Програма «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду Великосеверинівської сільської ради» на 2023-2025 роки»

ПРОГРАМА «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду Великосеверинівської сільської ради» на 2023-2025 роки»

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення 
Великосеверинівської сільської ради

«29» червня  2023 року №1349

ПАСПОРТ

Програми «Експлуатація  та технічне обслуговування житлового фонду Великосеверинівської сільської ради на 2023-025 роки»

 

1. Програма затверджена:  
2. Ініціатор розроблення програми Великосеверинівська сільська рада
3. Дата, номер і назва розпорядження голови облдержадміністрації про розроблення програми  
4. Розробник програми Відділ  земельних  відносин, комунальної власності, інфраструктури та житлово–комунального господарства Великосеверинівської сільської ради
5. Співрозробники програми
6. Відповідальний виконавець програми Відділ  земельних  відносин, комунальної власності, інфраструктури та житлово–комунального господарства Великосеверинівської сільської ради
7. Учасники програми Великосеверинівська сільська рада
8. Терміни реалізації програми 2023-2025 роки
 

8.1.

Етапи виконання програми

(для довгострокових програм)

 
9. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм ) Державний, місцевий бюджети

 

10. Загальний (прогнозний) обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього,

у тому числі:

7 300,0 тис. грн.
кошти державного бюджету
кошти бюджету місцевого самоврядування 7 300,0 тис.грн.
Основні джерела фінансування програми Реалізація програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету. Крім того, прогнозується залучення коштів за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

1 Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, може змінюватися шляхом внесення відповідних змін до сільського бюджету впродовж терміну дії Програми.