УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
Кіровоградського району
Кіровоградської області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 17/01/2018 року №10-од Велика Северинка
Про основні заходи цивільного захисту Великосеверинівської сільської ради на 2018 рік та січень 2019 року

Відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, постанов Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту», від 09 серпня 2017 року № 626 «Про затвердження Порядку розроблення планів діяльності єдиної державної системи цивільного захисту», від 26 червня 2013 року № 443 «Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту», від 26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях», розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 981-р «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2018 рік», розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 10 січня 2018 року № 10-р «Про основні заходи цивільного захисту області на 2018 рік»:

1.Затвердити план основних заходів цивільного захисту               Великосеверинівської сільської ради на 2018 рік та січень 2019 року (додається).

  2.Відповідальній особі за пожежну безпеку та цивільний захист         Палію М.В. надавати інформацію про виконання заходів цивільного захисту сільської ради до управління з питань цивільного захисту Кіровоградської обласної державної адміністрації: за перше півріччя 2018 року – до 05 липня 2018 року, за 2018 рік – до 10 січня 2019 року.

3.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника сільського голови з господарських питань та охорони праці сільської ради Кравченка М.В.

Сільський голова С.ЛЕВЧЕНКО

Додатки :

ПЛАН основних заходів цивільного захисту Великосеверинівської сільської ради на 2018 рік та січень 2019 року