Обласний ресурсний центр з питань допомоги учасникам АТО та ВПО інформує

23.04.2021

До уваги учасників АТО, ООС !
Незабаром стартує вступна кампанія, тож  починаємо знайомити ветеранів – вступників 2021 з вузами області.
Перш за все нагадаємо, що пільги на здобуття освіти ветеранам та їхнім дітям передбачені в ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту». Цей закон передбачає надання державної цільової підтримки для здобуття професійно-технічної та вищої освіти у державних та комунальних навчальних закладах.
За цим законом право на освітні пільги мають:
• особи, визнані учасниками бойових дій;
• особи з інвалідністю внаслідок війни, постраждалі учасники Революції Гідності;
• діти осіб, визнаних учасниками бойових дій;
• діти осіб, з інвалідністю внаслідок війни;
• діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності;
• діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, а також внаслідок захворювання в період участі в АТО/ООС;
• діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;
• діти осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності.
Сьогодні більш детально розглянемо умови щодо вступу пільгових категорій на навчання для здобуття вищої освіти до ЦДПУ ім. В.Винниченка у 2021 році, який здійснює підготовку фахівців педагогічних і престижних класичних спеціальностей.
Дані питання регламентовано у VIІІ. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти (с.40) та ХІІ. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти (с.53).
Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є:
– зарахування за співбесідою;
– участь у конкурсному відборі за іспитами та/або квотою-1, квотою-2.
Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра є участь у конкурсному відборі за іспитами.
Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу на основі здобутого освітнього ступеня магістра (спеціаліста) є участь у конкурсному відборі за іспитами у ЦДПУ ім. В.Винниченка замість єдиного фахового вступного випробування та/або єдиного вступного іспиту.
Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету та за рахунок цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної середньої освіти є:
– зарахування за результатами співбесіди, квотою-1, квотою-2 або квотою-4 на місця державного замовлення;
– переведення на вакантні місця державного замовлення осіб у порядку,передбаченому Умовами прийому та цими Правилами прийому, якщо вони зарахова ні на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію;
– переведення на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб у порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб.
Встановлено спеціальні умови участі у конкурсному відборі на здобуття вищої освіти, а саме:
– вступні випробування У ФОРМІ СПІВБЕСІДИ, відповідно до пунктів 10–14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (у тому числі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста), для осіб з інвалідністю внаслідок війни, які вступають на основі повної загальної освіти;
– вступні випробування у ФОРМІ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ (замість ЗНО) особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.
– Проходять вступні випробування у ФОРМІ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ (замість ЗНО і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів у 2020 році) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений ЦДПУ ім. В. Винниченка мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:
– особи, звільнені з військової служби починаючи з 01 грудня 2020 року
включно.
Більш докладно дізнатися про сам заклад та ознайомитися з Правилами прийому у 2021 році можна на офіційному веб-сайті ЦДПУ ім. В.Винниченка : https://www.cuspu.edu.ua/ua/ та за телефонами приймальної комісії:
+380 (522) 32 09 99;
+380 (95) 14 853 51;
+380 (96) 62 379 13