УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХХ СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 28/02/2023 року №1295 Велика Северинка
Про продаж земельної ділянки комунальної власності без проведення земельних торгів

Відповідно ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 12, 122, 128, п.6 1 Перехідних положень Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», розглянувши клопотання від 09 лютого 2023 року № 74/02-24гр. Мельниченка Василя Олексійовича та враховуючи протокол постійної комісії з питань земельних відносин, будівництва, транспорту, зв’язку, екології та охорони навколишнього середовища від 09 лютого 2023 року № 11,

СІЛЬСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1.Продати гр. Мельниченку Василю Олексійовичу у власність із земель комунальної власності громади земельну ділянку сільськогосподарського призначення, яка перебуває в постійному користуванні на підставі Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою від 1992 року серія Б № 010690 земельні ділянки:

– цільове призначення земельної ділянки: 01.02 Для ведення фермерського господарства;
– кадастровий номер земельної ділянки – 3522586400:02:000:1565;
– загальна площа земельної ділянки –30,9003 га, з них: 30,9003 га – рілля;
– адреса земельної ділянки – Кіровоградська область, Кропивницький (колишній Кіровоградський) район, Великосеверинівська сільська (колишня Оситнязька сільська) рада (за межами населеного пункту);
– нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 1027508,50 грн (один мільйон двадцять сім тисяч п’ятсот вісім гривень 50 копійок) згідно витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 10.02.2023 року № НВ-9908988292023 (Додаток № 1);
– цільове призначення земельної ділянки: 01.02 Для ведення фермерського господарства;
– кадастровий номер земельної ділянки – 3522586400:02:000:1591;
– загальна площа земельної ділянки –14,4047 га, з них: 14,4047 га – рілля;
– адреса земельної ділянки – Кіровоградська область, Кропивницький (колишній Кіровоградський) район, Великосеверинівська сільська (колишня Оситнязька сільська) рада (за межами населеного пункту);
– нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 484098,00 грн (чотириста вісімдесят чотири тисячі дев’яносто вісім гривень 00 копійок) згідно витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 10.02.2023 року № НВ-9908987632023 (Додаток № 2).
2. Платіж за земельну ділянку, яка вказана в п. 1 даного рішення, покупець проводить з розстроченням платежу терміном на 5 (п’ять) років. Перший платіж складає 50 (п’ятдесят) % від нормативної оцінки земельної ділянки в сумі 755 803,25 грн (сімсот п’ятдесят п’ять тисяч вісімсот три гривні 25 копійок ). Розрахунок за придбану земельну ділянку здійснюється щороку, рівними частинами з урахуванням індексу інфляції, у місяць, що настає за звітним роком.
3. Встановити відповідно до законодавства заборону на продаж або інше відчуження покупцем земельної ділянки та/або інших речових прав на земельну ділянку до повного розрахунку за договором купівлі-продажу.
4. Покупець має право достроково погасити будь-який належний черговий платіж, або достроково розрахуватися за придбану земельну ділянку повністю з урахуванням індексу інфляції.
5. Доручити голові Великосеверинівської сільської ради бути представником при укладанні договору купівлі – продажу земельної ділянки (Додаток № 3), зазначеної в п.1 даного рішення.
6. Всі витрати, пов’язані з нотаріальним оформленням договорів купівлі – продажу земельної ділянки та сплата відповідних податків і зборів покладаються на покупця.
7. Право власності на земельні ділянки площею 30,9003га, кадастровий номер 3522586400:02:000:1565 та площею 14,4007 га, кадастровий номер 3522586400:02:000:1591 переходить до покупця після сплати платежу, згідно п. 2 даного рішення.
8. Припинити право постійного користування гр. Мельниченку Василю Олексійовичу на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, що розташовані за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький район, на території Великосеверинівської сільської ради, площею 30,9003га, кадастровий номер 3522586400:02:000:1565 та площею 14,4007 га, кадастровий номер 3522586400:02:000:1591 для ведення селянського (фермерського) господарства згідно Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою від 1992 року серія Б № 010690 після укладення договору купівлі-продажу землі та державної реєстрації права власності на земельну ділянку за гр. Мельниченком Василем Олексійовичем.
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, транспорту, зв’язку, екології та охорони навколишнього середовища.

Сільський голова Сергій ЛЕВЧЕНКО

Додатки :

Додаток