УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
КІРОВОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VІ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 27/10/2017 року №225 Велика Северинка
Про зміну орендної плати за користування земельною ділянкою

Відповідно до п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 23 Закону України «Про оренду землі» та розглянувши заяву гр. Петушинського Антона Анатолійовича

 

1.Внести до пп.4.1 п. 4 «Орендна плата» договору оренди, відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, номер запису про інше речове право 22838739, дата державної реєстрації 17.10.2017 року, наступні зміни:

-слова «…земельної ділянки складає 10 % відсотків від нормативно грошової оцінки земельної ділянки на рік, що складає 143 928,82 грн (сто сорок три тисячі дев’ятсот двадцять вісім гривень 82 копійок)» замінити на слова «…земельної ділянки складає 6 % відсотків від нормативно грошової оцінки земельної ділянки на рік, що складає 86 357,29 грн (вісімдесят шість тисяч триста п’ятдесят сім гривень 29 копійок)».

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова С.ЛЕВЧЕНКО