УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХVІІІ СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 17/11/2022 року №1225 Велика Северинка
Про подовження договору оренди на території Великосеверинівської сільської ради гр. Пристінському Олександру Миколайовичу

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 24 розділу Х «Перехідних положень Земельного кодексу України», п. 271.2 Податкового кодексу України, Закону України від 04.11.2020 №963-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку передачі в оренду водних об’єктів у комплексі з земельними ділянками», ст. 51 Водного кодексу України, ст.ст. 24, 25, 33, 102 Закону України «Про оренду землі», Закону України «Про охорону земель», ст. 14 Закону України «Про аквакультуру», постанови Кабінету Міністрів України від 2 червня 2021 року № 572 «Про затвердження Типового договору оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом», наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 28 травня 2013 року № 236 «Про затвердження Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти», клопотання гр. Пристінського Олександра Миколайовича від 20.06.2022 року № 309/02-24 та заслухавши інформацію сільського голови,

СІЛЬСЬКА РАДА ВИРІШИЛА

1.Враховуючи переважне право Орендаря на укладання договору оренди землі передати в оренду земельну ділянку в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом площею 18,4811га: у тому числі земельна ділянка площею 1,1644 га – під пасовищами, площею 0,5896 га – під гідротехнічними спорудами з кадастровим номером 3522586400:02:000:0096, цільове призначення земельної ділянки 10.07 Для рибогосподарських потреб, яка розташована за межами села Оситняжка Великосеверинівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області, та водний об’єкт (водний простір), у тому числі рибогосподарська технологічна водойма площею 16,7274 га, об’єм при НПР – 181,277 тис. м3 терміном на 10 (десять) років з гр. Пристінському Олександру Миколайовичу.

2. Доручити сільському голові укласти договір оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом згідно з п.1 даного з гр. Пристінським Олександром Миколайовичем без переходу права на оренду земельної ділянки, без права передачі в суборенду земельної ділянки та права поновлення договору на новий термін.

3. Затвердити розрахунок нормативної грошової оцінки земельної ділянки, який становить 306 885,05 грн (триста шість тисяч вісімсот вісімдесят п’ять гривень 05 копійка) (з урахуванням застосування коефіцієнтів індексації нормативної грошової оцінки земель до загальної нормативної грошової оцінки земельної ділянки станом 01.01.2007 року) та яка діє до 31.12.2023 року (Додаток №2).
4.Встановити орендну плату в розмірі 6 (шість) % на рік від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, кадастровий номер 3522586400:02:000:0096, загальною площею 18,4811 га, яка розташована на території Великосеверинівської сільської ради, Кропивницький район, Кіровоградська область:
-за земельну ділянку 18 413,10 грн (вісімнадцять тисяч чотириста тринадцять гривень 10 копійок)- до 31.12.2023 року включно;
-за земельну ділянку 23 202,62 грн (двадцять три тисячі двісті дві гривні 62 копійки) – з 01.01.2024 року (згідно п. 271.2 Податкового кодексу України рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом).

5.Встановити розмір орендної плати за наданий в оренду водний об’єкт (розраховано відповідно до Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти, затвердженої наказом міністерства екології та природних ресурсів України 28.05.2013 № 236, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 986/23518) 4769,32 грн. (чотири тисячі сімсот шістдесят дев’ять гривень 32 копійки) (Додаток №1).

6.Розмір орендної ставки буде переглянуто постійною комісію з питань земельних відносин, будівництва, транспорту, зв’язку, екології та охорони навколишнього середовища після оновлення нормативної грошової оцінки земельної ділянки, кадастровий номер 3522586400:02:000:0096 та в подальшому кожні 3 (три) роки.

7.Зобов’язати гр. Пристінського Олександра Миколайовича суворо дотримуватися вимог земельного, податкового та природоохоронного законодавства України, забезпечувати використання земельної ділянки за цільовим призначенням та дотримуватися встановлених обмежень (обтяжень) на земельну ділянку, забезпечувати захист земель від пожеж, забруднення, засмічення. Своєчасно сплачувати орендну плату за землю в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом, кадастровий номер 3522586400:02:000:0096. Не обмежувати доступ до земельної ділянки в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом інших громадян для проходу, проїзду відповідно до чинного законодавства України.

7.Зобов”язати гр. гр. Пристінського Олександра Миколайовича зареєструвати речове право на земельну ділянку зазначеної в п.1 даного рішення та надати копію реєстраційного документа до виконкому Великосеверинівської сільської ради.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, транспорту, зв’язку, екології та охорони навколишнього середовища.

 

 

Сільський голова Сергій ЛЕВЧЕНКО

Додатки :

Додатки