УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХХІІІ СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 29/06/2023 року №1364 Велика Северинка
Про надання дозволу на розроблення детального плану території в адміністративних межах Великосеверинівської сільської ради (за межами населеного пункту) Кропивницького району Кіровоградської області

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись пунктом 3 статті 10,статтею 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року №555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», Наказом Мінрегіонбуду України від 16.11.2011 року № 290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», Постанови Кабінету Міністрів від 01.09.2021 року № 926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації», Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», беручи до уваги заяву № 309/02-24 від 13.06.2023 року гр. Козловського Миколи Анатолійовича, з метою економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель, враховуючи протокол постійної комісії з питань земельних відносин, будівництва, транспорту, зв’язку, екології та охорони навколишнього середовища від 13.06. 2023 року № 15,

СІЛЬСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1.Надати дозвіл виконавчому комітету Великосеверинівської сільської ради на розробку містобудівної документації «Детальний план території (26,5000 га) в межах адміністративних меж Великосеверинівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області (за межами населеного пункту) для розміщення індустріального парку з півночі від села Велика Северинка Кропивницького району Кіровоградської області (далі – детальний план території).

2. Метою розроблення детального плану території є:
2.1. Деталізації планувальної структури території;
2.2. Уточнення червоних, жовтих, блакитних, зелених ліній та ліній регулювання забудови, меж зон охорони пам’яток культурної спадщини;
2.3. Уточнення меж всіх обмежень у використанні земель згідно із законодавством, державними будівельними нормами, санітарно-гігієнічними нормами, спеціальною документацією;
2.4. Визначення містобудівних умов та обмежень;
2.5. Визначення розподілу територій згідно з будівельними нормами відповідно до встановленого генеральним планом населеного пункту функціонального призначення, режиму та параметрів забудови території;
2.6. Обґрунтування потреб у формуванні нових земельних ділянок, формування земельних ділянок та визначення їх цільового призначення, відображення існуючих земельних ділянок та їх функціонального використання;
2.7. Визначення потреб у підприємствах та установах обслуговування, аварійно-рятувальних підрозділах, фонді захисних споруд цивільного захисту, місць їх розташування;
2.8. Створення належних умов охорони і використання об’єктів культурної спадщини та природоохоронних територій та об’єктів, інших об’єктів, що підлягають охороні відповідно до законодавства;
2.9. Визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо:
– попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території;
– створення транспортної інфраструктури, організації транспортного і пішохідного руху, розміщення місць паркування транспортних засобів;
– охорони та поліпшення стану навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки;
– комплексного благоустрою та озеленення;
– використання підземного простору та створення фонду захисних споруд цивільного захисту;
– формування земельних ділянок комунальної власності територіальної громади, щодо території якої розроблено відповідну документацію;
– внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки всіх форм власності, сформовані до 2004 року, відомості про які відсутні у Державному земельному кадастрі.

3.Виконавчому комітету Великосеверинівської сільської ради виступити замовником розроблення детального плану території земельної ділянки орієнтовною площею 26,5000 га, розташованої в межах адміністративних меж Великосеверинівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області (за межами населеного пункту) для розміщення індустріального парку з півночі від села Велика Северинка Кропивницького району Кіровоградської області (далі – Замовник).

4.Фінансування робіт із розроблення містобудівної документації здійснити за рахунок коштів бюджету сільської ради або інших джерел, не заборонених законодавством .
5. Виконавчому комітету Великосеверинівській сільській раді:
5.1. Визначити організацію – розробника детального плану території, з відповідним кваліфікаційним сертифікатом на виконання робіт з розроблення містобудівної документації (далі – Розробник).
5.2. Підготувати та надати вихідні дані на розробку детального плану території.

6. Рекомендувати виконавчому комітету Великосеверинівської сільської ради:
6.1. Оприлюднити прийняте рішення щодо розроблення детального плану території відповідно до вимог чинного законодавства.
6.2. Забезпечити оприлюднення проекту детального плану території та доступність громадськості до матеріалів містобудівної документації відповідно до вимог чинного законодавства.
6.3. Організувати та провести процедуру громадських слухань щодо розгляду та врахування громадських інтересів при обговоренні проекту детального плану території.
6.4. Після завершення розроблення детального плану території подати його на затвердження чергової сесії Великосеверинівської сільської ради .

7. Укласти договір між Замовником та Розробником про розроблення детального плану території, вказаного в пункті 1 даного рішення.
8. Виконавчому комітету Великосеверинівській сільській раді при розробці комплексного плану території Великосеверинівської сільської ради, Кропивницького району, Кіровоградської області врахувати матеріали детального плану території, зазначеного у пункті 1 даного рішення.
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, транспорту, зв’язку, екології та охорони навколишнього середовища.

Сільський голова Сергій ЛЕВЧЕНКО