УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
КІРОВОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
I СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 02/06/2017 року №20 Велика Северинка
Про реорганізацію Оситнязької сільської ради шляхом приєднання до Великосеверинівської сільської ради

Керуючись статтями 104-106 Цивільного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», постановою ЦВК від 14.02.2017 № 18 «Про перші виборів депутатів сільських, селищних, міської рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міського голів 30 квітня 2017 року»,

  1. Припинити повноваження Оситнязької  сільської  ради  з  моменту  набуття повноважень  новообраним  сільським  головою  ЛЕВЧЕНКОМ Сергієм Володимировичем та Великосеверинівською сільською радою,  як  правонаступником,  утвореним  внаслідок добровільного об’єднання територіальних громад.
  2. Припинити юридичну особу  Оситнязьку  сільську  раду  (індекс 27610,   с. Оситняжка, вулиця Центральна, буд.44 Кіровоградського  району  Кіровоградської  області;  код  ЄДРПО 04365081) у зв’язку з реорганізацією шляхом приєднання  до Великосеверинівської сільської ради.

Створити  комісію  з  реорганізації  юридичної  особи Оситнязької сільської  ради  у  складі:

Голова комісії – МАНУКЯН Юлія Володимирівна, реєстраційний номер

облікової картки платника податків 3149714582;

Члени комісії : КОЛОМІЄЦЬ Ганна  Сергіївна, реєстраційний номер облікової картки платника  податків 3047607920;

КОХАН Наталія Віталіївна – спеціаліст І кат. з бухгалтерського  обліку реєстраційний  номер  облікової  картки платника податків 2941312265 ;

ЗЕЛЕНСЬКА  Людмила Юріївна  – діловод Оситнязької  сільської  ради,

реєстраційний номер облікової картки платника  податків 2297417580

  1. Голові комісії подати дане рішення для внесення до Єдиного Державного реєстру запису про прийняте рішення щодо припинення діяльності у  зв’язку  з  реорганізацією  шляхом  приєднання  до Великосеверинівської сільської ради. Про результати проведеної роботи інформувати голову Великосеверинівської сільської ради.
  2. Відповідно до частини  7  статті  8  Закону  України  «Про  добровільне  об’єднання територіальних  громад»    Великосеверинівську  сільську  раду  вважати  правонаступником активів і пасивів (зобов’язань) Оситнязької сільської ради.
  3. Контроль за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з питань  регламенту, законності, депутатської  діяльності, етики та  запобігання  корупції.

 

Сільський голова С. ЛЕВЧЕНКО