Про основні положення Закону України «ПрПро внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»

12.01.2018

Законом України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” вносяться зміни до 30 законодавчих актів.         Закон набирає чинності з 1 жовтня 2017 року – частково, а з 1 січня 2018 року – у повному обсязі.

З 1 жовтня 2017 року: Здійснюється перерахунок раніше призначених пенсій із використанням:

– єдиного показника середньої заробітної плати за останні 3 роки (2014-2016) у розмірі 3 764,41 грн;

– величини оцінки одного року стажу, що застосовується для обчислення пенсії, у розмірі 1%;

– стажу 30 років – для жінок та 35 років – для чоловіків для обчислення:

     пенсії у мінімальному розмірі (для пенсій, призначених до 01.10.2011 при стажі 20 років у жінок та 25 років  – у чоловіків);

     доплати за понаднормовий стаж (стаж понад 30/35 років, а для пенсій, призначених до 01.10.2011 – за стаж відповідно 20/25 років);

     наявний в особи понаднормовий страховий стаж не обмежується;

     показника прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян, встановленого на 01.12.2017 (1 373 грн), збільшеного на 79 грн (1 452 грн) замість такого показника станом на 01.10.2017 (1 312 грн).

 1. Підвищується мінімальний гарантований рівень виплат пенсій (для осіб, які не набули повного страхового стажу та не є інвалідами) та державних соціальних допомог з 949 грн до 1 373 грн.
 2. Відновлюється виплата пенсій працюючим пенсіонерам у повному розмірі без урахування одержуваної заробітної плати (доходу).
 3. Пенсії, призначені по „спеціальних” законах (державні службовці, наукові працівники, посадові особи органів місцевого самоврядування, прокурорів, суддів, депутатів), без звернень переводяться на пенсії, обчислені відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, при умові, що розмір трудової пенсії буде вищим.

З 1 січня 2018 року запроваджуються такі зміни:

1.На перехідний період 2017-2019 рр. застосовуються такі правила призначення пенсії за віком:

у 2017 році:

– із застосуванням середньої зарплати за 2014-2016 роки, у розмірі 3 764,41 грн та величини оцінки одного року стажу – 1,35%;

у 2018 році:

– із застосуванням середньої зарплати за 2016 і 2017 роки (орієнтовно 5 227 грн) та вартості одного року стажу 1%;

починаючи з 2019 року:

– із застосуванням середньої зарплати за останні 3 роки та вартості одного року стажу – 1 %.

         У випадку, якщо при однакових показниках індивідуального коефіцієнту заробітної плати та тривалості страхового стажу розмір пенсії у 2018 році, обчислений відповідно до аналогічних показників, буде меншим ніж пенсія, призначена у 2017 році, Уряд приймає рішення про збільшення показника середньої заробітної плати в Україні, який використовується при призначенні пенсії з 1 січня 2018 по 31 грудня 2018 року таким чином, щоб пенсії, призначені у вказаний період, не були меншими, ніж ті пенсії, що призначалися з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

 1. Мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється:

– на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян при стажі 30/35 років (для пенсій, призначених до 01.10.2011 – за наявності стажу відповідно 20/25 років).

– з 1 січня 2018 року на рівні 40% від мінімальної заробітної плати, але не менше ніж розмір прожиткового мінімуму, при стажі 30/35 років, після досягнення 65 років.

– у разі відсутності повного стажу – виплачується пропорційно менший розмір пенсії.

– для шахтарів у розмірі 80% зарплати для обчислення пенсії, але не менше як три розміри прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян.

 1. Збережено право для призначення пенсії за віком в 60 років для осіб, які мають повний страховий стаж.

З 1 січня 2018 року пенсія за віком призначатиметься:

– за наявності стажу на 01.01.2018 25 років – у 60 років. Діапазон необхідного стажу щороку збільшувати на 12 місяців до досягнення 35 років в 2028 році;

– за наявності стажу на 01.01.2018 від 15 до 25 років – у 63 роки. Діапазон необхідного стажу щороку збільшувати на 12 місяців до досягнення діапазону від 25 до 35 років у 2028 році.

– за наявності стажу на 01.01.2019 року 15 років, але менше ніж 16 років, що давали б право виходу на пенсію в 63 роки – призначати пенсію у 65 років. Діапазон необхідного стажу щорічно збільшувати на 12 місяців. Тобто з 2028 року пенсії у 65 років призначатимуться особам, які матимуть 15-25 років стажу.

 1. Для визначення права на пенсію за віком до страхового стажу зараховуються:

– ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування:

з 1 січня 1998 року по 30 червня 2000 року включно, що підтверджуються довідкою про реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності;

з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2017 року включно, за умови сплати страхових внесків незалежно від сплаченого розміру.

– проходження військової служби по 31 грудня 2017 року включно;

– перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами з 1 січня 2004 року по 30 червня 2013 року включно;

– перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку з 1 січня 2004 року до часу запровадження сплати страхових внесків за жінок, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

– навчання у вищих навчальних закладах за денною формою навчання на умовах державного замовлення, а також навчання в аспірантурі та докторантурі з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2017 року включно.

 1. Тимчасова державна соціальна допомога з 01.01.2018 по 31.12.2020 призначатиметься непрацюючим особам, які досягли встановленого пенсійного віку, мають страховий стаж не менше 15 років, але не набули права на пенсійну виплату – на період до набуття права на пенсію за віком, у розмірі прожиткового мінімуму, для осіб які втратили працездатність, із урахуванням її майнового стану та середньомісячного сукупного доходу.
 2. Особам, які не матимуть 15 років стажу, призначати державну соціальну допомогу при досягненні ними 65 років.
 3. Щорічна (опосередкована) індексація пенсій з 2021 року відбуватиметься шляхом збільшення (перерахунку) середньої зарплати, з якої обчислено пенсію, на 50% зростання середньої зарплати за 3 попередні роки та на 50% зростання індексу споживчих цін за попередній рік.

         У 2019-2020 роках показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, який застосовується для перерахунку пенсій, збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50% показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески за рік, що передує року, в якому проводиться збільшення, порівняно з роком, що передує року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення.

 1. Надається можливість здійснити разовий платіж за період, коли особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню без обмеження такого періоду.        Сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок, помножений на коефіцієнт 2.
 1. Відміняється призначення пенсій за вислугу років (за певними винятками), виплату призначених пенсій здійснювати за рахунок коштів державного бюджету.
 2. Зберігається право на достроковий вихід на пенсію для: матерів, які виховали п’ятеро дітей або інвалідів з дитинства (у 50 років), військових – учасників бойових дій (55 років), ліліпутів та диспропорційних карликів (40/45 років), артистів (за наявності вислуги від 20 до 35 років), журналістів, у разі поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час виконання службових обов’язків у місцях надзвичайних подій, чорнобильців (із зниженням пенсійного віку).
 3. Відміняється зменшення розміру пенсії жінкам, що скористались виходом на пенсію після 55 років, після досягнення ними віку, який перевищує пенсійний на кількість місяців дострокового виходу на пенсію.
 4. Максимальна величина бази нарахування єдиного соціального внеску встановлюється на рівні 15 розмірів мінімальної заробітної плати (48 000 грн) на заміну нинішніх 25 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (42 100 грн).
 5. Встановлено для роботодавців квоту для працевлаштування осіб, яким до настання пенсійного віку залишилось 10 і менше років (не менш як особу у середньообліковій чисельності штатних працівників.
 6. Визначено дату перерахування страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування – 1 січня 2019 року.
 7. Доручено Кабінету Міністрів України: до 01.11.2017 підготувати окремий законопроект про осучаснення пенсій військовим та протягом 6 місяців з дати прийняття закону підготувати законопроекти про:

– запровадження професійної пенсійної системи (для окремих категорій професій, які нині мають пільгові статуси);

– порядку одержання сум пенсій, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав у зв’язку із перебуванням на тимчасово не контрольованій державною владою України території.

https://pensia.ua