Бюджетна підтримка фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції

29.03.2024

Постановою Кабінету Міністрів України № 300 від 15 березня 2024 року внесені зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 серпня 2022 р. №918.

Зазначеним документом передбачено виділення коштів з державного бюджету для надання підтримки за такими напрямами:

бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення (1 гектар) для провадження сільськогосподарської діяльності – у розмірі 4000 гривень;

спеціальна бюджетна дотація для утримання від 3 до 100 голів великої рогатої худоби (корів) – у розмірі 7000 грн. на одну корову;

спеціальна бюджетна дотація для утримання від 5 до 500 голів маточного поголів’я кіз та/або овець – у розмірі 2000 грн. на одну голову.

Бюджетні кошти надаються для покриття понесених витрат на проведення польових робіт, оплату спожитої електроенергії та ветеринарних послуг, придбання паливно-мастильних матеріалів, засобів захисту рослин, ветеринарних препаратів, кормів, насіння, добрив, утримання корів, маточного поголів’я овець та/або кіз.

Для отримання фінансової підтримки згідно з вищезазначеним Порядком суб’єктам господарювання необхідно:

Крок 1. Провести ідентифікацію та реєстрацію тварин відповідно до законодавства у період з 1 квітня до 1 травня. За консультаціями та довідками з питань ідентифікації можна звернутися до ДП «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин» (м. Кропивницький, вул. Михайлівська, буд. 86, роб. тел. 067 234 47 05);

Крок 2. Зареєструватися у Державному аграрному реєстрі. За консультаціями з питань реєстрації можна звернутися до департаменту агропромислового розвитку (м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, буд. 84, каб. 216, роб. тел. 247788, 066 161 52 87);

Крок 3. Після оприлюднення у Державному аграрному реєстрі оголошення про початок прийому заяв, заявник  через особистий кабінет подає заявку на отримання бюджетних коштів за відповідними напрямками з 1 травня по 30 червня поточного року. На заявку накладається електронний підпис отримувача.

Крок 4. Одночасно з поданням заявки отримувач підписує договір з Укрдержфондом про надання підтримки шляхом накладання електронного підпису на заяву про приєднання до договору. У договорі обов’язково необхідно зазначити обрані з переліку напрями витрат, на покриття яких використовуються кошти, невиконання або неналежне виконання яких є підставою для повернення отримувачем отриманих коштів.

У разі невідповідності заявки встановленій формі або надання неповної інформації, посадова особа Укрдержфонду, яка розглядає заявки, приймає рішення про залишення заявки без руху.

Укрдержфонд протягом десяти робочих днів з дня надходження заявки перевіряє подані заявки та відомості про отримувача, які містяться в Державному аграрному реєстрі, на відповідність вимогам зазначеного Порядку, визначає обсяг бюджетних коштів за кожним отримувачем в межах бюджетних асигнувань.

Укрдержфонд через особистий електронний кабінет повідомляє отримувача про погодження із зазначенням обсягу підтримки або відмову у погодженні поданої заявки із зазначенням причин відмови.

За консультаціями щодо опрацювання заявок можна звернутися до Кіровоградського відділення українського державного фонду підтримки фермерських господарств (м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, буд. 84, каб.415, роб. тел. 24 33 40, 0665248550);

Крок 5. Отримувач самостійно відстежує опрацювання своєї заявки через особистий електронний кабінет Державного аграрного реєстру та своєчасно реагує на повідомлення у ньому щодо здійснення всіх необхідних дій для руху заявки, усунення недоліків та її затвердження;

Крок 6. Протягом семи календарних днів з дати погодження Укрдержфондом заявки із зазначенням обсягу підтримки отримувач підписує додаток до договору шляхом накладання електронного підпису;

Крок 7. Отримати спеціальну бюджетну дотацію на рахунок відкритий у банку.

Звертаємо увагу! У разі надходження до Державного аграрного реєстру заявок на суму, що відповідає обсягу бюджетних коштів за окремим напрямом, подання заявок припиняється, про що оприлюднюється оголошення у Державному аграрному реєстрі.