Рішення №466 від 23 грудня 2016 року

01.01.2017

 

  gerb  
  УКРАЇНА  
  ВЕЛИКОСЕВЕРИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
  КІРОВОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ   
     
  ДЕСЯТА СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ  
 

РІШЕННЯ

 
від 23 грудня 2016 року

№ 466

с.Велика Северинка

Про сільський бюджет на 2017 рік.

 
На підставі ст.26Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, керуючись ст. 77 Бюджетного кодексу України сільська рада
ВИРІШИЛА:
 1. Визначити на 2017 рік:

 доходи сільського бюджету у сумі 4855000 грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  4855000 грн., згідно з додатком №1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі 4855000 грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  4545000 грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 310000 грн. згідно додатку №3 до цього рішення;

профіцит загального фонду сільського бюджету у сумі  310000грн., згідно з додатком №2 до цього рішення.

дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 310000 грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.

 1. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  5750 грн.
 2. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 5 до цього рішення.
 3. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:

         оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

         нарахування на заробітну плату (код 2120);

         оплата комунальних послуг та енергоносіїв ( код 2270);

трансферти населенню (код 2700);

трансферти місцевим бюджетам (код 2620).

 1. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 283000грн. згідно з додатком №4 до цього рішення.
 2. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

– позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

Право на укладання угод про отримання позичок надати сільському голові.

 1. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 2. Установити, що в загальному фонді сільського бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України в сумі 4855000 грн.

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2017 рік в частині фінансування є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України в сумі 310000 грн.
 2. Надати сільському голові право:

у процесі виконання сільського бюджету у виняткових випадках за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань бюджету:

– відповідно до обґрунтованих розрахунків по бюджетній установі сільського бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією у межах загального фонду бюджетних призначень цієї установи (крім збільшення бюджетних призначень на оплату праці працівників бюджетних установ), з наступним затвердженням зазначеного перерозподілу рішенням сільської ради;

– після прийняття нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України на виконання Закону України «Про державний бюджет України на 2017 рік» та інших законодавчо-регуляторних актів затверджувати дотації, субвенції з бюджетів інших рівнів, з наступним затвердженням рішенням сільської ради;

– вносити зміни до затверджених переліків об’єктів по бюджету розвитку – в частині видатків на будівництво (реконструкцію об’єктів) обсягів їх фінансування та співфінансування з наступним затвердженням рішенням сільської ради.

 1. Додатки 1- 5 до цього  рішення  є  його  невід’ємною  частиною  і публікуються разом  з даним  рішенням сільської ради.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету.

Додаток перший: Перелік доходів сільського бюджету

Додаток другий: Перелік фінансування Великосеверинівська сільська рада
Додаток третій: Перелік видатків сільського бюджету

Додаток четвертий: Перелік місцевих (регіональних) програм фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету

Додаток пятиий: Перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку
 
Сільський голова С.В Левченко