Соціальна підтримка громадян

06.03.2018

Відповідно  до пункту 4 Порядку призначення тимчасової державної соціальної допомоги  непрацюючій особі, яка  досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України  від 27.12.2017 № 1098  Міністерством  соціальної політики України від 09.02.2018 № 173 видано наказ  про затвердження Пам’ятки про порядок  призначення  тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка  досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату .

Право на тимчасову допомогу мають, непрацюючі  особи, які досягли пенсійного віку передбаченого ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» за наявності  не менше ніж 15 років страхового стажу та середньомісячний дохід  яких,  на дату звернення за останні шість  календарних  місяців, які передують місяцю звернення за призначенням (продовженням) допомоги,   не    перевищує  розміру прожиткового мінімуму  для осіб, які втратили працездатність (з 01.01.2018 по 30.06.2018 – 1373 грн). Право на тимчасову  допомогу  призначається у період з 01.01.2018 року по  31 грудня 2020 року.

Для призначення тимчасової допомоги особа надає до органу соціального захисту населення  за зареєстрованим  місцем проживання  або місцем фактичного проживання такі документи:

  • заяву;
  • документ, що засвідчує особу;
  • інформацію про  адресу зареєстрованого місця проживання(адресу місця фактичного проживання);
  • документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки  платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання  відмовились від прийняття реєстраційного номера  облікової картки платника податків, повідомили  про це відповідному контролюючому органу  та мають про це відмітку в паспорті);
  • довідку про наявний страховий стаж, видану органам Пенсійного фонду України;
  • декларацію про доходи та майновий стан(заповнюється на підставі  довідок про доходи кожного члена сім’ї)  за останні шість календарних  місяців, що  передують місяцю звернення  за призначенням тимчасової допомоги;
  • копію рішення про призначення опікуна( для особи, яку визнано недієздатною).

Інформацію про склад сім’ї особи, яка звернулась за призначенням  тимчасової допомоги, зазначається в декларації про доходи та майновий стан.

У разі зміни обставин, які можуть вплинути  на розмір  або порядок  отримання тимчасової допомоги, особа  зобов’язана  не пізніше  ніж через десять днів  повідомити про це органу соціального захисту населення, який призначив  таку тимчасову допомогу.

Джерело: Урядовий портал