Програма надання матеріальної підтримки з метою забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа на 2023-2025 роки

ПРОГРАМА  надання матеріальної підтримки з метою забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа на 2023-2025 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення 
Великосеверинівської сільської ради

«29» червня 2023 року №1348

           

  1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

надання матеріальної підтримки з метою забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа

1. Повна назва Програми Надання матеріальної підтримки з метою забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа

 

2. Ініціатор розроблення Програми Великосеверинівська сільська рада
3. Розробник Програми Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради
4. Відповідальні виконавці Програми Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради, Служба у справах дітей Великосеверинівської сільської ради.
5. Головна мета Програми Метою цієї Програми є повне забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа
6. Термін реалізації Програми 2023-2025р.

 

7. Обсяг фінансових ресурсів, для реалізації програми 150,0 тис. грн. 1

 1 Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів  Програми, може змінюватися шляхом внесення відповідних змін до сільського бюджету впродовж терміну дії Програми.

_____________________________________