Цільова Програма профілактики рецидивної злочинності та правопорушень на території Великосеверинівської громади Кропивницького району Кіровоградської області на період 2023-2025 роки

Цільова Програма профілактики рецидивної злочинності та правопорушень на території Великосеверинівської громади Кропивницького району Кіровоградської області на період 2023-2025 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення 
Великосеверинівської сільської ради

«23» травня  2023 року №1307

ПАСПОРТ

Програми профілактики рецидивної злочинності та правопорушень на території Великосеверинівської громади Кропивницького району Кіровоградської області на період 2023-2025 роки

1. Ініціатор розроблення Програми Кропивницький районний відділ №1 філії Державної установи «Центр пробації» в Кіровоградській області
2. Підстава для виконання Програми Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон України «Про Державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», Закон України «Про Національну поліцію України»
3. Розробник Програми Кропивницький районний відділ № 1 філії Державної установи «Центр пробації» в Кіровоградській області
4. Співрозробники Програми Великосеверинівська територіальна громада
5. Відповідальний виконавець Програми Кропивницький районний відділ №1 філії ДУ «Центр пробації» в Кіровоградській області
6. Термін реалізації Програми 2023-2025 роки
7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Бюджет громади
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього  

30000,00 грн.

8.1 у тому числі: 2023 рік –10000,00 грн.

2024 рік – 10000,00 грн.

2025 рік – 10000,00 грн.

9. Коштів місцевого бюджету, грн. 30000,00 грн.
9.1 Коштів інших джерел
 

10.

 

Очікувані результати виконання Активізація взаємодії з місцевими органами влади та місцевого самоврядування, а також недержавними організаціями з метою здійснення нагляду за засудженими особами, та  проведення з ними соціально-виховної та індивідуально-профілактичної роботи.

Забезпечення здійснення ефективних заходів, спрямованих на виправлення та ресоціалізацію осіб, засуджених до покарання не пов’язаного з позбавленням волі та осіб, звільнених з місць позбавлення або обмеження волі та запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень.

Забезпечення підвищення правосвідомості дітей в навчальних закладах на території Кропивницького району

11. Головний розпорядник коштів Державна установа «Центр пробації»

_________________________________________

*Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, може змінюватися шляхом внесення відповідних змін до бюджету впродовж терміну дії Програми