Про дотримання законодавства України щодо правового режиму земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів

17.03.2021

На адміністративній території Великосеверинівської громади проходять:
магістральні газопроводи: «Кременчук-Кропивницький» діам.500мм; та кабельні лінії зв’язку прокладені вздовж газопроводів, магістральні газопроводи-відгалуження до ГРС: «В.Северинка» діам. 150мм, «Веселівка» діам. 150мм та кабельні лінії зв’язку прокладені вздовж газопроводу, а також розташована ГРС: «В.Северинка».
Відповідно до ст. 11 Закону України «Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів» № 3041-УІ від 17.02.2011р. для забезпечення безпечної експлуатації вздовж об’єктів магістральних трубопроводів встановлюються охоронні зони.
Охоронна зона магістральних трубопроводів (від осі в обидві сторони) в залежності від умовного діаметра газопроводу становить:
до 300 мм — 100 метрів; від 300 мм до 600 мм включно – 150 метрів; від 600 мм до 800 мм включно – 200 метрів; від 800 мм до 1200 мм включно – 300 метрів; від 1200 мм до 1400 мм включно – 350 метрів.
Охоронна зона газорозподільних станцій в залежності від УМОВНОГО діаметра вхідногогазопроводу становить: до 300 мм – 150 метрів; від 300 мм до 600 мм включно — 175 метрів.
На багатониткових магістральних газопроводах охоронні зони визначаються від осі крайніх магістральних газопроводів у розмірі встановленому для найбільшого умовного діаметра серед усіх ниток.
Лінійна частина газопроводів позначена стовпчиками із інформаційно-вказівними знаками та контрольно- вимірювальними колонками (пунктами) катодного захисту.
Просимо звернути увагу:
Земельні ділянки, розташовані в охоронних зонах магістральних трубопроводів, не вилучаються у їх власників або користувачів, а використовуються з обмеженнями, встановленими цим законом та іншими нормативно-правовими актами.
Власники та користувачі земельних ділянок при здійсненні ними господарчої та іншої діяльності на землях охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів зобов’язані дотримуватися особливого режиму господарської діяльності та обмежень.
До загальних обмежень, що діють в охоронних зонах об’єктів магістральних трубопроводів незалежно від внутрішніх зон безпеки, належить заборона:
-пошкоджувати та розбирати об’єкти магістральних трубопроводів;
-розбирати та руйнувати водопропускні, берегоукріплювальні, земляні, протиерозійні, протипожежні та інші споруди, що захищають об’єкти магістральних трубопроводів від руйнування, а також прилеглі території від аварійного витоку продукту, що транспортується магістральним трубопроводом;
-переміщувати, руйнувати та пошкоджувати в будь-який спосіб знаки закріплення магістральних трубопроводів на місцевості, пошкоджувати або руйнувати лінійну частину цих трубопроводів, засоби електрохімічного захисту від корозії, запірну арматуру, засоби технологічного зв`язку і лінійної телемеханіки, інші складові магістральних трубопроводів;
-кидати у водні об’єкти якорі, проходити із закинутими якорями, ланцюгами, лотами, волокушами і тралами:
-проникати на об’єкти магістральних трубопроводів, відчиняти люки, хвіртки і двері підсилюючих пунктів кабельного зв’язку, що не обслуговується, огорож вузлів лінійної арматури, станцій катодного і дренажного захисту, лінійних і оглядових колодязів та інших лінійних споруд, відкривати і закривати запірну арматуру, вимикати і вмикати засоби зв’язку, енергозабезпечення, автоматики і телемеханіки магістральних трубопроводів;
-перешкоджати проїзду аварійної та спеціальної техніки підприємств магістральних трубопроводів.
До особливих обмежень, що діють у межах охоронних зон об’єктів магіє гральних газопроводів належить заборона:
-споруджував и житлові будинки, виробничі чи інші будівлі та споруди, громадські будівлі;
-розміщувати автозаправні та автогазозаправні станції і склади пально-мастильних матеріалів;
-будувати гаражі та автостоянки, дачні і садові будинки та господарські споруди, автомобільні дороги 1-У категорій та залізниці;
-влаштовувати звалища, виливати розчини кислот, солей та лугів, а також інших речовин, що спричиняють корозію;
-розміщувати спортивні майданчики, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту, організовувати заходи, пов’язані з масовим скупченням людей;
-будувати огорожі для відокремлення земельних ділянок приватної власності, лісових ділянок, лісових масивів, садів виноградників тощо;
-зберігати сіно і солому, розбивати польові стани і табори для худоби . розміщувати пересувні та стаціонарні пасіки;
-висаджувати багаторічні насадження;
-облаштовувати цвинтарі, скотомогильники;
-переорювати (руйнувати) під’їзні шляхи та відомчі дороги до магістральних газопроводів;
-розводити вогонь і розміщувати відкриті або закриті джерела вогню.
Будівельні, ремонтні, геологорозвідувальні, бурові, вибухові, гірничі та днопоглиблювальні роботи на земельних ділянках, розташованих в охоронних зонах, у місцях, де магістральні газопроводи проходять через водні об’єкти, болота, торфорозробки та місця видобутку корисних копалин, а також всі інші роботи, пов’язані з розробкою грунту на глибину більше ЗО сантиметрів на таких земельних ділянках, проводяться лише на підставі письмового погодження та в присутності представника Кременчуцького ЛІЗУ МГ.
Відповідно до ст. 11 Закону України «Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів» № 3041-УІ від 17.02.2011р.:
1. Юридичні та фізичні особи, винні в порушенні законодавства України про правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів, несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законом.
2. Вжиття заходів дисциплінарної, цивільно-правової, адміністративної або кримінальної відповідальності не звільняє винних від відшкодування заподіяної шкоди.
3. Шкода, заподіяна внаслідок порушення Законодавства України про правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів, підлягає відшкодуванню в порядку, встановленому законодавством.
 Кременчуцьке лінійне виробниче управління магістральних газопроводів