальній  і громадській безпеці, охороні навколишнього середовища при виконанні дій з  препаратами (вимоги щодо безпеки працюючих, та населення, охорони сільськогосподарської сировини, харчових продуктів, кормів, повітря, водних джерел з урахуванням їх призначення, ґрунту, нецільової флори і фауни);

рекомендації по першій допомозі при отруєнні.

Контакт пестициду з працівником – професійний РИЗИК ОТРУЄННЯ:

багаторазова дія – гострі та хронічні професійні захворювання;

малі дози та/або упродовж певного періоду – астма, алергізації організму, онкологічні  захворювання тощо.

ЗАХОДИ:

усунення небезпеки – ведення органічного господарства;

мінімізація впливу небезпечного фактора та професійних ризиків – заміна більш токсичного пестициду по класу небезпечності на менш токсичний.

УМОВИ ДОПУСКУ ДО РОБОТИ З ПЕСТИЦИДАМИ

Згідно з ст. 11 Закону України «Про пестициди і агрохімікати» особи, діяльність яких пов’язана з організацією робіт із зберігання та/або застосування пестицидів або з проведенням робіт із транспортування, зберігання, застосування, торгівлею пестицидами, повинні мати посвідчення (до 28.06.2023 допуск (посвідчення)) про право роботи з пестицидами.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2022 року № 297 строк дії допусків (посвідчень) на право роботи, пов’язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами, виданих відповідно до Закону України «Про пестициди і агрохімікати» та дійсних станом на 01 січня 2022 року, продовжується на період дії воєнного стану в Україні та на 90 днів, наступних за днем його припинення або скасування. Поряд з цим, допуски (посвідчення) отримані в період 01 січня 2022 року – 27 червня             2023 року мають строк дії 1 рік.

З 28 червня 2023 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 09 травня 2023 року № 458 «Про затвердження Порядку одержання посвідчення про право роботи з пестицидами» (далі – Порядок). Цей Порядок регламентує умови одержання свідоцтва про проходження навчання з питань безпечного поводження з пестицидами та посвідчення про право роботи з пестицидами. Відповідно до Порядку  строк дії свідоцтва та посвідчення становить 2 роки.

1. Попередній та періодичний медичний  огляди відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій та отримати (наказ МОЗ від 21.05.2007  № 246).

2. Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, отримане в порядку встановленому Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (спецнавчання) НПАОП 0.00-4.12-05.

3. Інструктажі з питань охорони праці:

– вступний – при прийомі на роботу;

– первинний – на робочому місці;

– повторний – 1 раз на 3 місяці;

– цільовий – перед виконанням робіт;

– стажування/дублювання виконання робіт.

 

 

 

 

 

Досягнення 18 річного віку та відсутність медичних протипоказань за станом здоров’я.

УВАГА. Вагітні жінки та жінки під час грудного вигодовування не допускаються до роботи з пестицидами (пункт 1.15. ДСанПіН 8.8.1.2.001-98 Державні санітарні правила «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві»)

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ:

спецодяг, спецвзуття, рукавиці, рукавички, захисні окуляри,  респіратори, протигази тощо

мають відповідати:

        Пункт3.2 ДСанПіН 8.8.1.2.001-98 Державні санітарні правила «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві».

     Технічному регламенту засобів індивідуального захисту, видаються згідно з Мінімальними вимогами безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці.
ВИКОНАННЯ РОБІТ

–  За  дві  доби  до  початку проведення  кожної  хімічної  обробки,  роботодавець сповіщає населення, власників суміжних сільськогосподарських угідь та об’єктів про місця,  строки і методи застосування пестицидів. Власників пасік  за три доби до хімобробок.

–  Роботи  з  пестицидами  проводяться в  ранні (до 10) і вечірні години при мінімальних  повітряних потоках. Тривалість роботи з пестицидами 1 і 2 класів небезпеки не  повинна  перевищувати 4 години, 3 та             4 класу – 6 годин на добу.

–  Встановлення попереджувальних знаків/написів за 200 м від ділянки.

–  До робіт, пов’язаних із застосуванням пестицидів, робітники допускаються після проходження інструктажу на робочому місці.

ЗАБОРОНЕНО

·        Готувати розчини пестицидів безпосередньо в полі без засобів механізації.

·        Транспортувати разом різні види пестицидів.

·        Перевозити пестициди та протруєне насіння разом із біологічними засобами захисту рослин, харчовими і кормовими продуктами та іншими вантажами, а також із людьми.

·        Перебувати працівникам у зоні можливого руху маркерів або навісних машин під час розвертання машинно-тракторних агрегатів.

·        Облаштування місць для відпочинку і приймання  їжі, які розташовані ближче 200 метрів від межі застосування пестицидів.

·        Здійснювати ремонт (за винятком  дрібного) і регулювання  апаратури при наявності в ній пестицидів. У  випадку  незначних  пошкоджень   ремонтні   роботи проводяться при   вимкнених  механізмах з застосуванням  засобів індивідуального захисту. При  серйозних  пошкодженнях   машин   і апаратури їх звільняють від пестицидів, знешкоджують і доставляють на пункт ремонту.

·        У машинах, які застосовуються для роботи з пестицидами, усі з’єднання магістралей переміщення пестицидів (фланці, затички, штуцери, ніпелі, люки тощо) повинні мати ущільнювальні прокладки.

·        Допуск  сторонніх осіб до місць застосування пестицидів.

·        Залишати пестициди та отруєні принади без охорони в місцях застосування, на польових станах, індивідуальних господарствах та інших місцях.