УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
Кропивницького району
Кіровоградської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 22/03/2019 року№18
Про відмову в наданні дозволу на вчинення правочину

З метою охорони та захисту прав та інтересів дитини Щупки Злати Олегівни при вчиненні правочину щодо належного їй майна на праві спільної часткової власності, розглянувши первинні матеріали справи,подані відповідно до вимог чинного законодавства, та керуючись ст.ст.6, 8, 17, 155, 173, 175, 177 Сімейного кодексу України, статтями 31, п.6 ст.203, 242, 357,362,358 Цивільного кодексу України, статтями 17, 18 Закону України «Про охорону дитинства», статтею 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», статтею 11 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», підпунктом 4 пункту б частини 1 статті 34, статтями 50, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про адміністративні послуги», пунктами 66, 67, 68 постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008р. № 866 «Питання діяльност іорганів опіки та піклування, повʼязані із захистом прав дитини», беручи до уваги протокол засідання комісії з питань захисту прав дитини від 26.02.2019 року№ 1, протокол засідання комісії з питань захисту прав дитини від 11.03.2019 року№ 2,

виконавчий комітет Великосеверинівської сільської ради

В И Р І Ш И В:

1.Відмовити громадянці Щупкі Наталії Володимирівні у наданні дозволу на продаж земельної ділянки загальною площею 0,15 га, яка знаходиться за адресою: вул. Грушевського,21, с.Підгайці, Кіровоградський район, Кіровоградська область, яка належить на праві спільної часткової власності неповнолітній дитині Щупкі Златі Олегівні, 1 травня 2007 р.н.,  повнолітній дитині Щупкі Катерині Олегівні, 20 жовтня 1997 р.н. та заявниці Щупкі Наталії Володимирівні,оскільки вчинення правочину призведе до звуження обсягу існуючих майнових прав та порушення охоронюваних законом інтересів неповнолітньої дитини Щупки З.О.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на службу у справах  дітей  та соціального  захисту населення сільської ради.

 

Сільський голова С.ЛЕВЧЕНКО