УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХХІІ СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 23/05/2023 року №1304 Велика Северинка
Про внесення змін до структури та штатного розпису КЗ «Центр надання соціальних послуг населенню Великосеверинівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області»

Відповідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 2 статті 13 Закону України «Про соціальні послуги» Закону України про соціальні послуги, Кодексу законів про працю України, постанови Кабінету Міністрів України №177 від 03 березня 2020 року, Наказу Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» зі змінами, Постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та з метою надання соціальних послуг населенню Великосеверинівської сільської ради,

СІЛЬСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до структури та штатного розпису КЗ «Центр надання соціальних послуг населенню Великосеверинівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області» виклавши додаток 1 та 2 до рішення сесії сільської ради від 22 грудня 2022 року №1234 «Про затвердження структури та штатного розпису КЗ «Центр надання соціальних послуг населенню Великосеверинівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області» на 2023 рік»» у новій редакції, а саме:
– ввести додатково до відділення з соціальної роботи посаду «Психолог» в кількості однієї штатної одиниці.

2.Визнати таким, що втратило чинність рішення сесії сільської ради від 22 грудня 2022 року № 1234 «Про затвердження структури та штатного розпису КЗ «Центр надання соціальних послуг населенню Великосеверинівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області» на 2023 рік».

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій сільської ради.

 

 

 

 

 

Сільський голова Сергій ЛЕВЧЕНКО

Додатки :

Додаток