Куріння чи здоров’я – обирайте самі!

17.12.2018

курыння

Здоров’я конкретної людини значною мірою залелижить від способу її життя, наявності шкідливих звичок, зокрема тютюнокуріння.

Вживання тютюну – одна з основних причин неінфекційних захворювань та передчасних смертей. За статистичними даними кожна цигарка скорочує життя людини у середньому на 12 хвилин. Щороку від хвороб, спричинених курінням, помирає понад 7 мільйонів людей у світі, з яких близько 900 тис. – пасивні курці. Запровадження заходів контролю над тютюном, які довели свою ефективність у багатьох країнах, мають бути спрямовані як на те, щоб стимулювати курців відмовлятися від куріння, так і на профілактику початку куріння серед некурців.

Усі ці заходи включено до Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну (РКБТ ВООЗ), яку Україна ратифікувала у 2006 році. Крім того, Україна долучилась до зобов’язань щодо виконання цілей в галузі навколишнього середовища та охорони здоров’я з конкретними часовими рамками (П’ята Міністерська конференція з питань довкілля та охорони здоров’я, Парма, Італія, 2010, Шоста міністерська конференція, Острава, Чеська Республика, 2017), серед яких забезпечення середовища, вільного від тютюнового диму та токсичних хімічних речовин. У період з 2010 по 2017 роки було прийнято ряд законів, спрямованих на протидію поширенню вживання тютюну, які вплинули на позитивну динаміку за багатьма показниками.

У 2016-2017 рр. Київським міжнародним інститутом соціології за підтримки Міністерства охорони здоров’я України та у співпраці з Національною академією медичних наук України був реалізований другий етап Глобального опитування дорослих щодо вживання тютюну (Global Adult Tobacco Survey – GATS) — це національно репрезентативне опитування членів домогосподарств, які досягли віку 15 років і старших, що використовується для нагляду за вживанням тютюну (курильного та бездимного) та моніторингу основних показників контролю над тютюном.

За результатами проведеного дослідження у 2017 році у порівнянні з 2010 роком частка дорослих, які курять (щоденно та епізодично) та частка щоденних курців скоротилися майже на 20% (з 28,3% до 22,8% та з 25,0% до 20,1% відповідно). Значущі зміни відбулися серед чоловіків, у той час як серед жінок таких змін не спостерігалося. На сьогодні щоденними курцями лишаються 35,9% чоловіків та 7,0% жінок. Загалом щоденно курить 7,2 млн дорослих українців. Відсоток осіб серед населення Харківської області у віці від 12 років і старше, які курять, перевищує середній показник по Україні.

За даними статистичного збірника Державної Служби Статистики України «Самооцінка населенням стану здоров’я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги у 2017 році» повідомили, що курять, 0,4% хлопців у віці 14-15 років, 6% — у віці 16-17 років та 1,7% дівчат у віці 16-17 років. У 2010 році питома вага хлопців у вказаних вікових групах, які повідомляли, що курять, була вдвічі більшою, а дівчат – на 13% меншою.

Незважаючи на щорічне зменшення загальної кількості дітей, які курять, за даними Українського інформаційного центру з проблем алкоголю та наркотиків показники рівня куріння серед школярів України є гiршими, а нiж середньостатистичнi в Європi. За результатами опитування, в Україні щоденно курить 12,2 % учнівської молоді, 19,5 % підлітків пробували курити електронні сигарети.

Серед молодшої вікової групи стає більш поширеним користування кальяном та е-сигаретами – за результатами опитування про використання кальяну повідомили 14,4% молодих (30 років або молодше) курців порівняно з 6,3% старших курців; про електронні сигарети повідомили відповідно 14,1% молодших та 5,1% старших курців.

Серед причин такої ситуації спеціалісти називають заохочення дітей до куріння шляхом викладання сигарет на помітних місцях у магазинах та на вітринах, продажу виробів у кольорових пачках, наявністю ароматизаторів в тютюнових виробах, рекламою електронних сигарет та інших пристрої для куріння; недотримання заборони на продаж тютюнових виробів дітям. Про недостатню або неефективну профілактичну роботу з дітьми свідчить той факт, що лише п’ята частина опитаних знає про великий ризик куріння для здоров’я.

Для подальшого покращення ситуації з курінням тютюнових виробів контроль за курінням в суспільстві повинен бути багатоплановим і включати:

— заборону будь-якої реклами тютюнових виробів;

— всебічну інформацію про шкідливість тютюнових виробів для здоров’я, у т.ч. посилення санітарно-просвітньої роботи щодо профілактики шкідливих звичок у школярів та їхніх батьків;

— заохочення до здорового способу життя;

— захист на законодавчому рівні прав людей, які не курять;

— податкову і ціноутворюючу політику, а також інші економічні заходи, які не підтримують виробництво і продаж тютюнових виробів.

Комплексна реалізація всіх заходів контролю над тютюном здатна і надалі скорочувати поширеність тютюнокуріння і кількість пов’язаних з вживанням тютюну хвороб та смертей в Україні.

У кожної людини повинно бути бажання зробити своє життя здоровим і поліпшити якість життя близьких і оточуючих людей!

Кіровоградське районне управління Головного управління 
Держпродспоживслужби в Кіровоградській області