УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХХІІ СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 23/05/2023 року №1325 Велика Северинка
Про подовження та внесення змін до договору оренди землі

Відповідно до п.4 Перехідних положень Закону України «Про оренду землі» встановлено, що Правила, визначені статтею 126-1 Земельного кодексу України щодо поновлення договорів оренди землі, поширюються на договори оренди землі, укладені або змінені після набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству", а поновлення договорів оренди землі, укладених до набрання чинності зазначеним Законом, здійснюється на умовах, визначених такими договорами, за правилами, чинними на момент їх укладення, згідно ст. ст.30, 33 Закону України «Про оренду землі» в редакції, чинній на момент укладання Договору оренди землі від 22 березня 2012 року, зареєстрованого в Управлінні Держкомзему у Кіровоградському районі 14 серпня 2012 року за № 352250004004141, та беручи до уваги протокол постійної комісії з питань земельних відносин, будівництва, транспорту, зв’язку, екології та охорони навколишнього середовища Великосеверинівської сільської ради від 20 квітня 2023 року № 13

СІЛЬСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Приамбулу Договору оренди землі від 22 березня 2012 року, зареєстрованого в Управлінні Держкомзему у Кіровоградському районі 14 серпня 2012 року за № 352250004004141, викласти в наступній редакції:
«Орендодавець – Великосеверинівська сільську раду Кропивницького району Кіровоградської області в особі сільського голови Левченка Сергія Володимировича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, та Орендар – Приватне підприємство «Мустанг» Конезаводчик Федоров», в особі директора Бобухова Сергія Георгійовича, який діє на підставі Статуту з другої сторони, уклали цей договір про нижчевикладене:».
2. Поновити Договір оренди землі від 22 березня 2012 року, зареєстрованого в Управлінні Держкомзему у Кіровоградському районі 14 серпня 2012 року за № 352250004004141, на той самий строк (до 14 серпня 2033 року).
3. П.5 Договору оренди землі від 22 березня 2012 року, зареєстрованого в Управлінні Держкомзему у Кіровоградському районі 14 серпня 2012 року за № 35225000400414, викласти в новій редакції:
«5. Нормативно грошова оцінка земельних ділянок становить:
– кадастровий номер 3522582100:02:000:9168 складає 291646,41 грн (двісті дев’яносто одна тисяча шістсот сорок шість гривень 41 копійка відповідно до Витягу із технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок № НВ-9918666042023 від 24.04.2023 року (Додаток 1 до Додаткової Угоди № 1 від ______ 2023 року);
– кадастровий номер 3522582100:02:000:9169 складає 478985,47 грн (чотириста сімдесят вісім тисяч дев’ятсот вісімдесят п’ять гривень 47 копійок відповідно до Витягу із технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок № НВ-9918666312023 від 24.04.2023 року (Додаток 2 до Додаткової Угоди № 1 від ______2023 року)».
4. П.9 Договору оренди землі від 22 березня 2012 року, зареєстрованого в Управлінні Держкомзему у Кіровоградському районі 14 серпня 2012 року за № 35225000400414, викласти в новій редакції:
«9. Орендна плата вноситься орендарем у розмірі 12 (дванадцять) % відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки на рік і становить:
– земельна ділянка, кадастровий номер 3522582100:02:000:9168 – 34 997,57 грн (тридцять чотири тисячі дев’ятсот дев’яносто сім гривень 57 копійок);
– земельна ділянка, кадастровий номер 3522582100:02:000:9169) – 57 478,26 грн (п’ятдесят сім тисяч чотириста сімдесят вісім гривень 26 копійок).»
5. Замінити в усіх частинах, пунктах тощо Договору оренди землі від 22 березня 2012 року, зареєстрованого в Управлінні Держкомзему у Кіровоградському районі 14 серпня 2012 року за № 352250004004141, Орендодавця з Кіровоградської районної державної адміністрації на Великосеверинівська сільська рада Кропивницького району Кіровоградської області.
6. Всі інші умови Договору оренди землі від 22 березня 2012 року, зареєстрованого в Управлінні Держкомзему у Кіровоградському районі 14 серпня 2012 року за № 352250004004141, залишаються незмінними та розповсюджуються на правовідносини Сторін з 14 серпня 2023 року.

 

 

Сільський голова Сергій ЛЕВЧЕНКО