УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
Кропивницького району
Кіровоградської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 16/12/2019 року№60
Про надання дозволу на вчинення правочину

Відповідно до ст. 41 Конституції України, ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 17 Закону України«Про охорону дитинства», ст. 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб та безпритульних дітей», ст. 171,177Сімейного кодексу України, ст.32 Цивільного кодексу України, п.п. 66, 67 постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки і піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», беручи до уваги заяви: гр. ХХХХХХХХ від ХХХХ року зареєстровані 05.12.2019 року №ХХХХ; гр. ХХХХХХХХ від ХХХХ року зареєстровані 05.12.2019 року №К-ХХХХ; гр. ХХХХХХХХХ від ХХХХ року зареєстровані 05.12.2019 року №ХХХХ, враховуючи рішення Комісії з питань захисту прав та законних інтересів дитини сільської ради (протокол від 06.12.2019 року № 6) та з метою захисту прав та законних інтересів неповнолітньої дитини,

виконавчий комітет Великосеверинівської сільської ради
В И Р І Ш И В:

1.Надати дозвіл ХХХХХХХХ (паспортХХХХХ виданий ХХХХХХХХ РВ УМВС України в ХХХХХХХХ області від ХХХХ року), ХХХХ року народження, щодо надання згоди  неповнолітній дитині  ХХХХХХХХХ, ХХХХХ року  народження, на вчинення правочину для оформлення документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства, площею ХХХХХ, кадастровий номер ХХХХХХХХХХХ, яка знаходиться в селі ХХХХХ, Кропивницького району, Кіровоградської області.

2.Надати дозвіл ХХХХХХХХХ (паспорт серіяХХ №ХХХХХ виданий ХХХХХХХХ РВ УМВС України в ХХХХХХХХ області від ХХХХХ року), ХХХХХХХ року народження, щодо надання згоди неповнолітній дитині ХХХХХХХХХХ, ХХХХХХ року народження, на вчинення правочину для оформлення документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства, площею ХХХХ га, кадастровий номер ХХХХХХХХХХ, яка знаходиться в селі ХХХХХХХХ, Кропивницького району, Кіровоградської області.

3.Надати дозвіл неповнолітній дитині  ХХХХХХХХХХ (паспорт ХХХХ, орган, що видав ХХХХ, дата видачі  ХХХХХ року) ХХХХХ року народження, для підписання документів у нотаріуса.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на службу у справах дітей та соціального захисту населення сільської ради.

Сільський голова С.ЛЕВЧЕНКО