УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
Кропивницького району
Кіровоградської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 25/11/2021 року№119
Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських прав

Керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 11, 15 Закону України «Про охорону дитинства», статтями 19, 141, 151, 155, 164, 165, 171 Сімейного Кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини», беручи до уваги витяг комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Великосеверинівської сільської ради від 18 листопада 2021 року №12,

виконавчий комітет Великосеверинівської сільської ради
В И Р І Ш И В:

1.Затвердити висновок органу опіки та піклування про доцільність позбавлення батьківських прав ХХХХХ, ХХХХ року народження, відносно її неповнолітньої дитини ХХХХХ, ХХХХ року народження (додається).

2.Службі у справах дітей здійснити підготовку документів та подання позову до суду.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника служби у справах дітей Великосеверинівської сільської ради Юлію Хайнацьку.

Сільський голова Сергій ЛЕВЧЕНКО