УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХХ СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 28/02/2023 року №1296 Велика Северинка
Про продаж земельної ділянки комунальної власності без проведення земельних торгів

Відповідно ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 12, 122, 128, п.6 1 Перехідних положень Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», розглянувши клопотання від 02 лютого 2023 року № 57/02-24гр. Мельніченка Юрія Олексійовича та враховуючи протокол постійної комісії з питань земельних відносин, будівництва, транспорту, зв’язку, екології та охорони навколишнього середовища від 09 лютого 2023 року № 11,

СІЛЬСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1.Продати гр. Мельніченку Юрію Олексійовичу у власність із земель комунальної власності громади земельну ділянку сільськогосподарського призначення, яка перебуває в постійному користуванні на підставі Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою від 1992 року серія Б № 010691 земельну ділянку :
– цільове призначення земельної ділянки: 01.02 Для ведення фермерського господарства;
– кадастровий номер земельної ділянки – 3522582100:02:000:1566;
– загальна площа земельної ділянки – 46,6002 га, з них: 46,6002 га – рілля;
– адреса земельної ділянки – Кіровоградська область, Кропивницький (колишній Кіровоградський) район, Великосеверинівська сільська (колишня Оситнязька сільська) рада (за межами населеного пункту);
– нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 1614698,81 грн (один мільйон шістсот чотирнадцять тисяч шістсот дев’яносто вісім гривень 81 копійка) згідно витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 20.01.2023 року № НВ-3500036952023 (Додаток № 1).
2. Платіж за земельну ділянку, яка вказана в п. 1 даного рішення, покупець проводить з розстроченням платежу терміном на 10 (десять) років. Перший платіж складає 50 (п’ятдесят) % від нормативної оцінки земельної ділянки в сумі 807 349,41 грн ( вісімсот сім тисяч триста сорок дев’ять гривні 41 копійка). Розрахунок за придбану земельну ділянку здійснюється щороку, рівними частинами з урахуванням індексу інфляції, у місяць, що настає за звітним роком.
3. Встановити відповідно до законодавства заборону на продаж або інше відчуження покупцем земельної ділянки та/або інших речових прав на земельну ділянку до повного розрахунку за договором купівлі-продажу.
4. Покупець має право достроково погасити будь-який належний черговий платіж, або достроково розрахуватися за придбану земельну ділянку повністю з урахуванням індексу інфляції.
5. Доручити голові Великосеверинівської сільської ради бути представником при укладанні договору купівлі – продажу земельної ділянки (Додаток № 2), зазначеної в п.1 даного рішення.
6. Всі витрати, пов’язані з нотаріальним оформленням договорів купівлі – продажу земельної ділянки та сплата відповідних податків і зборів покладаються на покупця.
7. Право власності на земельну ділянку площею 46,6002 га, кадастровий номер 3522586400:02:000:1566 переходить до покупця після сплати платежу, згідно п. 2 даного рішення.
8. Припинити право постійного користування гр. Мельніченку Юрію Олексійовичу на земельну ділянку сільськогосподарського призначення, що розташована за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький район, на території Великосеверинівської сільської ради, площею 46.6002 га, кадастровий номер 3522586400:02:000:1566 для ведення селянського (фермерського) господарства після укладення договору купівлі-продажу землі та державної реєстрації права власності на земельну ділянку за гр. Мельніченком Юрієм Олексійовичем.
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, транспорту, зв’язку, екології та охорони навколишнього середовища.

Сільський голова Сергій ЛЕВЧЕНКО

Додатки :

Додаток