Про ключові гарантії донорам у сфері праці

09.04.2021

Як і раніше, донори увільняються від роботи у день донації, за цей день зберігається середній заробіток. Надається день відпочинку зі збереженням середнього заробітку.

Що нового? Працівник має повідомити, що планує здавати кров, щонайпізніше за один робочий день до дня донації; використати день відпочинку безпосередньо після дня донації або приєднати до щорічної відпустки. Норми про те, що працівник може використати день відпочинку упродовж року, в новому законі немає.

Донор має три ключові гарантії у сфері праці: увільнення від роботи у день донації, день відпочинку, 100% оплати лікарняного  незалежно від страхового стажу.

Як увільнити від роботи в день обстеження та донації:

Працівник зобов’язаний щонайпізніше за один робочий день до дня донації повідомити керівника за місцем роботи про намір пройти обстеження і здати кров. Форма повідомлення — письмова заява (п. 2 ч. 2 ст. 12 Закону № 931). Відповідно до Закону № 931 роботодавець зобов’язаний безперешкодно відпустити з роботи працівника, що є або виявив бажання стати донором, у дні медичного обстеження і донації крові та/або її компонентів. Виняток: відсутність донора на робочому місці в ці дні загрожуватиме життю чи здоров’ю людей, спричинить невиконання завдань, пов’язаних із забезпеченням оборони, безпеки держави та громадського порядку, завдасть суттєву матеріальну шкоду або матиме інші тяжкі наслідки (п. 2 ч. 2 ст. 12 Закону № 931). На час донації роботодавець увільняє працівника від роботи зі збереженням середнього заробітку (ч. 2 ст. 20 Закону № 931).

Якщо немає можливості відпустити з роботи на весь робочий день? Можна відпустити на час, необхідний, щоб пройти обстеження та здати кров. При цьому слід уточнити у працівника, коли він бажає взяти інший день відпочинку. Строку давності, коли працівник може скористатись цим правом, Закон № 931 не встановлює (абз. 3 ч. 2 ст. 20 Закону № 931). У даному випадку йдеться не про той день відпочинку, який працівник отримає після донації. Це ще один день відпочинку за те, що працівника не увільнили від роботи у день, коли він проходив обстеження та здавав кров.

Щоб оформити наказ, слід отримати від працівника заяву про увільнення від роботи. Довідку про здавання крові заклад служби крові видасть лише в день донації, але саме вона потрібна, щоб надати пільги. Тому в заяві працівник має вказати: коли надасть довідку, що підтвердить факт донації, наприклад, першого робочого дня після дня донації крові; коли бажає отримати день відпочинку — безпосередньо після дня донації або разом із щорічною відпусткою.
Після цього видається наказ про увільнення працівника від роботи на час донації крові зі збереженням середнього заробітку.

Якщо медичне обстеження виявить протипоказання для донації, дня відпочинку не буде, але день обстеження оплачується за середнім заробітком. Якщо працівник планував узяти день відпочинку одразу після донації, він має вийти на роботу і надати довідку, що підтверджує факт обстеження або донації крові.

За наявності довідки № 435/о «Довідка щодо надання донорам пільг» працівник має право на день відпочинку за донацію крові, довідка № 436/о «Довідка щодо обстеження донора» свідчить, що працівник кров не здавав і не має права на день відпочинку.

Якщо донор забажав приєднати день відпочинку до щорічної відпустки, слід оплатити цей день за середнім заробітком (ч. 2 ст. 20 Закону № 931).

Донор може приєднати день відпочинку як до початку, так і одразу після відпустки. Щорічну відпустку та надання дня відпочинку за здавання крові слід оформляти окремими наказами. Причина — різні строки їх зберігання. Наказ про щорічну відпустку має строк зберігання 5 років, а про надання дня відпочинку донору — 75 років, як наказ, у якому йдеться про заробітну плату (ст. 16 Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Мін’юсту України від 12.04.2012 № 578/5).

Якщо працівник здав кров у період відпустки (ч. 2 ст. 20 Закону № 931), щорічна відпустка продовжується на один день на підставі заяви про продовження щорічної відпустки та довідки № 435/о «Довідка щодо надання донорам пільг».

Джерело: Управління Держпраці  у Кіровоградській області