УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
КІРОВОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVІІ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 18/07/2018 року №496 Велика Северинка
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення меж) земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі та про внесення змін та доповнень до договору оренди землі від 01.06.2001 року № 8

ВНа підставі ст. 288 Податкового кодексу України, ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.12,36,93,96,124,125 Земельного кодексу України, ст.19 Закону України “Про землеустрій”, ст. 21-23 Закону України «Про оренду землі», Постанови КМУ від 23 листопада 2016 року № 843, рішення Великосеверинівської сільської ради від 11.07.2017р. № 104 «Про затвердження розмірів ставок орендної плати за земельні ділянки в розрізі їх цільового призначення та функціонального використання», рішення Великосеверинівської сільської ради від 26.05.2016 р. № 193 «Про надання згоди на розробку технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в с. Велика Северинка гр. Нетису Віталію Юрійовичу», розглянувши заяву ФОП Нетиса В.Ю.

1.Затвердити технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення меж) земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в оренду терміном на 25 (двадцять п’ять років), починаючи з дати державної реєстрації договору оренди земельної ділянки у Кіровоградському районному відділі земельних ресурсів від 05 червня 2001 року загальною площею 0,0200 га в тому числі по угіддям: 0,0200 га – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  (КВЦПЗ В 03.07) із земель житлової та громадської забудови, землі, які використовуються в комерційних цілях гр. Нетису Віталію Юрійовичу в с. Велика Северинка, по вул. Миру, Кіровоградського району, Кіровоградської області.

2.Надати земельну ділянку для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в оренду терміном 25 (двадцять п’ять років), починаючи з дати державної реєстрації договору оренди земельної ділянки у Кіровоградському районному відділі земельних ресурсів від 05 червня 2001 року гр. Нетису Віталію Юрійовичу загальною площею 0,0200 га із  земель житлової та громадської забудови, кадастровий номер 3522581200:51:006:0144, яка розташована на території  Великосеверинівської сільської ради в с. Велика Северинка, вул. Миру, Кіровоградського району Кіровоградської області.

3.Затвердити уточнюючий розрахунок нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0200 га, кадастровий номер 3522581200:51:006:0144, у розмірі 50166,00 грн. (п’ятдесят тисяч сто шістдесят шість гривні 00 копійок), яка розташована на території  Великосеверинівської сільської ради в с. Велика Северинка вул. Миру, Кіровоградського району Кіровоградської області.

4.Встановити розмір орендної плати земельної ділянки  0,0200 га, кадастровий номер 3522581200:51:006:0144 в розмірі 3 (три) % від уточнюючого розрахунку  нормативної грошової оцінки земельної ділянки на рік.

5. Внести відповідні зміни та доповнення до договору оренди землі від 01.06.2001 року, зареєстрованого в Кіровоградському районному відділі земельних ресурсів 05.06.2001 року № 8 та викласти в редакції згідно додатку (додається) відповідно до чинного законодавства.

6.Доручити Великосеверинівському сільскому голові укласти з фізичною-особою підприємцем Нетисом Віталієм Юрійовичем договір про зміни та доповнення до договору оренди землі від 01 червня 2001 року, реєстраційний № 8 від 05 червня 2001 року.

7.Фізичній особі-підприємцю Нетису Віталію Юрійовичу зареєструвати договір про зміни та доповнення до договору оренди землі від 01 червня 2001 року, реєстраційний № 8 від 05 червня 2001 року згідно чинного законодавства.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

Сільський голова С.ЛЕВЧЕНКО

Додатки :

Додаток