Про підтримку платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів

03.02.2021

Верховною Радою України прийнято Закон України від 04 грудня 2020 року № 1072-1Х «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 8АН5-СоУ-2» (далі – Закон № 1072-ІХ), який 08.12.2020р. підписано Президентом України та 09.12.2020р. опубліковано у офіційному виданні «Голос України» № 228.
У цілому положення Закону № 1072-ІХ стосуються підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-Со У-2, деякі з яких спрямовані на врегулювання податкового боргу платників податків.
Так, підрозділ 10 розділу XX Податкового кодексу України (далі-Кодекс) доповнено пунктом 24, яким визначено, зокрема, що контролюючий орган здійснює списання без подання заяви платником податків податкового боргу платника податків, сукупний розмір якого за усіма податками і зборами не перевищує 3060,00 грн., що за даними інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС (далі – ITC ДПС), обліковувався станом на 01.11.2020р. та залишився несплаченим/непогашеним станом на дату списання такого боргу.