До уваги фермерських госодарств всіх форм власності! 

18.08.2021

До уваги фермерських госодарств всіх форм власності!  Відповідно до п.10 постанови Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року №106 (зі змінами) спеціальна бюджетна дотація за утримання корів усіх напрямків продуктивності надається на безповоротній основі фермерським господарствам, у власності яких перебуває від п’яти корів, ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства, за кожну наявну станом на 01 липня поточного року корову в розмірі 5000 гривень, але не більше 250000 гривень. Граничний строк подання документів для отримання дотації за утримання корів – 31 серпня поточного року.

Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження форм для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств» від 12.07.2021 року № 76, затверджена форма заявки для отримання спеціальної бюджетної дотації за цим напрямком державної підтримки.

 Для отримання дотації за утримання корів фермерські та сімейні фермерські господарства подають заявку із зазначенням кількості корів усіх напрямів продуктивності (станом на 1 липня поточного року) та такі документи:

  • довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;
  • копію статуту фермерського господарства  – для юридичної особи;  
  • копію договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства – для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 81 Закону України “Про фермерське господарство”), дійсну на дату подання заявки;
  • копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік, а фермерські господарства, які зареєстровані в поточному році,  – копію фінансового звіту або податкову декларацію платника податку за останній звітний період.

Граничний строк подання документів для отримання дотації за утримання корів – 31 серпня поточного року.

Місце приймання форм заявки та документів: м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 84, з понеділка по п’ятницю з 8.00 години по 16.00 годину, каб. 216, довідки за телефоном 0522 247471