Поводження із медичними відходами

17.08.2020

У зв’язку із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом, увесь світ підіймає перед собою питання, які раніше відходили на другий план. Серед таких питань є й проблема поводження із медичними відходами. В України діють Державні санітарно-протиепідемічні правила і норми щодо поводження з медичними відходами, затверджені наказом МОЗ від 08.06.2015 № 325. Саме там і наведена класифікація такого виду відходів. Медичні відходи поділяються на такі категорії:

категорія А – епідемічно безпечні медичні відходи – харчові відходи всіх відділень закладу, відходи, що не мали контакту з біологічними рідинами пацієнтів, побутові відходи (тверді, великогабаритні, ремонтні) всіх відділень закладу, крім інфекційних;

категорія В – епідемічно небезпечні медичні відходи – інфіковані та потенційно інфіковані відходи, які мали контакт з біологічними середовищами інфікованого матеріалу;

категорія С – токсикологічно небезпечні медичні відходи – відходи, що можуть становити загрозу хімічного характеру;

категорія D – радіологічно небезпечні медичні відходи – матеріали, що утворюються в результаті використання радіоізотопів у медичних та/або наукових цілях, що перевищують допустимі рівні, встановлені нормами радіаційної безпеки.

Система поводження з відходами складається з таких етапів: збирання та сортування відходів; маркування відходів; знезараження (дезінфекція) відходів; транспортування і перенесення відходів у корпусні/міжкорпусні (накопичувальні) контейнери в межах закладу, де вони утворюються; утилізація відходів (тих, що можуть підлягати утилізації); захоронення відходів (лише для відходів категорії А).

Докладніше про поводження із кожною категорією медичних відходів:

Поводження з побутовими відходами (категорія А) – збирання, перевезення, сортування, зберігання, оброблення, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення ,в межах вимог чинного законодавства.

Відходи категорії В після знезараження передаються на підприємства, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами та мають відповідне сертифіковане обладнання.

Медичні відходи категорії С передаються спеціалізованим підприємствам, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

Збирання, зберігання, транспортування та видалення відходів категорії D здійснюються відповідно до вимог законодавства України щодо поводження з радіоактивними відходами, нормами радіаційної безпеки.