Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості

28.03.2024

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 01.09.2021 року № 926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації», Постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні» Великосеверинівська сільська рада повідомляє про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості.

  1. Інформація про мету та підстави для розроблення містобудівної документації, межі території, для якої розробляється документація, відомості про замовника та розробника проектів містобудівної документації

Проекту містобудівної документації «Детальний план на частину території села Підгайці Великосеверинівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області (2,0000 га), для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» розроблено з метою зміни цільового призначення земельної ділянки, кадастровий номер 3522581200:02:000:5102 для ведення особистого селянського господарства (01.03) на – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02) та будівництва об’єктів промисловості в межах населеного пункту села Підгайці на території Великосеверинівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Основним замовником розробки містобудівної документації є Великосеверинівська сільська рада. Розроблення містобудівної документації «Детальний план на частину території села Підгайці Великосеверинівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області (2,0000 га), для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» обумовлене необхідністю вирішення поточних питань забудови села та змінами нормативно-законодавчої бази.

Детальний план території визначає:

– принципи планувально-просторової організації забудови;

– червоні лінії та лінії регулювання забудови;

– функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами і правилами;

– містобудівні умови та обмеження (у разі відсутності плану зонування території) або уточнення містобудівних умов та обмежень згідно із планом зонування території;

– потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування;

– доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;

– черговість та обсяги інженерної підготовки території;

– систему інженерних мереж;

– порядок організації транспортного і пішохідного руху;

– порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі;

– межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об’єктів.

– призначення, відображення існуючих земельних ділянок та їх функціонального використання;

– визначення потреб у підприємствах та установах обслуговування, аварійно-рятувальних підрозділах, фонді захисних споруд цивільного захисту, місць їх розташування;

– визначення доцільності, обсягів, послідовності реконструкції забудови;

– створення належних умов охорони і використання об’єктів культурної спадщини та природоохоронних територій та об’єктів, інших об’єктів, що підлягають охороні відповідно до законодавства;

– формування земельних ділянок комунальної власності територіальної громади, на території якої вони розташовані. Формування таких земельних ділянок є обов’язковим, якщо на зазначених земельних ділянках розташовані або передбачається спорудження;

– формування земельних ділянок комунальної власності територіальної громади, щодо території якої розроблено відповідну документацію;

– внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки всіх форм власності, сформовані до 2004 року, відомості про які відсутні у Державному земельному кадастрі.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження містобудівної документації «Детальний план на частину території села Підгайці Великосеверинівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області (2,0000 га), для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості»: Великосеверинівська сільська рада. Адреса: 27613, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. Велика Северинка, вул. Миру,  уд. 1. Код ЄДРПОУ: 04365164. Контактний номер телефону: тел. (050) 012-72-99.

  1. Посилання на веб-сайт замовника та інші інтернет-ресурси, де оприлюднено повний текст рішення про розроблення документації з додатками до рішення (у разі наявності), в тому числі з прогнозованими правовими, економічними наслідками та наслідками для природного навколишнього середовища (у тому числі для здоров’я населення)

            Публікація Повідомлення про початок розроблення Детального плану оприлюднено на офіційному веб-сайті Великосеверинівської сільської ради за посиланням https://velykoseverynivska-silrada.gov.ua/povidomlennya-pro-pochatok-rozroblennya-mistobudivnoyi-dokumentatsiyi-4/ та в щотижневій газеті Кіровоградщини «Народне слово» № 9 (3743) – 29.02.2024 року.

3.Посилання на веб-сайт замовника та інші інтернет-ресурси, де оприлюднено проект містобудівної документації (в тому числі звіт про стратегічну екологічну оцінку (розділ “Охорона навколишнього природного середовища”)

         Враховуючи Закон України «Про правовий режим воєнного стану» ознайомитися з містобудівною документацією «Детальний план на частину території села Підгайці Великосеверинівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області (2,0000 га), для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» можливо в приміщенні Великосеверинівської сільської ради за адресою: 27613, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. Велика Северинка, вул. Миру, буд. 1(каб.3).

Розміщення об’єктів промисловості (адміністративно – побутової будівлі (офісної – 1220), промислових будівель – автомобільних боксів (1251), будівлі гаражів (ангару, навісу – 1242), будівлі охорони) на зазначеній земельній ділянці відповідає нормативно – правовим актам в Україні.

Розділ «Охорона навколишнього природного середовища» (СЕО) в детальному плані території не розглядається. Обґрунтування наступне.

Відповідно до частини 4 статті 2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» містобудівна документація підлягає стратегічній екологічній оцінці в порядку, встановленому Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку». Розділ «Охорона навколишнього природного середовища», що розробляється у складі проекту містобудівної документації, одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку, який має відповідати вимогам Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Згідно статті 2 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» стратегічна екологічна оцінка проводиться щодо проєктів детального плану території, які відповідають одночасно двом критеріям, а саме: які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі (далі – території з природоохоронним статусом), крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об’єктів природно – заповідного фонду.

Статтею 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» встановлено перелік видів планової діяльності та об’єктів щодо яких здійснюється оцінка впливу на довкілля. 42

Проектом містобудівної документації «Детальний план на частину території села Підгайці Великосеверинівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області (2,0000 га), для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» передбачається розміщення об’єктів, що не підпадають під перелік видів планової діяльності та об’єктів, що регулюються Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» і не входять до переліку об’єктів природно – заповідного фонду та екологічної мережі.

4.Інформація про посадову особу замовника, відповідальну за забезпечення організації розгляду пропозицій, і поштову та електронну адреси, за якими можуть надсилатися пропозиції (зауваження)

Пропозиції (зауваження) можуть подаватися в письмовій (паперовій або електронній) та /або усній формі під час проведення громадських слухань із внесенням їх до протоколу громадських слухань. Надання письмових пропозицій (зауважень) до Великосеверинівської сільської ради приймаються за адресою: 27613, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. Велика Северинка, вул. Миру, буд. 1 (каб.6) або на e-mail:severunka2014@ukr.net. Пропозиції подані після встановленого строку, не розглядаються.

Контактна особа Ушакова Людмила Анатоліївна – головний спеціаліст відділу земельних відносин, комунальної власності, інфраструктури та житлово-комунального господарства Великосеверинівської сільської ради, тел. (050) 012-72-99.

5.Відомості про строк подання пропозицій (зауважень) і останню дату для прийняття пропозицій (зауважень), що не може становити менш як 30 днів з дня оприлюднення проекту містобудівної документації на місцевому рівні

Громадське обговорення Проекту містобудівної документації «Детальний план на частину території села Підгайці Великосеверинівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області (2,0000 га), для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» починається з 28.02.2024 року і триває по 29.04. 2024 року.

6 Інформація про дату, час і місце проведення громадських слухань

Громадські слухання – відповідно до п. 11 Постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 555 (у разі наявності пропозицій громадськості, які мають спірні питання) слухання відбудуться 30.04.2024  року о 10 годині в приміщення Великосеверинівської сільської ради за адресою: 27613, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. Велика Северинка, вул. Миру, буд. 1.(каб.7).

  1. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування.

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування –відсутня.