УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
Кропивницького району
Кіровоградської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 30/03/2021 року №25
Про затвердження складу комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Великосеверинівської сільської ради в новій редакції

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Типового положення про комісію з питань захисту прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866, зі змінами, рішення виконавчого комітету від 24.01.2019 року № 9 «Про комісію з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Великосеверинівської сільської ради», з метою сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток та у зв’язку з кадровими змінами,

виконавчий комітет Великосеверинівської сільської ради
В И Р І Ш И В:

1. Затвердити склад комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Великосеверинівської сільської ради, в новій редакції (додається).
2. Визнати таким що втратив чинність п.1 рішення виконавчого комітету від 28.01.2021 року № 6 «Про затвердження складу комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Великосеверинівської сільської ради».
3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Сільський голова Сергій ЛЕВЧЕНКО

Додатки :

Додаток