Програма розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти на 2022-2026 роки

Програма розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти на 2018-2021 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення 
Великосеверинівської сільської ради

«23» грудня 2021 року №1154

Паспорт програми 

 

1. Повна назва Програми Програма розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти Великосеверинівської сільської ради на 2022-2026 роки

 

2. Ініціатор розроблення Програми Великосеверинівська сільська рада
3. Розробник Програми Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради
4. Відповідальні виконавці Програми  Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму, заклади дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти Великосеверинівської сільської ради
5. Головна мета Програми досягнення високого рівня надання освітніх послуг у громаді відповідно до потреб сьогодення
6. Термін реалізації Програми 2022 – 2026 роки

 

7. Обсяг фінансових ресурсів, для реалізації програми      9299,0  тис. грн. 1

 ________________________________

 1 Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, може змінюватися шляхом внесення відповідних змін до сільського бюджету впродовж терміну дії Програми.