Соціальна допомога дітям з інвалідністю

11.01.2024

Діти з інвалідністю та люди, що мають інвалідність з дитинства, мають право на соціальну допомогу. Вона призначається на весь час інвалідності, встановленої органами медико-соціальної експертизи (МСЕК).
Розмір державної соціальної допомоги залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Щоби отримати таку допомогу, потрібно звернутися до органу соціального захисту або Центру надання адміністративних послуг. Крім того, оформити допомогу можна онлайн. У кожному з цих випадків заяву розглядатимуть до 10 днів.
Які документи потрібні?
– копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю віком до 18 років;
– довідка з місця навчання із зазначенням перебування (неперебування) на повному державному утриманні.
Якщо із заявою звертається опікун або піклувальник, подається також:
– копія рішення про встановлення опіки (піклування) та призначення дитині з інвалідністю віком до 18 років опікуна (піклувальника);
– копія рішення суду про визнання особи з інвалідністю з дитинства недієздатною;
– копія рішення суду про призначення опікуна особі з інвалідністю з дитинства або документа, що підтверджує повноваження представника закладу чи органу опіки, який виконує функції опікуна.
Одинокі особи з інвалідністю з дитинства II і III груп у заяві про призначення державної соціальної допомоги повідомляють про те, що не мають працездатних родичів (батьків, дітей), зобов’язаних за законом їх утримувати.

ДовідковоДопомога по догляду за дитиною з інвалідністю

Державна соціальна допомога надається особам з інвалідністю з дитинства І, ІІ, ІІІ групи та дітям з інвалідністю віком до 18 років. Людям, які піклуються про них, належить надбавка на догляд.

Розмір допомоги визначається у відсотках прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, залежно від груп інвалідності та категорій осіб з інвалідністю:

особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд – 7 131,10 грн;

особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд – 4 186 грн;

особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи – 2 100 грн;

одиноким особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд – 3 244,15 грн;

особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи – 2 100 грн;

одиноким особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд – 2 825,55 грн.

На дітей з інвалідністю:

від 0 до 18 років (без надбавки на догляд) – 2 100 грн;

до 6 років з надбавкою на догляд –  2 601,10 грн;

підгрупи А до 6 років з надбавкою на догляд – 6 009,10 грн;

від 6 до 18 років з надбавкою на догляд – 2 881,60 грн;

підгрупи А від 6 до 18 років з надбавкою на догляд – 7 131,10 грн.

Як отримати державну соціальну допомогу:

Подати відповідну заяву , звернувшись до органу соцзахисту населення; ЦНАПу; міських, районних у містах рад та їх виконавчих органів або до виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, та надати такі документи:

документ, що посвідчує особу заявника;

код ІПН або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

свідоцтва про народження дитини з інвалідністю (оригінал та копія);

довідку з місця навчання із зазначенням перебування (не перебування) на повному державному утриманні;

копію рішення суду про усиновлення дитини;

довідку про місце проживання особи з інвалідністю з дитинства і дитини з інвалідністю чи копію паспорта особи з інвалідністю з дитинства або дитини з інвалідністю з відомостями про місце проживання;

довідку про місце проживання законного представника, піклувальника, який подав заяву, чи копія паспорта з відомостями про місце проживання;

копію посвідки на постійне або тимчасове проживання (для іноземців та осіб без громадянства);

копію рішення про встановлення опіки (піклування) та призначення дитині з інвалідністю опікуна (піклувальника) (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник);

копію рішення суду про призначення опікуна особі з інвалідністю з дитинства або копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу (органу опіки та піклування), який виконує функції опікуна (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник);

копію рішення суду про визнання особи з інвалідністю з дитинства недієздатною (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник).

Як отримати надбавку:  

Подати відповідну заяву , звернувшись до органу соцзахисту населення; ЦНАПу; міських, районних у містах рад та їх виконавчих органів або до виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, та надати такі документи:

документ, що посвідчує особу заявника;

висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я щодо необхідності постійного стороннього догляду (для осіб з інвалідністю з дитинства);

копію витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини або копія довідки про народження, із зазначенням підстави внесення відомостей про батька дитини (на яку призначається надбавка на догляд) до актового запису про народження дитини, або копія виданого компетентним органом іноземної держави документа про народження, в якому відсутні відомості про батька (подаються для призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю одинокою жінкою, яка не перебуває у шлюбі, крім одиноких матерів, які перебувають на обліку в органах соціального захисту населення як отримувачі допомоги на дітей одиноким матерям);

копію рішення суду про позбавлення батьківських прав або копія свідоцтва про смерть батька дитини (подається для призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю жінкою, яка не перебуває у шлюбі та має дитину, батька якої позбавлено батьківських прав або батько якої помер (визнано безвісно відсутнім/оголошено померлим));

копію рішення суду про встановлення батьківства (крім випадку, коли відомості про батька зазначено у свідоцтві про народження дитини) або копія рішення суду про позбавлення батьківських прав (крім випадку, коли реєстрацію дитини проведено відповідно до частини другої статті 135 Сімейного кодексу України) (подаються одиноким батьком для призначення надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю);

довідку про потребу дитини (дитини з інвалідністю) в домашньому догляді та копія наказу (розпорядження) роботодавця про надання відпустки або витяг із них (подається особами, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною);

копію рішення суду про усиновлення (для усиновлювачів).

Джерело