Особливості захисту праці жінок

19.05.2021

Незважаючи на постійну боротьбу жінок за власні права та рівні можливості з чоловіками, залишаються сфери життєдіяльності в яких, перш за все через фізіологічні особливості, жінки мають привілеї. Зокрема, це стосується і сфери трудової діяльності українок.  Українське законодавство захищає права всіх жінок, які працюють, особливо це стосується вагітних.
Так, трудовим законодавством України забороняється  застосування праці жінок на важких роботах та зі шкідливими  або небезпечними умовами праці. Під забороною і підземні роботи. Виняток – нефізичні підземні роботи, праця по санітарному та побутовому обслуговуванню.
Особливе табу на залучення жінок до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.
Які особливості роботи жінок з вантажами❓
Не можна, щоб жінки підіймали або переміщували предмети вагою більше 7 кілограмів, якщо така робота здійснюється постійно протягом зміни. У випадку, коли робота до 2 разів на годину чергується з іншими видами діяльності маса вантажу може бути збільшеною до 10 кілограмів. Важливо, що у вагу вантажу, що переміщується, включається вага як тари, так і упаковки.
Робота у нічний час . Чи допускається таке навантаження❓
Нічні зміни – чергове табу, за винятком тих галузей, де це викликається особливою необхідністю і дозволяється як тимчасовий захід.
До яких видів робіт заборонено залучати  вагітних❓
Вагітність – це особливі потреби і особливі умови праці. Так, перш за все, вагітних категорично заборонено залучати до надурочних робіт, робіт у вихідні дні і, звісно ж, у нічний час. Крім цього, не дозволяється направляти їх (а ще – жінок, які мають дітей віком до трьох років) у відрядження.
За яких умов можливий перехід вагітної на полегшені умови праці❓
Кодексом законів про працю України чітко передбачено, що вагітним жінкам відповідно до медичного висновку знижуються норми виробітку, норми обслуговування або вони переводяться на іншу роботу, яка є легшою і виключає вплив несприятливих виробничих факторів. Такий перехід відбувається із збереженням середнього заробітку за попередньою роботою.
Більше того, до вирішення питання про надання вагітній жінці, відповідно до медичного висновку, іншої роботи, яка є легшою і виключає вплив несприятливих виробничих факторів, її повинні звільнити від роботи із збереженням середнього заробітку за всі пропущені внаслідок цього робочі дні за рахунок підприємства, установи чи організації.
До яких державних органів та установ слід звертатися жінками за захистом своїх трудових прав❓
Залежно від ступеня порушення трудових прав, слід звертатися до:
▪️ державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим;
▪️ органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб;
▪️ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
▪️ суду;
▪️ Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок у разі (якщо внутрішні засоби правового захисту вичерпані або якщо застосування таких засобів невиправдано затягується).
#ПравоваДопомога
Джерело: Міністерство юстиції України https://www.facebook.com/minjust.official