УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХІХ СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 22/12/2022 року №1281 Велика Северинка
Про внесення змін до договору оренди з ПрАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.»

Відповідно пп.34, 35, п. 2 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12 Земельного кодексу України, розглянувши надане клопотання від 21.11.2022 року № 552/02-27 ПАТ «Київстар»,

СІЛЬСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до договору оренди землі від 06.10.2008р., зареєстрований у Кіровоградському районному відділі КРФ ДП ЗДЗК, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 13 жовтня 2008року за №040837200012 (далі -Договір).
2.Преамбулу Договору викласти в наступній редакції:
Великосеверинівська сільська рада, код ЄДРПОУ 4365164, місцезнаходження якого: 27613, Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Велика Северинка, вул. Миру, 1, надалі за текстом цієї Угоди – «Сторона-1», та
Приватним акціонерним товариством «Київстар», що є юридичною особою належним чином створеною, зареєстрованою та діючою згідно з чинним законодавством України, код ЄДРПОУ 21673832, місцезнаходження: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, надалі за текстом цієї Угоди – «Сторона-2», та
Товариством з обмеженою відповідальністю «Юкрейн Тауер Компані», що є юридичною особою належним чином створеною, зареєстрованою та діючою згідно з чинним законодавством України, код ЄДРПОУ 44281999, місцезнаходження: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, надалі за текстом цієї Угоди – «Сторона-3», надалі за текстом цієї Угоди Сторона-1, Сторона-2 та Сторона-3.
Сторона-2 передає, а Сторона-3 приймає усі права та обов’язки за Договором та стає стороною зазначеного Договору замість Сторони-2.
3.Сторони домовились викласти п.2 розділу «Об’єкт оренди» Договору в наступній редакції:
«2. В оренду передається земельна ділянка загальною площею 0,1386 га, кадастровий номер 3522586400:51:000:0342, в тому числі по угіддях: 0,1386 га землі, які використовуються для технічної інфраструктури.»
4.Сторони домовились викласти п.15 розділу «Умови використання земельної ділянки» Договору в наступній редакції:
«15. Земельна ділянка передається в оренду для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій, у тому числі за земельними угіддями: землі, які використовуються для технічної інфраструктури».
5. Приватним акціонерним товариством «Київстар» зобов’язати замовити витяг із технічної документації з нормативної грошової оцінки на земельну ділянку площею 0,1386 га, яка розташована Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. Оситняжка, вул. Жовтнева, кадастровий номер 3522586400:51:000:0342. Відповідно до оновленої нормативної грошової оцінки внести зміни у п. 5 розділу «Об’єкт оренди» та у п.9 розділу «Орендна плата» .
6. Сторони домовились викласти розділ договору «Місцезнаходження та реквізити сторін» Договору в наступній редакції:
Орендодавець
Отримувач: ГУК у Кіров.обл./тг Вел.Север/18010600
Код отримувача: 37918230
Номер рахунку: UA458999980334139812000011479

Великосеверинівська сільська рада
27613, Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Велика Северинка, вул. Миру, 1 Орендар
Поточний рахунок:
UA 51 300584 00000 26003201210003
Банк: АТ «Сітібанк»
Код ЄДРПОУ: 44281999
ІПН № 442819926599
Витяг з реєстру п/п №32126594501421

ТОВ «Юкрейн Тауер Компані»
Поштова адреса:
03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53

7.Доручити сільському голові Великосеверинівської сільської ради укласти додаткову угоду до договору оренди землі від 06.10.2008р., зареєстрований у Кіровоградському районному відділі КРФ ДП ЗДЗК, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 13 жовтня 2008року за №040837200012.
8.Зобов”язати Товариством з обмеженою відповідальністю «Юкрейн Тауер Компані» зареєструвати додаткову угоду до договору оренди землі від 06.10.2008р., зареєстрований у Кіровоградському районному відділі КРФ ДП ЗДЗК, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 13 жовтня 2008року за №040837200012.
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, транспорту, зв’язку, екології та охорони навколишнього середовища.

 

 

 

 

 

 

Сільський голова Сергій ЛЕВЧЕНКО