Програма розвитку земельних відносин та розроблення Комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генеральних планів населених пунктів, детальних планів території Великосеверинівської сільської ради на 2024 –2026 роки

Програма розвитку земельних відносин та розроблення Комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генеральних планів населених пунктів, детальних планів території Великосеверинівської сільської ради
на 2024 –2026 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Великосеверинівської сільської ради

«22» грудня  2023 року №1438

ПАСПОРТ

Програми  розвитку Земельних відносин та розроблення Комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генеральних планів населених пунктів, детальних планів території Великосеверинівської сільської ради на 2024 –2026 роки

1. Ініціатор розроблення програми

 

Відділ земельних відносин, комунальної

власності, інфраструктури та житлово-

комунального господарства Великосеверинівської сільської ради

2. Розробник програми

 

Відділ земельних відносин, комунальної

власності, інфраструктури та житлово- комунального господарства Великосеверинівської сільської ради

3. Співрозробники програми (у разі наявності)

 

4. Головний розпорядник коштів Великосеверинівська сільська рада
5. Відповідальний виконавець програми

 

Відділ земельних відносин, комунальної

власності, інфраструктури та житлово- комунального господарства Великосеверинівської сільської ради

6. Учасники програми

 

Фінансовий відділ

 

7. Термін реалізації програми

 

2024 – 2026 роки
8. Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього

 

8 500,0 тис. грн. 1
  у тому числі:

 

 
9.1. коштів місцевого бюджету

 

700,0 тис.  грн.
9.2. коштів інших джерел 4000,0 грн.грн

 

_____________________________________________

 1 Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, може змінюватися шляхом внесення відповідних змін до сільського бюджету впродовж терміну дії Програми