Поновлення договору оренди землі

11.04.2024

Законом України “Про оренду землі” передбачено два випадки поновлення (пролонгації) договору оренди землі. Відповідно до ст. 33 Закону “Про оренду землі” після закінчення строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк.

При цьому орендар має дотриматися таких умов:

  1. належно виконувати свої обов’язки за договором;

  2. не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії договору повідомити орендодавця про свій намір скористатися переважним правом укладення договору на новий строк;

  3. до листа-повідомлення про поновлення договору оренди землі додати проєкт додаткової угоди.

Частиною 6 ст. 33 Закону України “Про оренду землі” передбачений другий випадок поновлення договору оренди:
  1. орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди

  2. відсутність протягом одного місяця після закінчення строку договору листа-повідомлення орендодавця про заперечення у поновленні договору оренди землі.

У цьому випадку Ви укладаєте додаткову угоду про поновлення договору оренди землі із:
  • власником земельної ділянки (щодо земель приватної власності);

  • уповноваженим керівником органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування без прийняття рішення органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування про поновлення договору оренди землі (щодо земель державної або комунальної власності).