УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
Кропивницького району
Кіровоградської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 04/11/2019 року№58
Про затвердження комплексного плану заходів щодо профілактики та боротьби з грипом та іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ) на території Великосеверинівської сільської ради (ОТГ) на 2019-2022 роки

Відповідно до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», із внесеними до нього змінами, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою запобігання виникненню і поширенню грипу та гострих респіраторних інфекцій, попередження епідемічного ускладнення з грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій на території Великосеверинівської сільської ради (ОТГ), проведення своєчасного коригування профілактичних та санітарно – протиепідемічних заходів,

виконавчий комітет Великосеверинівської сільської ради
В И Р І Ш И В:

1. Затвердити комплексний план заходів щодо профілактики та боротьби з грипом та іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ) на території Великосеверинівської сільської ради (ОТГ) на 2019-2022 роки.

2. Відповідальним виконавцям забезпечити виконання плану заходів щодо профілактики та боротьби з грипом та іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ) на території Великосеверинівської сільської ради (ОТГ) на 2019-2022 роки.

3. Керівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності організувати виконання комплексного плану заходів щодо профілактики та боротьби з грипом та іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ) на території Великосеверинівської сільської ради (ОТГ) на 2019-2022 роки.

4. Лікарю загальної практики та сімейної медицини Великосеверинівської лікарської амбулаторії загальної практики-сімейної медицини (А.В. Олійник) інформувати щоквартально в термін до 5 числа місяця наступного за звітним виконавчий комітет Великосеверинівської сільської ради про виконання комплексного плану заходів щодо профілактики та боротьби з грипом та іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ) на території Великосеверинівської сільської ради (ОТГ) на 2019-2022 роки.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету, начальника загального відділу сільської ради Губську О.М.

Сільський голова С.ЛЕВЧЕНКО

Додатки :

Комплексний план заходів