УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
Кропивницького району
Кіровоградської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 27/08/2021 року№86
Про схвалення проєкту рішення Великосеверинівської сільської ради «Про затвердження прогнозу бюджету Великосеверинівської сільської територіальної громади на 2022 - 2024 роки»

Відповідно до статті 751 Бюджетного кодексу України, статті 28
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки», листа Міністерства фінансів України
від 09.06.2021 № 05110-14-6/18181 «Про прогнози місцевих бюджетів
на 2022-2024 роки», рішення виконавчого комітету Великосеверинівської сільської ради від 27.05.2021р. №54 «Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу місцевого бюджету на 2022-2024 роки»

виконавчий комітет Великосеверинівської сільської ради
В И Р І Ш И В:

1.Схвалити проєкт рішення Великосеверинівської сільської ради «Про затвердження прогнозу бюджету Великосеверинівської територіальної сільської громади на 2022 – 2024 роки» (додається).

2.Фінансовому відділу Великосеверинівської сільської ради забезпечити подання прогнозу бюджету Великосеверинівської територіальної сільської громади на 2022 – 2024 роки, схваленого виконавчим комітетом, на розгляд сесії Великосеверинівської сільської ради.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря сільської ради Ганну Коломієць.

Сільський голова Сергій ЛЕВЧЕНКО

Додатки :

Додаток